Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Rasterberekeningen

De Rasterberekeningen in het menu Raster stellen u in staat berekeningen uit te voeren op basis van bestaande raster-pixelwaarden (zie figure_raster_10). De resultaten worden weggeschreven naar een nieuw raster in een indeling die wordt ondersteund door GDAL.

Figure Raster 10:

../../../_images/raster_calculator1.png

Rasterberekeningen nix

De lijst Raster banden bevat alle geladen rasterlagen die kunnen worden gebruikt. Dubbelklik op de rasterlaag in de lijst om een raster toe te voegen aan het tekstvak Rasterberekeningen Expressie. U kunt vervolgens de operatoren gebruiken om een berekening expressie op te bouwen of u kunt deze rechtstreeks in het tekstvak typen.

In het gedeelte Resultaatlaag kunt u instellingen geven voor de resulterende rasterlaag. U kunt voor de grootte van het te berekenen gebied een rasterlaag of XY-coördinaten en Rijen en Kolommen gebruiken om de resolutie te bepalen voor de uitvoerlaag. Wanneer de te verwerken laag een andere resolutie heeft, dan zullen de waarden worden bepaald met het algoritme ‘Nearest neigbor’.

Het gedeelte Operatoren bevat alle operatoren die gebruikt kunnen worden. Dubbelklik op een operator om deze toe te voegen aan het tekstvak Rasterberekening expressie. Zowel wiskundige (+, -, *, ... ) als trigonometrische functies (sin, cos, tan, ... ) zijn beschikbaar!

Met het keuzevak checkbox :guilabel:`Voeg resultaat toe aan project’ zal de resultaatlaag automatisch worden toegevoegd aan de legenda en kan deze zichtbaar worden gemaakt.

Voorbeelden

**Hoogtewaarden van meter naar voet omzetten **

Voor het omzetten van een hoogteraster van meters naar voet kun je de omrekeningsfaktor 3.28 gebruiken. De expressie is:

Een uitknipmasker gebruiken

Wanneer u van een hoogterasterkaart dat deel wilt uitknippen dat boven 0 meter hoogte ligt, kunt u de volgende expressie gebruiken om in één keer een uitknipmasker te maken en het resultaat te schrijven naar een nieuwe rasterkaart.

Met andere woorden: voor elke cel met een waarde groter dan of gelijk aan 0, wordt de waarde 1. Anders wordt de waarde 0. Daarmee maak je een uitknipmasker.

Als u een raster wilt classificeren – bijvoorbeeld in twee hoogteklassen, kunt u de volgende expressie gebruiken om, in één stap, een raster te maken met twee waarden 1 en 2.

("[email protected]" < 50) * 1 + ("[email protected]" >= 50) * 2

Met andere woorden: voor elke cel kleiner dan 50 wordt zijn waarde ingesteld op 1. Voor elke cel groter dan of gelijk aan 50 wordt de waarde ingesteld op 2.