Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Diverse funcțiuni OGR

Execuția SQL

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

SQL [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Rezultat

Rezultatul SQL [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:executesql', input, sql, output)

Vedeți și

Importă Vectorul în baza de date PostGIS (conexiuni disponibile)

Descriere

Importă straturile vectoriale într-o bază de date PostGIS, utilizând o conexiune disponibilă. Conexiunea trebuie să fie definită în mod corespunzător în dialogul anterior ‘Adăugare Tabel(e) PostGIS’. Utilizați butonul ‘Edit’ pentru a defini conexiunea. Fiți conștienți de faptul că sunt activate casetele ‘Salvare Nume’ și ‘Salvare Parolă’. Apoi, puteți utiliza algoritmul. Algoritmul este derivat din Utilitarul ogr2ogr .

Parametri

Bază de Date (numele conexiunii) [selecție]

Se cere numele (conexiunii) la baza de date.

Opţiuni:

 • 0 — local

Implicit: 0

Strat de Intrare [vector: oricare]
Any OGR-supported vector layer loaded into the QGIS map canvas.
Tipul geometriei de ieşire [selecție]

Definește formatul geometriei de ieșire. Implicit, acesta este un Poligon.

Opţiuni:

 • 0 —
 • 1 — NICIUNUL

 • 2 — GEOMETRIE

 • 3 — PUNCT

 • 4 — LINIE

 • 5 — POLIGON

 • 6 — COLECŢIE GEOMETRICĂ

 • 7 — MULTIPUNCT

 • 8 — MULTIPOLIGON

 • 9 — MULTILINIE

Implicit: 5

CRS-ul Sursă (Codul EPSG) [crs]

CRS-ul stratului vectorial de intrare.

Implicit: EPSG:4326

CRS-ul Sursă (Codul EPSG) [crs]

Definește CRS-ul de ieșire al tabelei bazei de date.

Implicit: EPSG:4326

Numele schemei [șir]

Opțional.

Definește cărei scheme va fi asignată tabela din baza de date. În mod implicit, aceasta este schema ‘public’.

Implicit: public

Nume tabelă; se lasă gol pentru a folosi numele de intrare [șir]

Opțional.

Definește un nume pentru tabela care va fi importată în baza de date. În mod implicit, este ales numele fișierului vectorial de intrare.

Implicit: (nesetat)

Cheie primară [șir]

Opțional.

Stabilește câmpul atributului care va fi cheia primară a tabelului din baza de date. În mod implicit, acesta este ‘id’.

Implicit: id

Numele coloanei de geometrie [șir]

Opțional.

Definește în care câmp de atribut din domeniul bazei de date se vor afla informațiile geometrice. În mod implicit, acestea vor fi luate din coloana ‘geom’.

Implicit: geom

Dimensiunile vectorului [selecție]

Definește dacă fișierul vectorial de importat are date 2-D sau 3-D.

Opţiuni:

 • 0 — 2
 • 1 — 3

Implicit: 0

Toleranța distanţei pentru simplificare [șir]

Opțional.

Definește o toleranță a distanței, pentru simplificarea geometriilor vectoriale de importat. În mod implicit, nu are loc nici o simplificare.

Implicit: (nesetat)

Distanța maximă dintre 2 noduri (densificare) [șir]

Opțional.

Distanța maximă dintre două noduri. Folosește la crearea de puncte intermediare. În mod implicit, nu există nici o distanță maximă.

Implicit: (nesetat)

Selectează entităţile după extindere (definită în CRS-ul stratului de intrare) [extindere]

Puteți selecta entitățile dintr-o anumită extindere, care vor fi în tabela de ieșire.

Implicit: 0,1,0,1

Decupează stratul de intrare folosind extinderea (dreptunghiulară) de mai sus [boolean]

Stratul de intrare va fi decupat după extinderea pe care ați definit-o anterior.

Implicit: False

Selectează entitățile folosind instrucțiunea SQL "WHERE" (Ex: column="value") [șir]

Opțional.

Definește cu o expresie SQL “WHERE”, care entități ar trebui să fie selectate pentru tabela de ieșire.

Implicit: (nesetat)

Grupează "n" entități per tranzacție (Implicit: 20000) [șir]

Opțional.

Puteți grupa entitățile de intrare în tranzacții, unde “n” definește dimensiunea. În mod implicit, “n” limitează mărimea tranzacției la 20000 de entități.

Implicit: (nesetat)

Suprascriere tabelă existentă? [boolean]

Stabilește dacă va fi suprascrisă o tabelă, atunci când există alta cu același nume în baza de date. În mod implicit, ea este suprascrisă.

Implicit: True

Adăugare la tabela existentă? [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Se adaugă câmpuri noi tabelei existente? [boolean]

Dacă este activată această opțiune, datele vectoriale vor fi adăugate la un tabel existent, fără crearea unui tabel nou. În mod implicit, un nou tabel va fi creat.

Implicit: False

Nu se curăță numele coloanelor/tabelelor? [boolean]

Cu această opțiune puteți preveni conversia numelor de coloane la litere mici, eliminarea spațiilor și a altor caractere nevalide.

Implicit: False

Nu se creează Indexul Spațial? [boolean]

Stabilește dacă se va crea un index spațial în tabela de ieșire.

Implicit: False

Continuă după un eșec, sărind peste entitatea eronată [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Opțiuni de creare adiționale [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Rezultat

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:importvectorintopostgisdatabaseavailableconnections', database, input_layer, gtype, s_srs, t_srs, schema, table, pk, geocolumn, dim, simplify, segmentize, spat, clip, where, gt, overwrite, append, addfields, launder, index, skipfailures, options)

Vedeți și

Importă Vectorul într-o bază de date PostGIS (conexiune nouă)

Descriere

Importă straturile vectoriale într-o bază de date PostGIS. O nouă conexiune la baza de date PostGIS trebuie creată. Algoritmul este derivat din Utilitarul ogr2ogr .

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

<puneți descrierea parametrului aici>

Tipul geometriei de ieşire [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 —
 • 1 — NICIUNUL

 • 2 — GEOMETRIE

 • 3 — PUNCT

 • 4 — LINIE

 • 5 — POLIGON

 • 6 — COLECŢIE GEOMETRICĂ

 • 7 — MULTIPUNCT

 • 8 — MULTIPOLIGON

 • 9 — MULTILINIE

Implicit: 5

CRS-ul Sursă (Codul EPSG) [crs]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: EPSG:4326

CRS-ul Sursă (Codul EPSG) [crs]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: EPSG:4326

Gazda [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: localhost

Portul [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 5432

Numele utilizatorului [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Numele Bazei de date [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Parola [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Numele schemei [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: public

Nume tabelă; se lasă gol pentru a folosi numele de intrare [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Cheie primară [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: id

Numele coloanei de geometrie [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: geom

Dimensiunile vectorului [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — 2
 • 1 — 3

Implicit: 0

Toleranța distanţei pentru simplificare [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Distanța maximă dintre 2 noduri (densificare) [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Selectează entităţile după extindere (definită în CRS-ul stratului de intrare) [extindere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0,1,0,1

Decupează stratul de intrare folosind extinderea (dreptunghiulară) de mai sus [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Selectează entitățile folosind instrucțiunea SQL "WHERE" (Ex: column="value") [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Grupează "n" entități per tranzacție (Implicit: 20000) [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Suprascriere tabelă existentă? [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Adăugare la tabela existentă? [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Se adaugă câmpuri noi tabelei existente? [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Nu se curăță numele coloanelor/tabelelor? [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Nu se creează Indexul Spațial? [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Continuă după un eșec, sărind peste entitatea eronată [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Opțiuni de creare adiționale [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Rezultat

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:importvectorintopostgisdatabasenewconnection', input_layer, gtype, s_srs, t_srs, host, port, user, dbname, password, schema, table, pk, geocolumn, dim, simplify, segmentize, spat, clip, where, gt, overwrite, append, addfields, launder, index, skipfailures, options)

Vedeți și

Informaţii

Descriere

Creează un fișier care conține informațiile despre o sursă de date acceptată de OGR. Ieșirea va fi afișată într-o fereastră ‘Rezultat’ și pot fi scrise într-un fișier HTML. Informațiile includ tipul de geometrie, numărul de entități, extinderea spațială, informațiile de proiecție și multe altele.

Parametri

Strat de Intrare [vector: oricare]

Strat vectorial de intrare.

Rezultat

Informații despre strat [html]

Numele fișierului de ieșire HTML, care conține informațiile. Dacă nu este definit un fișier HTML de ieșire, atunci va fi generat un fișier temporar.

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:information', input, output)

Vedeți și