Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Stereo

Cadrul de lucru stereo

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Lista imaginilor de Intrare [multipleinput: rastere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Lista perechilor [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Canalul imaginii folosite la potrivirea blocurilor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Elevația implicită [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Rezoluția de ieșire [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Valoarea FărăDate [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: -32768

Metoda de aplicare a măsurilor în fiecare celulă DSM [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — max
 • 1 — min
 • 2 — medie

 • 3 — acc

Implicit: 0

Modul de estimare a parametrilor [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — potrivire

 • 1 — utilizator

Implicit: 0

Stânga-Sus pe axa X [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Stânga-Sus pe axa Y [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Dimensiunea X [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Dimensiunea Y [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Dimensiunea pixelului pe aza X [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Dimensiunea pixelului pe aza Y [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultatul Cartografic al Proiecției Hărții [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — utm
 • 1 — lambert2
 • 2 — lambert93
 • 3 — wgs
 • 4 — epsg

Implicit: 3

Numărul zonei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 31

Emisfera Nordică [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Codul EPSG [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 4326

Pasul grilei de deformare (în pixeli) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 16

Rata de sub-eșantionare pentru inversiunea grilei epipolare [număr]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 10

Metrica de potrivire a blocurilor [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — ssdmean
 • 1 — ssd
 • 2 — ncc
 • 3 — lp

Implicit: 0

Valoarea p [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Raza blocurilor pentru filtrul de potrivire (în pixeli) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 2

Decalajul altitudinii minime (în metri) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: -20

Decalajul altitudinii maxime (în metri) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 20

Utilizați coerența bijectivă în strategia de potrivire a blocurilor [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Folosește filtrarea disparităților mediane [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Pragul metricii de corelare [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.6

Masca de Intrare Stânga [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Masca de Intrare Dreapta [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Aruncați pixelii cu variație locală scăzută [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 50

RAM disponibil (Mb) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 128

Rezultat

DSM de ieşire [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:stereoframework', -input.il, -input.co, -input.channel, -elev.default, -output.res, -output.nodata, -output.fusionmethod, -output.mode, -output.mode.user.ulx, -output.mode.user.uly, -output.mode.user.sizex, -output.mode.user.sizey, -output.mode.user.spacingx, -output.mode.user.spacingy, -map, -map.utm.zone, -map.utm.northhem, -map.epsg.code, -stereorect.fwdgridstep, -stereorect.invgridssrate, -bm.metric, -bm.metric.lp.p, -bm.radius, -bm.minhoffset, -bm.maxhoffset, -postproc.bij, -postproc.med, -postproc.metrict, -mask.left, -mask.right, -mask.variancet, -ram, -output.out)

Vedeți și