Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Extracțiile GDAL

Decupare raster după o extindere

Descriere

Decupează orice fișier raster acceptat de GDAL după o extindere dată. Algoritmul este derivat din Utilitarul grilei GDAL .

Parametri

Stratul de intrare [raster]

Fișierul raster de intrare.

Valoarea Nodata; nu se completează pentru a se prelua din intrare [șir]

Definește o valoare care ar trebui să fie introdusă pentru valorile FărăDate din rasterul de ieșire.

Implicit: Nici una

Decupare extindere [extindere]

Extinderea care ar trebui utilizată pentru rasterul de ieșire. Selectează doar entitățile din caseta de încadrare specificată.

Implicit: 0,1,0,1

Parametri de creare adiționali [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Rezultat

Stratul rezultat [raster]

Stratul raster de ieșire.

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:cliprasterbyextent', input, no_data, projwin, extra, output)

Vedeți și

Decupare raster după un strat mască

Descriere

Decupează orice fișier raster acceptat de GDAL după o mască a unui strat vectorial. Algoritmul este derivat din Utilitarul grilei GDAL .

Parametri

Stratul de intrare [raster]

Stratul raster de intrare.

Stratul mască [vector: poligon]

Definește masca vectorului pentru decuparea rasterului.

Valoarea Nodata; nu se completează pentru a se prelua din intrare [șir]

Definește o valoare pentru ariile FărăDate din rasterul de intrare.

Implicit: Nici una

Creează banda de ieșire transparentă [boolean]

Creează o bandă transparentă pentru rezultat. Banda alpha va include valorile de transparență ale pixelilor.

Implicit: False

Păstrează rezoluția rasterului de ieșire [boolean]

Rezoluția rasterului de ieșire nu va fi schimbată.

Implicit: False

Parametri de creare adiționali [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Rezultat

Stratul rezultat [raster]

Stratul raster de ieșire.

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:cliprasterbymasklayer', input, mask, no_data, alpha_band, keep_resolution, extra, output)

Vedeți și

Curbe de nivel

Descriere

Extrage curbele de nivel din orice raster de elevație acceptat de GDAL. Algoritmul este derivat din Utilitarul curbelor de nivel GDAL .

Parametri

Stratul de intrare [raster]

Rasterul cu elevațiile de intrare.

Intervalul dintre curbele de nivel [numeric]

Definește intervalul dintre curbele de nivel, în unitățile date ale rasterului de elevație.

Implicit: 10.0

Numele atributului (dacă nu a fost furnizat, atributul de elevație nu va fi atașat) [șir]

Opțional.

Definește numele atributului pentru câmpul care conține valorile curbelor de nivel. Dacă nu se definește nimic, numele implicit va fi ‘ELEV’.

Implicit: ELEV

Parametri de creare adiționali [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Rezultat

Fișierul de ieșire pentru curbele de nivel (vectoriale) [vector]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:contour', input_raster, interval, field_name, extra, output_vector)

Vedeți și