Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Functionaliteit

QGIS offers many common GIS functionalities provided by core features and plugins. A short summary of six general categories of features and plugins is presented below, followed by first insights into the integrated Python console.

Gegevens bekijken

U kunt een groot aantal veelgebruikte vector- en rasterindelingen in verschillende coördinatensystemen inlezen, bekijken en over elkaar heen leggen, zonder dat u deze eerst moet omzetten naar een interne of andere veelgebruikte indeling. Ondersteunde indelingen zijn:

 • Toegang tot ruimtelijke tabellen en weergaven uit databases zoals PostGIS, SpatiaLite en MS SQL Spatial, Oracle Spatial, vectorindelingen ondersteund door de geïnstalleerde bibliotheek van OGR, waaronder ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS, GML en vele andere, zie Werken met vectorgegevens.

 • Raster- en afbeeldingsindelingen ondersteund door de geïnstalleerde bibliotheek GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), waaronder GeoTiff, ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG en vele andere, zie gedeelte Werken met rastergegevens.

 • GRASS raster- en vectorindelingen vanuit databases van GRASS (location/mapset). Zie gedeelte Integratie van GRASS GIS.

 • Ruimtelijke gegevens die via internetservices worden aangeboden waaronder de OGC-compliant webservices WMS, WMTS, WCS, WFS en WFS-T. Zie gedeelte Werken met gegevens van OGC.

Bevragen van gegevens en het maken van kaarten

Men kan kaarten maken en interactief ruimtelijke gegevens bevragen via een gebruiksvriendelijke interface. Handige gereedschappen die dit ondersteunen zijn o.a.:

 • QGIS browser
 • Gelijktijdige CRS-transformatie

 • DB Manager
 • Printvormgeving

 • Overzichtskaart

 • Favoriete plaatsen (Spatial Bookmarks)

 • Annotatie-gereedschappen

 • Objecten identificeren/selecteren

 • Attributen bewerken/bekijken/zoeken

 • Data-defined feature labeling
 • Data-gedefinieerde vector en raster symbologie gereedschappen

 • Atlas kaartcompositie met gridlijnen als laag

 • Noordpijl, schaalbalk en Label copyright voor kaarten

 • Ondersteuning voor het opslaan en weer inladen van projecten

Gegevens maken, bewerken, beheren en exporteren

You can create, edit, manage and export vector and raster layers in several formats. QGIS offers the following:

 • Gereedschappen voor digitaliseren van door OGR ondersteunde vectorindelingen en vectorlagen van GRASS

 • Mogelijkheid om shapefiles en vectorlagen voor GRASS te maken en te bewerken

 • Plug-in Georeferencer voor het geo-verwijzen van afbeeldingen als luchtfoto’s en satellietbeelden

 • Gereedschappen voor GPS om GPS-informatie van/naar de indeling GPX te im-/exporteren. Er is ook ondersteuning om andere indelingen van GPS te converteren naar GPX en direct te kunnen lezen/schrijven naar GPS-apparaten. (onder Linux, is usb: toegevoegd aan de lijst van ondersteunde GPS-toestellen)

 • Ondersteuning voor bekijken en bewerken van gegevens van OpenStreetMap

 • Mogelijkheid om ruimtelijke databasetabellen vanuit shapefile-bestanden aan te maken met de plug-in DB Manager

 • Verbeterde ondersteuning van ruimtelijke databasetabellen

 • Gereedschap voor het beheren van vector-attributentabellen

 • Optie om schermafdrukken als afbeeldingen met geoverwijzingen op te slaan

 • Gereedschap DXF-Export met verbeterde mogelijkheden om stijlen en plug-ins te exporteren om CAD-achtige functies uit te voeren

Analyse data

You can perform spatial data analysis on spatial databases and other OGR- supported formats. QGIS currently offers vector analysis, sampling, geoprocessing, geometry and database management tools. You can also use the integrated GRASS tools, which include the complete GRASS functionality of more than 400 modules. (See section Integratie van GRASS GIS.) Or, you can work with the Processing Plugin, which provides a powerful geospatial analysis framework to call native and third-party algorithms from QGIS, such as GDAL, SAGA, GRASS, fTools and more. (See section Introductie.)

Kaarten op het internet publiceren

QGIS can be used as a WMS, WMTS, WMS-C or WFS and WFS-T client, and as a WMS, WCS or WFS server. (See section Werken met gegevens van OGC.) Additionally, you can publish your data on the Internet using a webserver with UMN MapServer or GeoServer installed.

Extend QGIS functionality through plugins

QGIS can be adapted to your special needs with the extensible plugin architecture and libraries that can be used to create plugins. You can even create new applications with C++ or Python!

Bronplug-ins

Bron-plug-ins zijn:

 1. Coördinaat prikken (Vastleggen coördinaten van locatie muisaanwijzer in verschillende CRS-en)

 2. DB Manager (Exchange, edit and view layers and tables; execute SQL queries)
 3. Dxf2Shp converter (Converteert DXF naar Shape-bestanden)

 4. eVIS (Visualiseer gebeurtenissen door toevoegen van foto’s)

 5. fTools (Analyseren en beheren/bewerken van vectorgegevens)

 6. GDALTools (Integrate GDAL Tools into QGIS)
 7. Georeferencer GDAL (Het toevoegen van een georeferentie aan rasterkaarten m.b.v. GDAL)

 8. GPS-gereedschap (Voor het laden en importeren van GPS-gegevens)

 9. GRASS (GRASS GIS integratie)

 10. Heatmap (Genereer raster heatmap/hittekaart vanuit puntgegevens)

 11. Plug-in Interpolatie (interpoleert op basis van vectorpunten)

 12. Metasearch Catalogue Client
 13. Offline bewerken (Offline wijzigen en synchroniseren met database toestaan)

 14. Ondersteuning voor Oracle Spatial GeoRaster

 15. Processing (voorheen SEXTANTE)

 16. Plug-in Raster Terreinanalyse (Terreinanalyses gebaseerd op raster)

 17. Plug-in Road Graph (Netwerkanalyse voor het bepalen van de kortste route)

 18. Plug-in Ruimtelijke query

 19. SPIT (Import shapefiles to PostgreSQL/PostGIS)
 20. Topologie Checker (Vindt topologische fouten in vectorlagen)

 21. Plug-in Gebiedsstatistieken (berekent aantal, som, gemiddelde van raster voor elk polygoon van een vectorlaag)

Externe plug-ins voor Python

QGIS offers a growing number of external Python plugins that are provided by the community. These plugins reside in the official Plugins Repository and can be easily installed using the Python Plugin Installer. See Section Het dialoogvenster Plug-ins.

Python-console

For scripting, it is possible to take advantage of an integrated Python console, which can be opened from menu: Plugins ‣ Python Console. The console opens as a non-modal utility window. For interaction with the QGIS environment, there is the qgis.utils.iface variable, which is an instance of QgsInterface. This interface allows access to the map canvas, menus, toolbars and other parts of the QGIS application. You can create a script, then drag and drop it into the QGIS window and it will be executed automatically.

For further information about working with the Python console and programming QGIS plugins and applications, please refer to PyQGIS Developer Cookbook.

Bekende problemen

Beperking van aantal geopende bestanden

Wanneer u een project van QGIS met veel lagen opent en u weet zeker dat alle kaartlagen goed zijn, maar voor enkele lagen wordt aangegeven dat deze niet goed zijn, dan heeft u te maken met dit probleem. Voor Linux (en andere besturingssystemen) is er een limiet voor het aantal bestanden dat tegelijkertijd geopend kan worden voor een proces. Via overerving geldt deze beperking voor elk proces. Met de shell-opdracht “limit” kan deze limiet worden gewijzigd voor het huidige shell proces; die limiet zal worden overgedragen op elk proces dat vervolgens wordt gestart binnen de shell.

U kunt de huidige informatie over ulimit bekijken met de volgende opdracht

[email protected]:~$ ulimit -aS

You can see the current allowed number of opened files per proccess with the following command on a console

[email protected]:~$ ulimit -Sn

Om de limiet voor een bestaande sessie te veranderen, kunt u een opdracht geven als

[email protected]:~$ ulimit -Sn #number_of_allowed_open_files
[email protected]:~$ ulimit -Sn
[email protected]:~$ qgis

Repareren voor altijd

Op de meeste Linux-systemen worden bronbeperkingen tijdens het inloggen ingesteld door de module “pam_limits” volgens de instellingen die zijn opgeslagen in het bestand /etc/security/limits.d/*.conf. Wanneer u beheerdersrechten heeft (root/sudo), kunt u dit configuratiebestand wijzigen, de limiet verhogen, en vervolgens opnieuw inloggen om te kijken of dit het probleem oplost.

Meer informatie:

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-increase-the-maximum-number-of-open-files/ http://linuxaria.com/article/open-files-in-linux?lang=en