Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Segmentarea

Segmentarea Componentelor Conectate

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Imagine de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Expresia mască [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Expresia Componentelor Conectate [şir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Dimensiunea Minimă a Obiectelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 2

Expresia OBIA [şir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Elevația implicită [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Rezultat

Formă de Ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:connectedcomponentsegmentation', -in, -mask, -expr, -minsize, -obia, -elev.default, -out)

Vedeți și

Segmentare exactă la Scară-Largă, cu Deplasări-Medii, pasul 2

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Imagine filtrată [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Imaginea spațială [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Intervalul razei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 15

Raza spațială [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5

Dimensiunea Minimă a Regiunii [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Dimensiunea plăcuțelor, în pixeli (pe axa-X) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 500

Dimensiunea plăcuțelor, în pixeli (pe axa-Y) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 500

Directorul unde se vor scrie fișierele temporare [fișier]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Curățare fișiere temporare [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Rezultat

Imaginea Rezultat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:exactlargescalemeanshiftsegmentationstep2', -in, -inpos, -ranger, -spatialr, -minsize, -tilesizex, -tilesizey, -tmpdir, -cleanup, -out)

Vedeți și

Segmentare exactă la Scară-Largă, cu Deplasări-Medii, pasul 3 (opțional)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Imagine de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Imaginea segmentată [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Dimensiunea Minimă a Regiunii [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 50

Dimensiunea plăcuțelor, în pixeli (pe axa-X) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 500

Dimensiunea plăcuțelor, în pixeli (pe axa-Y) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 500

Rezultat

Imaginea Rezultat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:exactlargescalemeanshiftsegmentationstep3optional', -in, -inseg, -minsize, -tilesizex, -tilesizey, -out)

Vedeți și

Segmentare exactă la Scară-Largă, cu Deplasări-Medii, pasul 4

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Imagine de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Imaginea segmentată [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Dimensiunea plăcuțelor, în pixeli (pe axa-X) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 500

Dimensiunea plăcuțelor, în pixeli (pe axa-Y) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 500

Rezultat

Fișier vectorial GIS de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:exactlargescalemeanshiftsegmentationstep4', -in, -inseg, -tilesizex, -tilesizey, -out)

Vedeți și

Segmentare comparată Hoover

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Introducere realitate din teren [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

“Introducere segmentare mașină” [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Eticheta de fundal [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0

Pagul Suprapunerii [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.75

Scorul detectării este corect [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Scorul super-segmentării [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Scorul sub-segmentării [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Lipsește scorul detectării [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.0

Rezultat

Rezultatul colorat al realității din teren [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Rezultatul colorat al segmentării mașinei [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:hoovercomparesegmentation', -ingt, -inms, -bg, -th, -rc, -rf, -ra, -rm, -outgt, -outms)

Vedeți și

Segmentare (cc)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Imagine de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Algoritmul de segmentare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — cc

Implicit: 0

Condiția [şir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Modul de procesare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — vector

Implicit: 0

Modul de scriere pentru fișierul vectorial de ieșire [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — ulco
 • 1 — ovw
 • 2 — ulovw
 • 3 — ulu

Implicit: 0

Imaginea Mască [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Conectivitate cu 8-vecini [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Coasere poligoane [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Dimensiunea minimă a obiectelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Simplificare poligoane [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.1

Numele stratului [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: layer

Numele câmpului de indexare a geometriei [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: DN

Dimensiunea Plăcuțelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1024

Indexul geometric de pornire [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Opțiuni OGR pentru crearea stratului [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Rezultat

Fișierul vectorial de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:segmentationcc', -in, -filter, -filter.cc.expr, -mode, -mode.vector.outmode, -mode.vector.inmask, -mode.vector.neighbor, -mode.vector.stitch, -mode.vector.minsize, -mode.vector.simplify, -mode.vector.layername, -mode.vector.fieldname, -mode.vector.tilesize, -mode.vector.startlabel, -mode.vector.ogroptions, -mode.vector.out)

Vedeți și

Segmentare (edison)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Imagine de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Algoritmul de segmentare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — edison

Implicit: 0

Raza spațială [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5

Intervalul razei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 15

Dimensiunea minimă a regiunii [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100

Factorul de scară [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Modul de procesare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — vector

Implicit: 0

Modul de scriere pentru fișierul vectorial de ieșire [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — ulco
 • 1 — ovw
 • 2 — ulovw
 • 3 — ulu

Implicit: 0

Imaginea Mască [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Conectivitate cu 8-vecini [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Coasere poligoane [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Dimensiunea minimă a obiectelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Simplificare poligoane [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.1

Numele stratului [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: layer

Numele câmpului de indexare a geometriei [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: DN

Dimensiunea Plăcuțelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1024

Indexul geometric de pornire [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Opțiuni OGR pentru crearea stratului [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Rezultat

Fișierul vectorial de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:segmentationedison', -in, -filter, -filter.edison.spatialr, -filter.edison.ranger, -filter.edison.minsize, -filter.edison.scale, -mode, -mode.vector.outmode, -mode.vector.inmask, -mode.vector.neighbor, -mode.vector.stitch, -mode.vector.minsize, -mode.vector.simplify, -mode.vector.layername, -mode.vector.fieldname, -mode.vector.tilesize, -mode.vector.startlabel, -mode.vector.ogroptions, -mode.vector.out)

Vedeți și

Segmentare (deplasări medii)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Imagine de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Algoritmul de segmentare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — meanshift

Implicit: 0

Raza spațială [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5

Intervalul razei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 15

Pragul modului de convergență [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.1

Numărul maxim de iterații [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100

Dimensiunea minimă a regiunii [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100

Modul de procesare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — vector

Implicit: 0

Modul de scriere pentru fișierul vectorial de ieșire [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — ulco
 • 1 — ovw
 • 2 — ulovw
 • 3 — ulu

Implicit: 0

Imaginea Mască [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Conectivitate cu 8-vecini [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Coasere poligoane [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Dimensiunea minimă a obiectelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Simplificare poligoane [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.1

Numele stratului [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: layer

Numele câmpului de indexare a geometriei [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: DN

Dimensiunea Plăcuțelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1024

Indexul geometric de pornire [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Opțiuni OGR pentru crearea stratului [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Rezultat

Fișierul vectorial de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:segmentationmeanshift', -in, -filter, -filter.meanshift.spatialr, -filter.meanshift.ranger, -filter.meanshift.thres, -filter.meanshift.maxiter, -filter.meanshift.minsize, -mode, -mode.vector.outmode, -mode.vector.inmask, -mode.vector.neighbor, -mode.vector.stitch, -mode.vector.minsize, -mode.vector.simplify, -mode.vector.layername, -mode.vector.fieldname, -mode.vector.tilesize, -mode.vector.startlabel, -mode.vector.ogroptions, -mode.vector.out)

Vedeți și

Segmentare (mprofiles)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Imagine de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Algoritmul de segmentare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — mprofiles

Implicit: 0

Dimensiunea Profilului [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5

Raza inițială [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Pasul razei [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Pragul regulii de decizie finale [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Modul de procesare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — vector

Implicit: 0

Modul de scriere pentru fișierul vectorial de ieșire [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — ulco
 • 1 — ovw
 • 2 — ulovw
 • 3 — ulu

Implicit: 0

Imaginea Mască [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Conectivitate cu 8-vecini [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Coasere poligoane [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Dimensiunea minimă a obiectelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Simplificare poligoane [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.1

Numele stratului [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: layer

Numele câmpului de indexare a geometriei [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: DN

Dimensiunea Plăcuțelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1024

Indexul geometric de pornire [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Opțiuni OGR pentru crearea stratului [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Rezultat

Fișierul vectorial de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:segmentationmprofiles', -in, -filter, -filter.mprofiles.size, -filter.mprofiles.start, -filter.mprofiles.step, -filter.mprofiles.sigma, -mode, -mode.vector.outmode, -mode.vector.inmask, -mode.vector.neighbor, -mode.vector.stitch, -mode.vector.minsize, -mode.vector.simplify, -mode.vector.layername, -mode.vector.fieldname, -mode.vector.tilesize, -mode.vector.startlabel, -mode.vector.ogroptions, -mode.vector.out)

Vedeți și

Segmentare (bazin hidrografic)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Imagine de Intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Algoritmul de segmentare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — bazin hidrografic

Implicit: 0

Pagul Adâncimii [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.01

Nivelul de Inundare [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.1

Modul de procesare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — vector

Implicit: 0

Modul de scriere pentru fișierul vectorial de ieșire [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — ulco
 • 1 — ovw
 • 2 — ulovw
 • 3 — ulu

Implicit: 0

Imaginea Mască [raster]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Conectivitate cu 8-vecini [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Coasere poligoane [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Dimensiunea minimă a obiectelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Simplificare poligoane [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0.1

Numele stratului [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: layer

Numele câmpului de indexare a geometriei [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: DN

Dimensiunea Plăcuțelor [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1024

Indexul geometric de pornire [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Opțiuni OGR pentru crearea stratului [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Rezultat

Fișierul vectorial de ieșire [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('otb:segmentationwatershed', -in, -filter, -filter.watershed.threshold, -filter.watershed.level, -mode, -mode.vector.outmode, -mode.vector.inmask, -mode.vector.neighbor, -mode.vector.stitch, -mode.vector.minsize, -mode.vector.simplify, -mode.vector.layername, -mode.vector.fieldname, -mode.vector.tilesize, -mode.vector.startlabel, -mode.vector.ogroptions, -mode.vector.out)

Vedeți și