Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Analiza vectorială

Numără punctele din poligon

Descriere

Numără punctele aflate in interiorul fiecărei entități a unui strat vectorial poligonal.

Parametri

Poligoane [vector: poligon]

Stratul poligoanelor.

Puncte [vector: punct]

Stratul punctelor.

Numele câmpului de totalizare [șir]

Numele câmpului din tabelă, care conține numărul punctelor.

Implicit: NUMPOINTS

Rezultat

Rezultat [vector]

Stratul rezultat, al cărei tabelă de atribute care conține noua coloană de totalizare a punctelor.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:countpointsinpolygon', polygons, points, field, output)

Vedeți și

Numără punctele (ponderate) din poligon

Descriere

Contorizează numărul de puncte din fiecare entitate a unui strat poligonal, și calculează media câmpului selectat pentru fiecare entitate a stratului. Aceste valori vor fi adăugate în tabela de atribute a stratului poligonal rezultat.

Parametri

Poligoane [vector: poligon]

Stratul poligoanelor.

Puncte [vector: punct]

Stratul punctelor.

Câmpul greutății [tablefield: oricare]

Câmpul greutății al punctelor din tabelul de atribute

Numele câmpului de totalizare [șir]

Numele coloanei pentru noul câmp ponderat.

Implicit: NUMPOINTS

Rezultat

Rezultat [vector]

Stratul poligonal rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:countpointsinpolygonweighted', polygons, points, weight, field, output)

Vedeți și

Numără punctele unice din poligon

Descriere

Contorizează numărul de valori unice ale punctelor dintr-un strat poligonal. Creează un nou strat de poligoane, cu o coloană suplimentară în tabela de atribute, care conține numărul de valori unice pentru fiecare entitate.

Parametri

Poligoane [vector: poligon]

Stratul poligoanelor.

Puncte [vector: punct]

Stratul punctelor.

Câmpul clasei [tablefield: oricare]

Numele coloanei din stratul de puncte al valoarii unice alese.

Numele câmpului de totalizare [șir]

Numele coloanei care conține numărul de valori unice, din stratul poligonal rezultat.

Implicit: NUMPOINTS

Rezultat

Rezultat [vector]

Stratul poligonal rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:countuniquepointsinpolygon', polygons, points, classfield, field, output)

Vedeți și

Matricea distanțelor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare, de tip punct [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmp ID unic, de intrare [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Strat destinație, de tip punct [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmp ID unic, de destinație [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Tipul matricii de ieşire [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — Matricea distanțelor liniare (N*k x 3)

  • 1 — Matricea distanțelor standard (N x T)

  • 2 — Sumarul matricii de distanțe (medie, dev. std, min, max)

Implicit: 0

Folosește doar cele mai apropiate puncte țintă (k) [number]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Rezultat

Matricea distanțelor [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:distancematrix', input_layer, input_field, target_layer, target_field, matrix_type, nearest_points, distance_matrix)

Vedeți și

Distanța până la cel mai apropiat punct central

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat sursă, de tip punct [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Stratul punctelor centrale de destinație [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Atributul nume al punctului central [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Tipul fișierului shape de ieșire [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — Punct

  • 1 — Linia până la punctul central

Implicit: 0

Unitatea de măsură [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

  • 0 — Metri

  • 1 — Picioare

  • 2 — Mile

  • 3 — Kilometri

  • 4 — Unitățile stratului

Implicit: 0

Rezultat

Ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:distancetonearesthub', points, hubs, field, geometry, unit, output)

Vedeți și

Generarea punctelor (pixelii centroizilor) de-a lungul liniei

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul raster [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Stratul vectorial [vector: linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:generatepointspixelcentroidsalongline', input_raster, input_vector, output_layer)

Vedeți și

Generează punctele (pixelii centroizilor) în interiorul poligonului

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul raster [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Stratul vectorial [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:generatepointspixelcentroidsinsidepolygons', input_raster, input_vector, output_layer)

Vedeți și

Liniile punctului central

Descriere

Creează diagrame de tip punct central înconjurat de raze, potrivind punctele din stratul Spoke Point cele din stratul Hub Point. Determinarea centrului căruia îi vor fi alocate punctele, se bazează pe o potrivire între câmpul Hub ID pentru punctele centrului și câmpul Spoke ID pentru punctele razelor.

Parametri

Stratul punctului central [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul ID al centrului [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Stratul de tip punct, al razelor [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul ID al razelor [tablefield: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Ieșire [vector]

Stratul rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:hublines', hubs, hub_field, spokes, spoke_field, output)

Vedeți și

Coordonat(ele) medii

Descriere

Calculează coordonatele medii ale entităților dintr-un strat, începând cu un câmp al tabelului de atribute.

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Câmpul greutății [tablefield: numeric]

Opțional.

Câmpul de utilizat dacă doriți să efectuați o medie ponderată.

Câmp ID unic [tablefield: oricare]

Opțional.

Câmpul unic pentru care se va face calculul mediei.

Rezultat

Rezultat [vector]

Stratul de puncte rezultat.

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:meancoordinates', points, weight, uid, output)

Vedeți și

Cea mai apropiată analiză

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Puncte [vector: punct]

<puneți descrierea parametrului aici>

Rezultat

Rezultat [html]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Distanța medie observată [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Distanța medie așteptată [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Cel mai apropiat index vecin [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Numărul de puncte [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Z-Score [numeric]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:nearestneighbouranalysis', points, output)

Vedeți și

Însumează lungimile liniilor

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Linii [vector: linie]

<puneți descrierea parametrului aici>

Poligoane [vector: poligon]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numele câmpului pentru lungimea liniilor [string]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: LENGTH

Numele câmpului pentru numărul liniilor [string]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: COUNT

Rezultat

Rezultat [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('qgis:sumlinelengths', lines, polygons, len_field, count_field, output)

Vedeți și