Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

QGIS GUI

When QGIS starts, you are presented with the GUI as shown in the figure (the numbers 1 through 5 in yellow circles are discussed below).

Figure QGIS GUI 1:

../../../_images/startup.png

QGIS GUI with Alaska sample data nix

Informacja

Wygląd twojego okna (paska tytułu itd.) może być nieco inny w zależności od tego, jakiego systemu operacyjnego i menadżera okien używasz.

The QGIS GUI is divided into five areas:

 1. Pasek menu

 2. Tool Bar
 3. Map Legend
 4. Widok mapy

 5. Pasek statusu

These five components of the QGIS interface are described in more detail in the following sections. Two more sections present keyboard shortcuts and context help.

Pasek narzędzi

Ten pasek narzędziowy umożliwia dostęp do większości funkcji obecnych w menu, a dodatkowo do narzędzi interakcji z mapą. Każda pozycja paska posiada wyskakujący opis pomocy. Gdy przytrzymasz przez chwilę kursor myszy nad przyciskiem, wyświetli się jego krótki opis jego działania.

Every menu bar can be moved around according to your needs. Additionally, every menu bar can be switched off using your right mouse button context menu, holding the mouse over the toolbars (read also Panels and Toolbars).

Wskazówka

Przywracanie pasków

If you have accidentally hidden all your toolbars, you can get them back by choosing menu option Settings ‣ Toolbars ‣. If a toolbar disappears under Windows, which seems to be a problem in QGIS from time to time, you have to remove key \HKEY_CURRENT_USER\Software\QGIS\qgis\UI\state in the registry. When you restart QGIS, the key is written again with the default state, and all toolbars are visible again.

Map Legend

The map legend area lists all the layers in the project. The checkbox in each legend entry can be used to show or hide the layer. The Legend toolbar in the map legend are list allow you to Add group, Manage Layer Visibility of all layers or manage preset layers combination, Filter Legend by Map Content, Expand All or Collapse All and Remove Layer or Group.

Figure Layer tools Bar:

../../../_images/layer_toobar.png

Layer Tool Bar in Map Legend nix

The button mActionShowPresets allows you to add Presets views in the legend. It means that you can choose to display some layer with specific categorization and add this view to the Presets list. To add a preset view just click on mActionShowPresets, choose Add Preset... from the drop down menu and give a name to the preset. After that you will see a list with all the presets that you can recall pressing on the mActionShowPresets button.

Wszystkie zapisane zestawy warstw są dostępne również w menadżerze wydruku tak, aby można było tworzyć wydruki na ich podstawie (zob. Main properties).

Warstwy można wybierać i przeciągać w dół lub górę legendy, żeby zmienić ich porządek nakładania. Warstwy umieszczone wyżej w legendzie będą rysowane ponad warstwami umieszczonymi u dołu legendy.

Informacja

This behaviour can be overridden by the ‘Layer order’ panel.

Layers in the legend window can be organised into groups. There are two ways to do this:

 1. Press the mActionFolder icon to add a new group. Type in a name for the group and press Enter. Now click on an existing layer and drag it onto the group.
 2. Wybierz jakieś warstwy, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w polu legendy i wybierz Grupuj wybrane. Wybrane warstwy zostaną automatycznie umieszczone w nowej grupie.

Żeby wyciągnąć warstwę z grupy możesz przeciągnąć ją poza jej obszar lub kliknąć ją prawym przyciskiem i wybrać Przenieś na główny poziom. Grupy mogą być zagnieżdżane w innych grupach.

Pole wyboru przy grupie służy do ukrywania i pokazywania wszystkich warstw grupy za pomocą jednego kliknięcia.

The content of the right mouse button context menu depends on whether the selected legend item is a raster or a vector layer. For GRASS vector layers, mActionToggleEditing Toggle editing is not available. See section Digitizing and editing a GRASS vector layer for information on editing GRASS vector layers.

Right mouse button menu for raster layers

 • Zoom to Layer
 • Show in overview
 • Zoom to Best Scale (100%)
 • Remove
 • Duplicate
 • Zakres skalowy widoczności warstwy

 • Set Layer CRS
 • Układ wsp. projekty z warstwy

 • Styles ‣
 • Save as ...
 • Save As Layer Definition File ...
 • Właściwości

 • Zmień nazwę

Additionally, according to layer position and selection

 • Move to Top-level
 • Grupuj zaznaczone

Right mouse button menu for vector layers

 • Zoom to Layer
 • Show in overview
 • Remove
 • Duplicate
 • Zakres skalowy widoczności warstwy

 • Set Layer CRS
 • Układ wsp. projekty z warstwy

 • Styles ‣
 • Open Attribute Table
 • Toggle Editing (not available for GRASS layers)
 • Save As ...
 • Save As Layer Definition Style
 • Filtr

 • Show Feature Count
 • Właściwości

 • Zmień nazwę

Additionally, according to layer position and selection

 • Move to Top-level
 • Grupuj zaznaczone

Right mouse button menu for layer groups

 • Zoom to Group
 • Remove
 • Set Group CRS
 • Zmień nazwę

 • Add Group

Można wybrać naraz większą liczbę warstw lub grup przytrzymując klawisz Ctrl w czasie wybierania warstw lewym przyciskiem myszy. Wówczas można przesunąć wybrane warstwy do nowej grupy za jednym zamachem.

You may also delete more than one layer or group at once by selecting several layers with the Ctrl key and pressing Ctrl+D afterwards. This way, all selected layers or groups will be removed from the layers list.

Określanie kolejności wyświetlania warstw niezależnej od legendy

There is a panel that allows you to define an independent drawing order for the map legend. You can activate it in the menu Settings ‣ Panels ‣ Layer order. This feature allows you to, for instance, order your layers in order of importance, but still display them in the correct order (see figure_layer_order). Checking the checkbox Control rendering order box underneath the list of layers will cause a revert to default behavior.

Figure Layer Order:

../../../_images/layer_order.png

Define a legend independent layer order nix

Widok mapy

This is the “business end” of QGIS — maps are displayed in this area! The map displayed in this window will depend on the vector and raster layers you have chosen to load (see sections that follow for more information on how to load layers). The map view can be panned, shifting the focus of the map display to another region, and it can be zoomed in and out. Various other operations can be performed on the map as described in the toolbar description above. The map view and the legend are tightly bound to each other — the maps in view reflect changes you make in the legend area.

Wskazówka

Zmiana przybliżenia mapy za pomocą kółka myszy

Do powiększania i pomniejszania widoku można użyć kółka myszy. Należy umieścić kursor myszy w widoku mapy i przekręcić do przodu (od siebie), aby powiększyć widok lub przekręcić w tył (do siebie), aby widok pomniejszyć. Punktem centralnym przybliżenia widoku jest kursor myszy. Można dostosować zachowanie się kółka myszy w zakładce Narzędzia mapy menu Ustawienia ‣ Opcje.

Wskazówka

Przesuwanie mapy za pomocą klawiszy strzałek i spacji

Można używać klawiszy strzałek do przesuwania mapy. Umieść wskaźnik myszy wewnątrz pola mapy i kliknij. Użyj strzałki w prawo, aby przesunąć się na wschód, lewej, aby przesunąć się na zachód. Strzałka w górę przesunie widok na północ, a strzałka w dół przesunie widok na południe. Mapę można również przesuwać poruszając wskaźnikiem myszy przy wciśniętym klawiszu spacji lub wciśniętym kółku myszy.

Pasek statusu

The status bar shows you your current position in map coordinates (e.g., meters or decimal degrees) as the mouse pointer is moved across the map view. To the left of the coordinate display in the status bar is a small button that will toggle between showing coordinate position or the view extents of the map view as you pan and zoom in and out.

Next to the coordinate display you will find the scale display. It shows the scale of the map view. If you zoom in or out, QGIS shows you the current scale. There is a scale selector, which allows you to choose between predefined scales from 1:500 to 1:1000000.

To the right of the scale display you can define a current clockwise rotation for your map view in degrees.

A progress bar in the status bar shows the progress of rendering as each layer is drawn to the map view. In some cases, such as the gathering of statistics in raster layers, the progress bar will be used to show the status of lengthy operations.

If a new plugin or a plugin update is available, you will see a message at the far left of the status bar. On the right side of the status bar, there is a small checkbox which can be used to temporarily prevent layers being rendered to the map view (see section Renderowanie below). The icon mIconStopRendering immediately stops the current map rendering process.

To the right of the render functions, you find the EPSG code of the current project CRS and a projector icon. Clicking on this opens the projection properties for the current project.

Wskazówka

Określanie poprawnej skali dla twojej mapy

When you start QGIS, the default units are degrees, and this means that QGIS will interpret any coordinate in your layer as specified in degrees. To get correct scale values, you can either change this setting to meters manually in the General tab under Settings ‣ Project Properties, or you can select a project CRS clicking on the mIconProjectionDisabled Current CRS: icon in the lower right-hand corner of the status bar. In the last case, the units are set to what the project projection specifies (e.g., ‘+units=m’).