Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Proiecțiile GDAL

Extragere proiecţie

Descriere

Extrage proiecția unui fișier raster și o scrie într-un fișier world. Algoritmul este derivat din Utilitarul GDAL srsinfo .

Parametri

Fișierul de intrare [raster]

Fișierul raster de intrare.

Creează, de asemenea, şi fişierul .prj [boolean]

If this is acivated also a *.prj-file containing the projection information is created.

Implicit: False

Rezultat

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:extractprojection', input, prj_file)

Vedeți și

Modificare (reproiectare)

Descriere

Transferă un strat raster într-un alt Sistem de Coordonate de Referință (CRS). Pot fi alese rezoluția fișierului de ieșire și metoda de reeșantionare. Algoritmul este derivat din Utilitarul GDAL warp .

Parametri

Stratul de intrare [raster]

Stratul raster de intrare.

SRS-ul Sursă (Codul EPSG) [crs]

Definește CRS-ul stratului raster de intrare.

Implicit: EPSG:4326

SRS-ul Destinație (Codul EPSG) [crs]

Definește CRS-ul stratului raster de intrare.

Implicit: EPSG:4326

Rezoluția fișierului de ieșire, în unitățile georeferențiate ale destinației (se lasă 0 pentru a nu schimba nimic) [numeric]

Definește rezoluția fișierului de ieșire al rezultatului reproiectat.

Implicit: 0.0

Metoda de reeşantionare [selecție]

Pentru reproiectare, se pot alege mai multe metode. În mod implicit, este stabilită metoda de reeșantionare în apropiere.

Opţiuni:

 • 0 — în apropiere

 • 1 — biliniară

 • 2 — cubică

 • 3 — curbă cubică

 • 4 — lanczos

Implicit: 0

Parametri de creare adiționali [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Tipul rasterului de ieşire [selecție]

Definește formatul de destinație. Implicit, acesta este un fișier Float32.

Opţiuni:

 • 0 — Octet

 • 1 — Int16
 • 2 — UInt16
 • 3 — UInt32
 • 4 — Int32
 • 5 — Float32
 • 6 — Float64
 • 7 — CInt16
 • 8 — CInt32
 • 9 — CFloat32
 • 10 — CFloat64

Implicit: 5

Rezultat

Stratul rezultat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:warpreproject', input, source_srs, dest_srs, tr, method, extra, rtype, output)

Vedeți și