Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Conventies

Hier worden een aantal uniforme stijlen beschreven die gebruikt worden in deze handleiding.

Conventies GUI

De GUI conventie-stijlen zijn bedoeld om de vertoning in de GUI zo goed mogelijk na te bootsen. Zodoende kan een gebruiker snel binnen de toepassing van QGIS vinden wat er in de handleiding getoond wordt.

 • Menu opties: Kaartlagen ‣ Laag toevoegen ‣ Rasterlaag toevoegen... of Beeld ‣ Werkbalken ‣ Digitaliseren

 • Tool: mActionAddRasterLayer Add a Raster Layer
 • Knop in dialoogvenster: [Opslaan als standaard]

 • Titel dialoogvenster : Laag-eigenschappen

 • Tab: Algemeen

 • Keuzevak: checkbox (Her)teken

 • Radio Button: radiobuttonon Postgis SRID radiobuttonoff EPSG ID
 • Select a number: selectnumber
 • Select a string: selectstring
 • Browse for a file: browsebutton
 • Select a color: selectcolor
 • Schuifbalk: slider

 • Input Text: inputtext

Een schaduw geeft aan dat het om een aanklikbaar GUI-component gaat.

Conventies tekst of toetsenbord

This manual also includes styles related to text, keyboard commands and coding to indicate different entities, such as classes or methods. These styles do not correspond to the actual appearance of any text or coding within QGIS.

 • Hyperlinks: http://qgis.org
 • Toetsencombinaties: De snelkoppeling Ctrl+B betekent, houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk op de toets B.

 • Bestandsnaam: lakes.shp

 • Naam van een klasse: NewLayer

 • Functie: classFactory

 • Server: myhost.nl

 • Invoer door gebruiker: qgis --help

Regels met programmacode worden getoond in een lettertype met vaste breedte:

PROJCS["NAD_1927_Albers",
 GEOGCS["GCS_North_American_1927",

Platform-specifieke instructies

GUI sequences and small amounts of text may be formatted inline: Click nix win File osx QGIS ‣ Quit to close QGIS. This indicates that on Linux, Unix and Windows platforms, you should click the File menu first, then Quit, while on Macintosh OS X platforms, you should click the QGIS menu first, then Quit.

Grotere teksten kunnen als lijst zijn opgemaakt:

 • nix Doe dit

 • win Doe dat

 • osx Doe iets anders

of als alinea’s:

nix osx Doe dit en dit en dit. Doe daarna dit en dit en dit ,en dit en dit en dit, en dit en dit en dit en dit.

win Doe dat. Doe daarna dat en dat en dat, en dat en dat en dat, en dat en dat en dat, en dat en dat en dat, en dat en dat en dat.

Schermvoorbeelden in de handleiding zijn gemaakt op verschillende platforms; het platform wordt aangegeven door de platform-icoontjes achter de beschrijving van de afbeelding.