Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Dezvoltarea plugin-urilor Python

Este posibil să se creeze plugin-uri în limbajul de programare Python. În comparație cu plugin-urile clasice scrise în C++ acestea ar trebui să fie mai ușor de scris, de înțeles, de menținut și de distribuit, din cauza naturii dinamice a limbajului Python.

Plugin-urile Python sunt listate, împreună cu plugin-urile C++, în managerul de plugin-uri QGIS. Ele sunt căutate în aceste căi:

 • UNIX/Mac: ~/.qgis/python/plugins and (qgis_prefix)/share/qgis/python/plugins
 • Windows: ~/.qgis/python/plugins and (qgis_prefix)/python/plugins

Home directory (denoted by above ~) on Windows is usually something like C:\Documents and Settings\(user) (on Windows XP or earlier) or C:\Users\(user). Since Quantum GIS is using Python 2.7, subdirectories of these paths have to contain an __init__.py file to be considered Python packages that can be imported as plugins.

Pași:

 1. Ideea: Conturați-vă o idee despre ceea ce vreți să faceți cu noul plugin QGIS. De ce-l faceți? Ce problemă doriți să rezolve? Există deja un alt plugin pentru această problemă?

 2. Creare fișiere: Se creează fișierele descrise în continuare. Un punct de plecare (__init.py__). Completați |Metadatele plugin-ului (metadata.txt). Un corp python principal al plugin-ului (mainplugin.py). O formă în QT-Designer (form.ui), cu al său resources.qrc.

 3. Scrieți codul: Scrieți codul în interiorul mainplugin.py

 4. Testul: Închideți și re-deschideți QGIS, apoi importați-l din nou. Verificați dacă totul este în regulă.

 5. Publicare: Se publică plugin-ul în depozitul QGIS sau vă faceți propriul depozit ca un “arsenal” de “arme GIS” personale

Scrierea unui plugin

De la introducerea plugin-urilor Python în QGIS, a apărut un număr de plugin-uri - pe pagina wiki a Depozitelor de Plugin-uri puteți găsi unele dintre ele, le puteți utiliza sursa pentru a afla mai multe despre programarea în PyQGIS sau să aflați dacă nu cumva duplicați efortul de dezvoltare. Echipa QGIS menține, de asemenea, un Depozitul oficial al plugin-urilor python. Sunteți gata de a crea un plugin, dar nu aveți nici o idee despre cum ați putea începe? În pagina wiki cu idei de plugin-uri Python sunt listate dorințele comunității!

Fișierele Plugin-ului

Iată structura de directoare a exemplului nostru de plugin

PYTHON_PLUGINS_PATH/
 MyPlugin/
  __init__.py  --> *required*
  mainPlugin.py --> *required*
  metadata.txt  --> *required*
  resources.qrc --> *likely useful*
  resources.py  --> *compiled version, likely useful*
  form.ui    --> *likely useful*
  form.py    --> *compiled version, likely useful*

Care este semnificația fișierelor:

 • __init__.py = Punctul de plecare al plugin-ului. Acesta trebuie să aibă metoda classFactory() și poate avea orice alt cod de inițializare.

 • mainPlugin.py = Principalul codul lucrativ al plugin-ului. Conține toate informațiile cu privire la acțiunile plugin-ului și ale codului principal.

 • resources.qrc = Documentul .xml creat de Qt Designer. Conține căi relative la resursele formelor.

 • resources.py = Traducerea fișierului .qrc descris mai sus.

 • form.ui = GUI-ul creat de Qt Designer.

 • form.py = Traducerea form.ui descris mai sus.

 • metadata.txt = Necesar pentru QGIS >= 1.8.0. Conține informații generale, versiunea, numele și alte metadate utilizate de către site-ul de plugin-uri și de către infrastructura plugin-ului. Începând cu QGIS 2.0 metadatele din __init__.py nu mai sunt acceptate, iar metadata.txt este necesar.

Aici este o modalitate on-line, automată, de creare a fișierelor de bază (carcase) pentru un plugin tipic QGIS Python.

De asemenea, există un plugin QGIS numit Plugin Builder care creează un șablon de plugin QGIS și nu are nevoie de conexiune la internet. Aceasta este opțiunea recomandată, atât timp cât produce surse compatibile 2.0.

Warning

Dacă aveți de gând să încărcați plugin-ul la Depozitul oficial al plugin-urilor python trebuie să verificați că plugin-ul urmează anumite reguli suplimentare, necesare pentru Validare plugin

Conținutul Plugin-ului

Aici puteți găsi informații și exemple despre ceea ce să adăugați în fiecare dintre fișierele din structura de fișiere descrisă mai sus.

|Metadatele plugin-ului

În primul rând, managerul de plugin-uri are nevoie de preluarea câtorva informații de bază despre plugin, cum ar fi numele, descrierea etc. Fișierul metadata.txt este locul potrivit pentru a reține această informație.

Important

Toate metadatele trebuie să fie în codificarea UTF-8.

Numele metadatei

Obligatoriu

Note

nume

True

un șir scurt conținând numele pluginului

qgisMinimumVersion True

notație cu punct a versiunii minime QGIS

qgisMaximumVersion False

notație cu punct a versiunii maxime QGIS

descriere

True

scurt text care descrie plugin-ul, HTML nefiind permis

despre

False

text mai lung care descrie plugin-ul în detalii, HTML nefiind permis

versiune

True

scurt șir cu versiunea notată cu punct

autor

True

nume autor

email True

e-mail-ul autorului, nu va fi afișat pe site-ul web

jurnalul schimbărilor

False

șir, poate fi pe mai multe linii, HTML nefiind permis

experimental False

semnalizator boolean, True sau False

învechit

False

semnalizator boolean, True sau False, se aplică întregului plugin și nu doar la versiunea încărcată

etichete

False

o listă de valori separate prin virgulă, spațiile fiind permise în interiorul etichetelor individuale

pagina de casă

False

o adresă URL validă indicând spre pagina plugin-ului dvs.

depozit

False

o adresă URL validă pentru depozitul de cod sursă

tracker False

o adresă validă pentru bilete și rapoartare de erori

pictogramă

False

un nume de fișier sau o cale relativă (relativă la directorul de bază al pachetului comprimat al plugin-ului)

categorie

False

una din valorile Raster, Vector, Bază de date și Web

În mod implicit, plugin-urile sunt plasate în meniul Plugin-uri (vom vedea în secțiunea următoare cum se poate adăuga o intrare de meniu pentru plugin-ul dvs.), dar ele pot fi, de asemenea, plasate și în meniurile Raster, Vector, Database și Web.

Există o “categorie” de intrare de metadate corespunzătoare pentru a preciza că, astfel, plugin-ul poate fi clasificat în consecință. Această intrare este folosită ca indiciu pentru utilizatori și le spune unde (în care meniu), poate fi găsit plugin-ul. Valorile permise pentru “categorie” sunt: ​​Vector, Raster, Baza de date sau Web. De exemplu, dacă plugin-ul va fi disponibil din meniul Raster, adăugați următoarele în metadata.txt

category=Raster

Note

În cazul în care valoarea qgisMaximumVersion este vidă, ea va fi setată automat la versiunea majoră plus 0.99 încărcată în depozitul Depozitul oficial al plugin-urilor python.

Un exemplu pentru acest metadata.txt

; the next section is mandatory

[general]
name=HelloWorld
[email protected]
author=Just Me
qgisMinimumVersion=2.0
description=This is an example plugin for greeting the world.
  Multiline is allowed:
  lines starting with spaces belong to the same
  field, in this case to the "description" field.
  HTML formatting is not allowed.
about=This paragraph can contain a detailed description
  of the plugin. Multiline is allowed, HTML is not.
version=version 1.2
; end of mandatory metadata

; start of optional metadata
category=Raster
changelog=The changelog lists the plugin versions
  and their changes as in the example below:
  1.0 - First stable release
  0.9 - All features implemented
  0.8 - First testing release

; Tags are in comma separated value format, spaces are allowed within the
; tag name.
; Tags should be in English language. Please also check for existing tags and
; synonyms before creating a new one.
tags=wkt,raster,hello world

; these metadata can be empty, they will eventually become mandatory.
homepage=http://www.itopen.it
tracker=http://bugs.itopen.it
repository=http://www.itopen.it/repo
icon=icon.png

; experimental flag (applies to the single version)
experimental=True

; deprecated flag (applies to the whole plugin and not only to the uploaded version)
deprecated=False

; if empty, it will be automatically set to major version + .99
qgisMaximumVersion=2.0

__init__.py

This file is required by Python’s import system. Also, Quantum GIS requires that this file contains a classFactory() function, which is called when the plugin gets loaded to QGIS. It receives reference to instance of QgisInterface and must return instance of your plugin’s class from the mainplugin.py — in our case it’s called TestPlugin (see below). This is how __init__.py should look like

def classFactory(iface):
 from mainPlugin import TestPlugin
 return TestPlugin(iface)

## any other initialisation needed

mainPlugin.py

Aici este locul în care se întâmplă magia, și iată rezultatul acesteia: (de exemplu mainPlugin.py)

from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import *

# initialize Qt resources from file resources.py
import resources

class TestPlugin:

 def __init__(self, iface):
  # save reference to the QGIS interface
  self.iface = iface

 def initGui(self):
  # create action that will start plugin configuration
  self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", self.iface.mainWindow())
  self.action.setObjectName("testAction")
  self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
  self.action.setStatusTip("This is status tip")
  QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)

  # add toolbar button and menu item
  self.iface.addToolBarIcon(self.action)
  self.iface.addPluginToMenu("&Test plugins", self.action)

  # connect to signal renderComplete which is emitted when canvas
  # rendering is done
  QObject.connect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)

 def unload(self):
  # remove the plugin menu item and icon
  self.iface.removePluginMenu("&Test plugins",self.action)
  self.iface.removeToolBarIcon(self.action)

  # disconnect form signal of the canvas
  QObject.disconnect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)

 def run(self):
  # create and show a configuration dialog or something similar
  print "TestPlugin: run called!"

 def renderTest(self, painter):
  # use painter for drawing to map canvas
  print "TestPlugin: renderTest called!"

Singurele funcții care trebuie să existe în fișierul sursă al plugin-ului principal (de exemplu mainPlugin.py) sunt:

 • __init__ –> which gives access to Quantum GIS’ interface
 • initGui() –> apelat atunci când plugin-ul este încărcat

 • unload() –> apelat atunci când plugin-ul este descărcat

Puteți vedea că în exemplul de mai sus se folosește addPluginToMenu(). Aceasta va adăuga acțiunea meniului corespunzător la meniul Plugins. Există metode alternative pentru a adăuga acțiunea la un alt meniu. Iată o listă a acestor metode:

 • addPluginToRasterMenu()
 • addPluginToVectorMenu()
 • addPluginToDatabaseMenu()
 • addPluginToWebMenu()

Toate acestea au aceeași sintaxă ca metoda addPluginToMenu().

Adăugarea unui meniu la plugin-ul dvs. printr-una din metoldele predefinite este recomandată pentru a păstra coerența în stilul de organizare a plugin-urilor. Cu toate acestea, puteți adăuga grupul dvs. de meniuri personalizate direct în bara de meniu, așa cum demonstrează următorul exemplu :

def initGui(self):
  self.menu = QMenu(self.iface.mainWindow())
  self.menu.setObjectName("testMenu")
  self.menu.setTitle("MyMenu")

  self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", self.iface.mainWindow())
  self.action.setObjectName("testAction")
  self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
  self.action.setStatusTip("This is status tip")
  QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)
  self.menu.addAction(self.action)

  menuBar = self.iface.mainWindow().menuBar()
  menuBar.insertMenu(self.iface.firstRightStandardMenu().menuAction(), self.menu)

def unload(self):
  self.menu.deleteLater()

Don’t forget to set QAction and QMenu objectName to a name specific to your plugin so that it can be customized.

Fișier de resurse

Puteți vedea că în initGui() am folosit o pictogramă din fișierul de resurse (denumit resources.qrc, în cazul nostru)

<RCC>
 <qresource prefix="/plugins/testplug" >
   <file>icon.png</file>
 </qresource>
</RCC>

Este bine să folosiți un prefix pentru a evita coliziunile cu alte plugin-uri sau cu oricare alte părți ale QGIS, în caz contrar, s-ar putea obține rezultate nedorite. Trebuie doar să generați un fișier Python care va conține resursele. Acest lucru se face cu comanda pyrcc4

pyrcc4 -o resources.py resources.qrc

Și asta e tot ... nimic complicat :)

Dacă ați făcut totul corect, ar trebui să găsiți și să încărcați plugin-ul în managerul de plugin-uri și să vedeți un mesaj în consolă, atunci când este selectat meniul adecvat sau pictograma din bara de instrumente.

Când lucrați la un plug-in real, este înțelept să stocați plugin-ul într-un alt director (de lucru), și să creați un fișier make care va genera UI + fișierele de resurse și să instalați plugin-ul în instalarea QGIS.

Documentație

Documentația pentru plugin poate fi scrisă ca fișiere HTML. Modulul qgis.utils oferă o funcție, showPluginHelp(), care se va deschide navigatorul de fișiere, în același mod ca și altă fereastră de ajutor QGIS.

Funcția showPluginHelp`() caută fișierele de ajutor în același director ca și modulul care îl apelează. Acesta va căuta, la rândul său, în index-ll_cc.html, index-ll.html, index-en.html, index-en_us.html și index.html, afișând ceea ce găsește mai întâi. Aici ll_cc reprezintă limba în care se afișează QGIS. Acest lucru permite multiplelor traduceri ale documentelor să fie incluse în plugin.

Funcția showPluginHelp() poate lua, de asemenea, parametrii packageName, care identifică plugin-ul specific pentru care va fi afișat ajutorul, numele de fișier, care poate înlocui ‘index’ în numele fișierelor în care se caută, și secțiunea, care este numele unei ancore HTML în documentul în care se va poziționa browser-ul.