Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Conversiile GDAL

gdal2xyz

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Numărul benzii [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 1

Rezultat

Fișierul de ieșire [tabel]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:gdal2xyz', input, band, output)

Vedeți și

De la PCT la RGB

Descriere

Convertire imagine paletată 8 biţi în 24 biţi RGB

Acest utilitar va converti o bandă de pseudoculori, din fișierul de intrare, într-un fișier RGB de ieșire, în formatul dorit.

Parametri

Stratul de intrare [raster]

Imagine raster de intrare, pe 8biți

Banda de convertit [selecție]

Banda de convertit în RGB

Opţiuni:

 • 0 — 1
 • 1 — 2
 • 2 — 3
 • 3 — 4
 • 4 — 5
 • 5 — 6
 • 6 — 7
 • 7 — 8
 • 8 — 9
 • 9 — 10
 • 10 — 11
 • 11 — 12
 • 12 — 13
 • 13 — 14
 • 14 — 15
 • 15 — 16
 • 16 — 17
 • 17 — 18
 • 18 — 19
 • 19 — 20
 • 20 — 21
 • 21 — 22
 • 22 — 23
 • 23 — 24
 • 24 — 25

Implicit: 0

Rezultat

Stratul rezultat [raster]

Imaginea raster RGB, pe 24biți

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:pcttorgb', input, nband, output)

Vedeți și

Utilitarul GDAL pct2rgb <http://www.gdal.org/pct2rgb.html>`_

Poligonizare (din raster în vector)

Descriere

Creează poligoanele vectoriale pentru toate regiunile pixelilor din raster, partajând o valoare comună a pixelului. Fiecare poligon este creat cu un atribut care indică valoarea de pixel a acelui poligon. Algoritmul este derivat din Utilitarul GDAL de poligonizare .

Parametri

Stratul de intrare [raster]

Stratul raster de intrare.

Numele fișierului de ieșire [șir]

Definește numele câmpului în care sunt introduse atributele regiunii conectate. Dacă nu se definește nimic, numele implicit va fi ‘DN’.

Implicit: DN

Rezultat

Stratul de ieșire [vector]
Output vector layer. Default format is *.shp .

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:polygonize', input, field, output)

Vedeți și

Rasterizare (din vector în raster)

Descriere

Convertește geometriile vectoriale (puncte, linii și poligoane) într-o imagine raster. Algoritmul este derivat din Utilitarul de rasterizare GDAL .

Parametri

Stratul de Intrare [vector: oricare]

Stratul vectorial de intrare cu geometrii de tip punct, linie sau poligon.

Câmpul atribut [tablefield: oricare]

Definește câmpul din care ar trebui să fie alese atributele pixelilor.

Scrie valorile înăuntrul unui strat raster existent (*) [boolean]

Dacă se activează, scrie rezultatele într-un strat raster existent.

Implicit: False

Setează dimensiunea rasterului de ieșire (se ignoră dacă opțiunea de mai sus este bifată) [selecție]

Dacă opțiunea de mai sus nu este bifată, ori dimensiunea de ieșire este în pixeli (0), ori rezoluția de ieșire este în unități de hartă per pixel (1).

Opţiuni:

 • 0 — Dimensiunea de ieșire, în pixeli

 • 1 — Rezoluția rasterului, în unități de hartă per pixel

Implicit: 1

Orizontală [numeric]

Setează rezoluția orizontală a rasterului de ieșire.

Implicit: 100.0

Verticală [numeric]

Setează rezoluția verticală a rasterului de ieșire.

Implicit: 100.0

Tipul rasterului [selecție]

Definește tipul imaginii raster de ieșire.

Opţiuni:

 • 0 — Octet

 • 1 — Int16
 • 2 — UInt16
 • 3 — UInt32
 • 4 — Int32
 • 5 — Float32
 • 6 — Float64
 • 7 — CInt16
 • 8 — CInt32
 • 9 — CFloat32
 • 10 — CFloat64

Implicit: 0

Rezultat

Stratul de ieșire: este obligatorie alegerea unui strat raster existent, dacă este selectată opțiunea (*) [raster]

Strat raster de ieșire. Introduceți aici numele stratului raster în care ar trebui să fie scrise rezultatele (dacă se utilizează această opțiune).

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:rasterize', input, field, writeover, dimensions, width, height, rtype, output)

Vedeți și

De la RGB la PCT

Descriere

Convertește o imagine RGB pe 24biți într-una paletizată pe 8biți. Calculează un tabel optim cu pseudo-culori pentru o imagine RGB dată, folosind un algoritm de decupare mediană pe o histogramă RGB sub-eșantionată. Apoi, transformă imaginea într-una pseudo-colorată, folosind tabelul de culori. Această conversie utilizează oscilațiile Floyd-Steinberg (difuzia erorilor) pentru a maximiza calitatea vizuală a imaginii de ieșire. Dacă vreți să clasificați o hartă raster și doriți să reduceți numărul de clase, poate fi de ajutor să reduceți eșantionarea imaginii cu acest algoritm, în prealabil. Algoritmul este derivat din Utilitarul GDAL rgb2pct .

Parametri

Stratul de intrare [raster]

Imagine raster RGB de Intrare.

Numărul de culori [numeric]

Numărul de culori pe care le va conține imaginea rezultată. Este posibilă o valoare între 2-256.

Implicit: 2

Rezultat

Stratul rezultat [raster]

Raster de ieşire pe 8biți.

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:rgbtopct', input, ncolors, output)

Vedeți și

Transformare (conversie format)

Descriere

<puneți descrierea algoritmului aici>

Parametri

Stratul de intrare [raster]

<puneți descrierea parametrului aici>

Setați dimensiunea fișierului de ieșire (în pixeli sau %) [numeric]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 100

Mărimea ieșirii este reprezentată ca procentaj din mărimea intrării [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: True

Valoarea FărăDate; nu se completează, pentru a se prelua din intrare [șir]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Expandare [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — nici una

 • 1 — gri

 • 2 — rgb
 • 3 — rgba

Implicit: 0

Proiecția de ieșire pentru fișierul rezultat [se lasă gol pentru a se folosi proiecția de intrare] [crs]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: Nici una

Subset bazat pe coordonate georeferențiate [extindere]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: 0,1,0,1

Copiază toate subseturile de date, în fișiere de ieșire individuale [boolean]

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: False

Parametri de creare adiționali [șir]

Opțional.

<puneți descrierea parametrului aici>

Implicit: (nesetat)

Tipul rasterului de ieşire [selecție]

<puneți descrierea parametrului aici>

Opţiuni:

 • 0 — Octet

 • 1 — Int16
 • 2 — UInt16
 • 3 — UInt32
 • 4 — Int32
 • 5 — Float32
 • 6 — Float64
 • 7 — CInt16
 • 8 — CInt32
 • 9 — CFloat32
 • 10 — CFloat64

Implicit: 5

Rezultat

Stratul rezultat [raster]

<puneți descrierea rezultatului aici>

Utilizarea consolei

processing.runalg('gdalogr:translate', input, outsize, outsize_perc, no_data, expand, srs, projwin, sds, extra, rtype, output)

Vedeți și