Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

QGIS Browser

De QGIS Browser is een paneel in QGIS waarmee je eenvoudig door je GIS bestanden kunt browsen en beheren. Je hebt daarbij toegang tot vector bestanden (bijv. ESRI shapefiles of MapInfo bestanden), databases (bijv. PostGIS Oracle, Spatialite of MSSQL Spatial) en WMS/WFS webservices. Je kunt ook GRASS data bekijken (hoe je deze data in QGIS kunt laden zie Integratie van GRASS GIS).

Figure browser 1:

../../../_images/browser_standalone_metadata.png

De QGIS Browser kan ook gebruikt worden als een losstaande applicatie nix

Gebruik de QGIS Browser om vooraf de gegevens te bekijken. Met de ‘drag en drop’ functie kun je eenvoudig gegevens in je kaart en in de legenda slepen.

 1. Activeren van het QGIS Browser paneel: Klik met de rechtermuis op een werkbalk en selecteer checkbox Browser of selecteer deze via Extra ‣ Panelen.

 2. Sleep het paneel in het paneel van de legenda en laat los.

 3. Selecteer het tabblad Browser.

 4. Browse door je bestandensysteem en kies de folder shapefiles van qgis_sample_data.

 5. Hou de Shift -toets ingedrukt en selecteer het bestand airports.shp en alaska.shp.

 6. Sleep nu met ingehouden linkermuisknop, de bestanden in het kaartbeeld en laat los.

 7. Selecteer een laag open het snelmenu met de rechtermuisknop en kies Project CRS van laag overnemen. Voor meer informatie zie Werken met Projecties.

 8. Selecteer mActionZoomFullExtent Volledig uitzoomen om de lagen zichtbaar te maken.

Er is een tweede browser beschikbaar onder Extra ‣ Panelen. Dit is handig wanneer je bestanden of kaartlagen van de ene lokatie naar een andere wilt verplaatsen.

 1. Activeer een tweede QGIS Browser: Klik met de rechtermuis op een werkbalk en selecteer checkbox Browser (2) of selecteer deze via Extra ‣ Panelen.

 2. Sleep het paneel in het paneel van de legenda.

 3. Ga naar guilabel:Browser (2) en browse naar een shapefile in je bestandssysteem.

 4. Selecteer een bestand met de linkermuisknop. Je kunt nu het icoon mActionAdd Geselecteerde Lagen Toevoegen gebruiken om deze toe te voegen aan het huidige project.

QGIS zal bij een leeg project automatisch zoeken naar het Coördinaten Referentie Systeem (CRS) in het bestand en inzoomen naar de volledige extent van de kaartlaag. Wanneer het project al kaartlagen bevat, en deze hebben dezelfde extent en CRS dan zullen de nieuwe kaartlagen direct zichtbaar woden. Wanneer het bestand echter een andere CRS en/of extent bevat kan men eerst met de rechtermuisknop de zojuist ingelezen laag selecteren en vervolgens de Project CRS wijzigen naar die van de laag met Project CRS van laag overnemen. Kies vervolgens in hetzelfde snelmenu Zoom naar laagextent.

De mActionFilterBestandsfilter werkt op folderniveau. Browse naar de folder waar je wilt filteren op bestanden en geef een woord waarmee u wilt zoeken waarbij u wildcards kunt gebruiken. De browser zal dan alleen bestandsnamen tonen die overeenkomen met het filter, overige bestanden worden dan niet getoond.

De QGIS Browser kan ook gebruikt worden als een losse applicatie.

Opstarten van de QGIS browser

 • nix Geef “qbrowser” in op de opdracht prompt.

 • win Start QGIS browser vanuit het Startmenu of via de snelkoppeling op het bureaublad.

 • osx de QGIS browser is beschikbaar in uw folder Programma’s.

In figure_browser_standalone_metadata kun je de uitgebreide functionaliteit van de QGIS browser applicatie zien. Het tabblad Param geeft de details de database connecties van bijvoorbeeld PostGIS of MSSQL Spatial. Het tabblad Metadata bevat algemene informatie over het bestand (zie vectormetadatatab). Met het tabblad Preview kun je de inhoud van bestanden bekijken zonder deze eerst te importeren in een QGIS project. Het is ook mogelijk de attribuutvelden te bekijken via het tabblad Attributes.