Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Nieuw in QGIS 2.6

Deze versie bevat nieuwe functionaliteit en uitbreidingen ten opzichte van voorgaande versies. Het is aanbevolen oudere versies op te waarderen.

In deze versie zijn veel fouten opgelost en is nieuwe functionaliteit geïntroduceerd. Indien relevant is de documentatie hierop aangepast. Er is ook een technisch overzicht van de wijzigingen in deze versie beschikbaar op: http://changelog.linfiniti.com/qgis/version/2.6.0/.

Nieuw voor “projecten”

 • Bestandsnaam zichtbaar bij projecten: Het volledige pad en de bestandsnaam worden nu getoond voor een project van QGIS wanneer het dialoogvenster Eigenschappen is geopend.

Nieuw voor “gegevens”

 • Verbeterde DXF export:

  • Laag-attributen en -eigenschappen kunnen individueel worden aangepast in het dialoogvenster DXF exporteren.

  • Arcering en vulkleur kunnen worden ingesteld voor polygonen.

  • Door het gebruik van MTEXT in plaats van TEXT bij het exporteren kunnen nu ook lettertype, -vorm en -dikte worden opgegeven.

  • Kleuren worden vervangen door RGB indien geen exacte overeenkomst gevonden is.

  • De ondersteunde DXF formaat versie is verhoogd naar AutoCAD 2000 DXF R15 (dit was R12).

Printvormgeving

 • Kaart in printvormgeving gelijk aan kaart in venster

  Het menu van de Printvormgeving bevat twee nieuwe knoppen waarmee een kaart in de printvormgeving gelijk getrokken kan worden aan de kaart in het venster. Het is mogelijk de kaart in de printvormgeving (1) te vergroten of te verkleinen zodat deze gelijk wordt aan de kaart in het venster of (2) het zichtbare deel van de kaart in de printvormgeving aan te passen aan de kaart in het venster.

 • Ondersteuning voor meerdere grids: Het is nu mogelijk meer dan één grid weer te geven op de kaart in de Printvormgeving. Elk grid kan volledig worden aangepast en een eigen projectiestelsel hebben. Hiermee is het nu mogelijk om bijvoorbeeld een stereografisch grid te combineren met een gradengrid, of grids voor graden en halve graden in verschillende kleuren en lijndiktes weer te geven.

 • Selectieve export: Het is nu mogelijk om bij het exporteren van de printvormgeving individuele onderdelen aan of uit te zetten. Hierdoor wordt het makkelijker om verschillende verschijningsvormen te produceren met een printvormgeving.

QGIS Server

Symbologie

Gebruikers-interface