Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Compatibiliteit met oudere versies van QGIS

Menu Plug-ins

Als u uw menuitems voor de plug-in plaatst in één van de nieuwe menu’s (Raster, Vector, Database of Web), zou u de code van de functies initGui() en unload() moeten aanpassen. Omdat deze menu’s alleen beschikbaar zijn in QGIS 2.0 en hoger, is de eerste stap om te controleren of de uitgevoerde versie van QGIS alle benodigde functies heeft. Als de nieuwe menu’s beschikbaar zijn, zullen we onze plug-in onder dit menu plaatsen, anders zullen we het oude menu Plug-ins gebruiken. Hier is een voorbeeld voor het menu Raster

def initGui(self):
 # create action that will start plugin configuration
 self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", self.iface.mainWindow())
 self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
 self.action.setStatusTip("This is status tip")
 QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)

 # check if Raster menu available
 if hasattr(self.iface, "addPluginToRasterMenu"):
  # Raster menu and toolbar available
  self.iface.addRasterToolBarIcon(self.action)
  self.iface.addPluginToRasterMenu("&Test plugins", self.action)
 else:
  # there is no Raster menu, place plugin under Plugins menu as usual
  self.iface.addToolBarIcon(self.action)
  self.iface.addPluginToMenu("&Test plugins", self.action)

 # connect to signal renderComplete which is emitted when canvas rendering is done
 QObject.connect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)

def unload(self):
 # check if Raster menu available and remove our buttons from appropriate
 # menu and toolbar
 if hasattr(self.iface, "addPluginToRasterMenu"):
  self.iface.removePluginRasterMenu("&Test plugins", self.action)
  self.iface.removeRasterToolBarIcon(self.action)
 else:
  self.iface.removePluginMenu("&Test plugins", self.action)
  self.iface.removeToolBarIcon(self.action)

 # disconnect from signal of the canvas
 QObject.disconnect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)