Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Plugin-ul fTools

Scopul plugin-ului conceput în Python, fTools, este acela de a oferi o resursă pentru mai multe operațiuni cu vectori GIS, fără a mai fi nevoie de software adițional, biblioteci, sau alte improvizații complexe. Oferă o suită, în creștere, de funcții pentru managementul si analiza datelor spatiale, ale căror însușiri predominante sunt funcționalitatea și rapiditatea în execuție.

fTools is now automatically installed and enabled in new versions of QGIS, and as with all plugins, it can be disabled and enabled using the Plugin Manager (see Dialogul Plugin-urilor). When enabled, the fTools plugin adds a Vector menu to QGIS, providing functions ranging from Analysis and Research Tools to Geometry and Geoprocessing Tools, as well as several useful Data Management Tools.

Unelte de analiza

Iconita

Unealta

Scop

matrix

Matricea distantelor

Masoara distantele dintre doua straturi de puncte si ofera rezultatul sub forma de: a) Matrice patratica a distantelor, b) Matrice liniara a distantelor sau c) Rezumat al distantelor. Calculul poate fi limitat la cele mai apropiate mii puncte.

sum_lines

Suma lungimilor liniilor

Calculeaza suma totala a lungimilor liniilor aflate in interiorul fiecarui poligon de pe un strat vectorial de poligoane.

sum_points

Puncte in poligon

Numara punctele aflate in interiorul fiecarui poligon al unui strat vectorial de poligoane.

unique

Lista valorilor unice

Afișează lista cu valorile unice dintr-un câmp al unui strat vectorial de intrare.

basic_statistics

Statistici esentiale

Calculeaza statistici esentiale (media, deviatia statistica standard, suma, coeficientul de variatie CV) pentru un camp dat.

neighbor

Analiza celui mai apropiat vecin

Afișează rezultatele analizei celui mai apropiat vecin pentru a evalua nivelul de grupare într-un strat vectorial de tip punct .

mean

Coordonatele medii

Calculeaza coordonatele fie ale centrului normal, fie ale centrului de greutate, pentru obiecte vectoriale - individual sau grupate dupa anumite campuri ale bazei de date.

intersections

Intersectii de linii

Indentifica intersectiile dintre linii si genereaza un fisier shape cu punctele corespunzatoare. Util pentru localizarea intersectiilor de drumuri, ape curgatoare. Ignora intersectiile cu lungime mai mare de 0.

Tabela Ftools 1: fTools Unelte de Analiza

Unelte de cercetare

Iconita

Unealta

Scop

random_selection

Selecție aleatorie

Selectați aleatoriu un număr sau un procentaj de n entități.

sub_selection

Selecție aleatorie în cadrul subseturilor

Selecteaza aleatoriu elemente din subseturi create pe baza unor identificatori unici.

random_points

Puncte aleatorii

Genereaza puncte pseudo-aleatoare intre limitele unui strat indicat.

regular_points

Puncte regulate

Genereaza o retea regulata de puncte intre limitele unui strat indicat si exporta respectivele puncte ca fisier shape.

vector_grid

Grilă vectorială

Generează grilă de tip linie sau poligon, în funcție de spațierea specificată de utilizator.

select_location

Selectie in functie de localizare

Selecteaza elemente pe baza pozitiei relative fata de un alt strat. Rezultatul poate fi o selectie noua, un subset dintr-o selectie curenta, sau o completare a selectiei curente cu noi elemente.

layer_extent

Poligon din extinderea stratului

Creaza un poligon dreptunghiular care incadreaza limitele unui strat vectorial sau raster.

Tabela Ftools 2: fTools Unelte de Cercetare

Unelte de geoprocesare

Iconita

Unealta

Scop

convex_hull

Structuri convexe

Creaza o structura convexa minima (Convex hull) pentru un strat indicat, sau pe baza unor identificatori din baza de date.

buffer

Zona(-e) tampon

Creaza zone tampon in jurul elementelor la o distanta specificata sau preluata dintr-un camp al bazei de date.

intersect

Intersectare

Rezultatul va contine elementele din stratul initial care se suprapun (se intersecteaza) peste elementele din stratul indicat drept de intersectie.

union

Uniune

Rezultatul va combina elementele din cele 2 straturi indicate, fie ca se interesteaza fie ca nu.

sym_difference

Diferenta simetrica

Rezultatul va contine elementele din straturile indicate mai putin elementele care se suprapun (se intersecteaza).

clip

Taiere

Rezultatul va contine elementele din stratul initial care se suprapun cu elementele stratului indicat drept de taiere. Elementele initiale vor fi taiate la intersectia cu elementele din stratul de taiere.

difference

Diferenta

Rezultatul va contine elementele din stratul initial care nu se suprapun cu elementele stratului indicat drept de taiere. Elementele initiale vor fi taiate la intersectia cu elementele din stratul de taiere.

dissolve

Dizolvare

Imbina elementele pe baza unui identificator indicat. Toate elementele cu valori identice se vor combina astfel incat sa formeze un singur element.

eliminate

Eliminarea poligoanelor tip sliver

Merges selected features with the neighbouring polygon with the largest area or largest common boundary.

Tabela Ftools 3: fTools Unelte de geoprocesare

Unelte de geometrie

Iconita

Unealta

Scop

check_geometry

Verificare validitate geometrie

Check polygons for intersections, closed holes, and fix node ordering. You can choose the engine used by the in the options dialog, digitizing tab Change the Validate geometries value. There is two engines: QGIS and GEOS which have pretty different behaviour. Another tools exists which shows different result as well: Topology Checker plugin and ‘must not have invalid geometries’ rule.
export_geometry

Exporta/Adauga coloane cu informatie geometrica.

Adauga informatie geometrica la straturi de puncte (XCOORD, YCOORD), de linii (LUNGIMEA) sau respectiv de poligoane (ARIA, PERIMETRUL).

centroids

Centroizii poligoanelor

Calculeaza centroidul fiecarui poligon pentru un strat indicat de poligoane.

delaunay

Triangulatia Delaunay

Calculează și de salvează (ca poligoane) triangularea Delaunay a stratului vectorial de tip punct.

 

Poligoane Voronoi

Calculează poligoanele Voronoi ale stratului vectorial de tip punct.

simplify

Simplifica geometria

Generalizeaza liniile sau poligoanele pe baza unui algoritm Douglas-Peucker modificat.

 

Densificare geometria

Densifică liniile sau poligoanele prin adăugarea de noduri.

multi_to_single

Degrupare elemente

Converteste grupurile de elemente in elemente simple. Creaza poligoane si linii.

single_to_multi

Grupare elemente

Grupeaza elemente intr-un singur element pe baza unui identificator unic.

to_lines

Din poligoane in linii

Converteste poligoanele in linii, grupurile de poligoane in grupuri de linii.

to_lines

Din linii in poligoane

Converteste liniile in poligoane, grupurile de linii in grupuri de poligoane.

extract_nodes

Extrage noduri

Extrage nodurile din straturile indicate de linii sau poligoane si creaza un strat de puncte.

Tabela Ftools 4: fTools Unelte de geometrie

Note

Instrumentul Simplificare geometrie poate fi folosit pentru a elimina nodurile duplicate, din geometriile de tip linie și poligon. E suficient să setați parametrul Simplificare toleranță la 0 iar acest lucru va rezolva problema.

Instrumente de management de date

Iconita

Unealta

Scop

define_projection

Definire proiectie actuala

Specifica CRS pentru fisiere shape care nu au definit sistemul de coordonate.

join_location

Imbinare atribute in functie de localizare

Adauga atribute aditionale la un strat vectorial pe baza unei relatii spatiale. Atributele unui strat sunt adaugate la tabela de atribute a celuilalt strat - rezultatul salvandu-se in format shape.

split_layer

Separa stratul vectorial

Separa stratul vectorial indicat in straturi multiple pe baza atributelor.

merge_shapes

Imbinare fisiere shape intr-unul singur

Imbina informatia din multiple fisiere shape intr-un unic fisier pe baza tipului de strat vectorial (punct, linie, poligon).

 

Creare index spatial

Creaza un index spatial pentru formatele OGR- suportate.

Tabela Ftools 5: fTools Unelte de managementul datelor