Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Funcțiuni

QGIS offers many common GIS functionalities provided by core features and plugins. A short summary of six general categories of features and plugins is presented below, followed by first insights into the integrated Python console.

Vizualizarea datelor

Puteți vizualiza și suprapune datele raster și vectoriale în diferite formate și proiecții, fără conversia într-un format intern sau comun. Formatele acceptate includ:

 • Tabelele și vederile activate spațial folosesc PostGIS, SpatiaLite, MS SQL Spatial și Oracle Spatial, formate vectoriale acceptate de biblioteca OGR, inclusiv fișiere shape ESRI, MapInfo, SDTS, GML și multe altele. Vedeți secțiunea Lucrul cu Datele Vectoriale.

 • Formatele raster și imaginile acceptate de biblioteca GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), cum ar fi GeoTIFF, ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG și multe altele. Vedeți secțiunea Lucrul cu Datele Raster.

 • Date raster și vectoriale GRASS din bazele de date GRASS (locație/set de hărți). Parcurgeți secțiunea Integrarea GRASS GIS.

 • Date spațiale online, servite de Servicii Web OGC, inclusiv WMS, WMTS, WCS, WFS, și WFS-T. Parcurgeți secțiunea Lucrul cu date OGC.

Explorarea datelor și compunerea hărților

Puteți compune hărți, apoi să explorați în mod interactiv datele spațiale prin intermediul interfeței grafice prietenoase. Printre cele mai multe instrumente utile disponibile în GUI se includ:

 • QGIS browser
 • Reproiectarea Din-Zbor

 • DB Manager
 • Compozitorul de Hărți

 • Panoul de Vizualizare

 • Semne de carte Spațiale

 • Instrumente de adnotare

 • Identificarea/selectarea entităților

 • Editarea/vizualizarea/căutarea atributelor

 • Data-defined feature labeling
 • Instrumente de simbologie definită cu ajutorul datelor, pentru rastere și vectori

 • Compoziția hărților pentru atlas, folosind straturile cu graticule

 • Săgeata Nordului, scara grafică și eticheta drepturilor de autor pentru hărți

 • Suport pentru salvarea și restaurarea proiectelor

Crearea, editarea, gestionarea și exportul datelor

You can create, edit, manage and export vector and raster layers in several formats. QGIS offers the following:

 • Instrumente de digitizare pentru formatele acceptate de OGR și straturile vectoriale GRASS

 • Abilitatea de a crea și edita fișiere shape și straturi vectoriale GRASS

 • Plugin-ul de georeferențiere pentru geocodarea imaginelor

 • Instrumente GPS de import și de export pentru formatul GPX, și de convertit alte formate GPS în GPX, sau de descărcat/încărcat direct într-o unitate GPS (Pe Linux, s-a adăugat usb: la lista de dispozitive GPS.)

 • Suport pentru salvarea și editarea datelor OpenStreetMap

 • Abilitatea de a crea tabele de baze de date spațiale din fișierele shape, cu ajutorul plugin-ului DB Manager

 • Gestionarea îmbunătățită a tabelelor bazei de date spațiale

 • Instrumente pentru gestionarea tabelelor cu atribute vectoriale

 • Opțiunea de a salva capturile de ecran ca imagini georeferențiate

 • Instrumentul DXF-Export cu capacități sporite pentru exportul stilurilor și a plugin-urilor pentru a efectua funcții similare CAD

Analyse data

You can perform spatial data analysis on spatial databases and other OGR- supported formats. QGIS currently offers vector analysis, sampling, geoprocessing, geometry and database management tools. You can also use the integrated GRASS tools, which include the complete GRASS functionality of more than 400 modules. (See section Integrarea GRASS GIS.) Or, you can work with the Processing Plugin, which provides a powerful geospatial analysis framework to call native and third-party algorithms from QGIS, such as GDAL, SAGA, GRASS, fTools and more. (See section Introducere.)

Publicarea hărților de pe Internet

QGIS can be used as a WMS, WMTS, WMS-C or WFS and WFS-T client, and as a WMS, WCS or WFS server. (See section Lucrul cu date OGC.) Additionally, you can publish your data on the Internet using a webserver with UMN MapServer or GeoServer installed.

Extend QGIS functionality through plugins

QGIS can be adapted to your special needs with the extensible plugin architecture and libraries that can be used to create plugins. You can even create new applications with C++ or Python!

Plugin-uri de bază

Plugin-urile de bază includ:

 1. Captura Coordonatelor (Captura coordonatelor mouse-ului în CRS-uri diferite)

 2. DB Manager (Exchange, edit and view layers and tables; execute SQL queries)
 3. Convertorul Dxf2Shp (Conversia fișierelor DXF în fișiere shape)

 4. eVIS (Vizualizarea evenimentelor)

 5. fTools (Analiza și gestionarea datelor vectoriale)

 6. GDALTools (Integrate GDAL Tools into QGIS)
 7. Georeferenţiere GDAL(Adăugarea în rastere a informațiilor de proiecție folosind GDAL)

 8. Instrumente GPS (Încărcarea și importul datelor GPS)

 9. GRASS (Integrarea GRASS GIS)

 10. Hărți calorice (Generarea hărților calorice raster, din datele de tip punct)

 11. Plugin-ul de Interpolare (Interpolarea bazată pe vertecșii unui strat vectorial)

 12. Metasearch Catalogue Client
 13. Editarea Offline (Permite editarea offline şi sincronizarea cu baza de date)

 14. Oracle Spatial GeoRaster
 15. Processing (fostul SEXTANTE)

 16. Analiza Terenurilor Raster (Analiza terenurilor geomorfologice raster)

 17. Plugin-ul Road Graph (Analiza celei mai scurte căi dintr-o rețea)

 18. Pluginul de Interogare spaţială

 19. SPIT (Import shapefiles to PostgreSQL/PostGIS)
 20. Verificatorul de Topologie (Găsirea erorilor topologice din straturile vectoriale)

 21. Plugin-ul de Statistici Zonale (Calculează numărul, suma, și valoarea medie a unui raster, pentru fiecare poligon al unui strat vectorial)

Plugin-urile Externe Python

QGIS offers a growing number of external Python plugins that are provided by the community. These plugins reside in the official Plugins Repository and can be easily installed using the Python Plugin Installer. See Section Dialogul Plugin-urilor.

Consola Python

For scripting, it is possible to take advantage of an integrated Python console, which can be opened from menu: Plugins ‣ Python Console. The console opens as a non-modal utility window. For interaction with the QGIS environment, there is the qgis.utils.iface variable, which is an instance of QgsInterface. This interface allows access to the map canvas, menus, toolbars and other parts of the QGIS application. You can create a script, then drag and drop it into the QGIS window and it will be executed automatically.

For further information about working with the Python console and programming QGIS plugins and applications, please refer to Cartea de rețete a dezvoltatorului PyQGIS.

Probleme Cunoscute

Limitarea numărului de fișiere deschise

Dacă deschideți un proiect QGIS mare și sunteți sigur că toate straturile sunt valide, dar unele straturi sunt marcate ca fiind eronate, puteți gestiona, probabil, această problemă. Linux (și alte sisteme de operare, de asemenea) are o limită pentru fișierele deschise de către un proces. Limitele resurselor sunt per-proces și sunt moștenite. Comanda internă ulimit, modifică limitele numai pentru procesul curent; noua limită va fi moștenită de către orice proces copil.

Puteți vedea toate informațiile ulimit curente, tastând

[email protected]:~$ ulimit -aS

You can see the current allowed number of opened files per proccess with the following command on a console

[email protected]:~$ ulimit -Sn

Pentru a modifica limitele pentru o sesiune existentă , ați putea utiliza ceva de genul

[email protected]:~$ ulimit -Sn #number_of_allowed_open_files
[email protected]:~$ ulimit -Sn
[email protected]:~$ qgis

Pentru a remedia definitiv problema

Pe majoritatea sistemelor Linux, limitele resurselor sunt stabilite de modulul pam_limits, în conformitate cu setările conținute în /etc/security/limits.conf sau /etc/security/limits.d/*.conf. Ar trebui să puteți edita acele fișiere dacă aveți privilegiul de root (de asemenea, prin intermediul sudo), dar va trebui să vă conectați din nou pentru ca schimbările să aibă efect.

Mai multe informații:

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-increase-the-maximum-number-of-open-files/ http://linuxaria.com/article/open-files-in-linux?lang=en