Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Plugin-ul de Captură a Coordonatelor

Plugin-ul de captură a coordonatelor este ușor de utilizat și oferă capacitatea de afișare a coordonatelor pe canevasul hărții, pentru cele două sisteme de coordonate de referință selectate (CRS-uri).

Figure Coordinate Capture 1:

../../../_images/coordinate_capture_dialog.png

Coordinate Capture Plugin nix

  1. Start QGIS, select mActionOptions Project Properties from the Settings (KDE, Windows) or File (Gnome, OSX) menu and click on the Projection tab. As an alternative, you can also click on the mIconProjectionEnabled CRS status icon in the lower right-hand corner of the status bar.
  2. Clic pe caseta de bifare checkbox Activare proiecție din zbor și selectați sistemul de proiecție a coordonatelor dorit (v. Lucrul cu Proiecții).

  3. Activați plugin-ul de captură a coordonatelor din Managerul de Plugin-uri (v. Dialogul Plugin-urilor) și asigurați-vă ca dialogul este vizibil, mergând la View ‣ Panels și bifând checkbox Coordinate Capture. Dialogul de captură a coordonatelor va aparea, așa cum se vede în Imaginea figure_coordinate_capture_1. Ca alternativă, puteți merge la Vector ‣ Coordinate Capture și să vedeți dacă este bifată caseta checkbox Coordinate Capture.

  4. Clic pe pictograma geographic Click to the select the CRS to use for coordinate display și selectați un CRS diferit de cel selectat mai sus.

  5. Pentru a începe înregistrarea coordonatelor, faceți clic pe [Start capture]. Acum aveți posibilitatea să faceți clic oriunde pe canevas, iar plugin-ul va afișa coordonatele pentru ambele CRS-uri selectate.

  6. Pentru a activa urmărirea coordonatelor mouse-ului, efectuați clic pe pictograma tracking mouse tracking.

  7. De asemenea, se pot copia în clipboard coordonatele selectate.