Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

2.3. Lesson: Een overzicht van de interface

We zullen de gebruikersinterface van QGIS verkennen zodat u bekend raakt met de menu’s, werkbalken, kaartvenster en lagenlijst die de basisstructuur van de interface vormen.

Het doel voor deze les: Begrijpen van de basisonderdelen van de gebruikersinterface van QGIS.

2.3.1. basic Try Yourself: De basisonderdelen

../../../_images/gui_numbered.png

De elementen die kunnen worden geïdentificeerd in de bovenstaande afbeelding zijn:

  1. Lagenlijst / paneel Browser

  2. Werkbalken

  3. Kaartvenster

  4. Statusbalk

  5. Werkbalk zijkant

2.3.1.1. basic De lagenlijst

In de lagenlijst kunt u op elke moment een lijst zien van alle lagen die voor u beschikbaar zijn.

Uitbreiden van samengevouwen items (door te klikken op de pijl of het symbool plus ernaast) zal u meer informatie verschaffen over het huidige uiterlijk van de laag.

Rechts-klikken op een laag zal u een menu geven met heel veel extra opties. U zult sommige ervan op korte termijn gaan gebruiken, kijk dus even rond!

Sommige versies van QGIS hebben een afzonderlijk keuzevak Control rendering order net onder de lagenlijst. Geen probleem als u het niet ziet. Als het er is, zorg er dan voor nu voor dat het is geselecteerd.

Notitie

Een vectorlaag is een gegevensset, gewoonlijk van een specifiek soort object, zoals wegen, bomen, etc. Een vectorlaag kan bestaan uit punten, lijnen of polygonen.

2.3.1.2. basic Het paneel Browser

De Browser van QGIS is een paneel in QGIS waarmee u eenvoudig door uw database kunt browsen. U heeft daarbij toegang tot algemene vectorbestanden (bijv. ESRI shapefiles of bestanden van MapInfo ), databases (bijv. PostGIS, Oracle, Spatialite of MSSQL Spatial) en webservices WMS/WFS. U kunt ook gegevens van GRASS data bekijken.

2.3.1.3. basic Werkbalken

U meest gebruikte gereedschappen kunnen worden gewijzigd naar werkbalken voor basistoegang. De werkbalk Project, bijvoorbeeld, stelt u in staat een nieuw project op te slaan, te laden, af te drukken en te beginnen. U kunt de interface eenvoudig aanpassen zodat u alleen de door u meest gebruikte gereedschappen ziet, indien nodig werkbalken toevoegen of verwijderen via het menu :menuselection:`Beeld–> Werkbalken.

Zelfs als zij niet zichtbaar zijn in een werkbalk blijven al uw gereedschappen toegankelijk via de menu’s. Als u bijvoorbeeld de werkbalk Project verwijdert (die de knop Opslaan bevat), kunt u nog steeds uw kaart opslaan door te klikken op het menu Project en dan te klikken op Opslaan.

2.3.1.4. basic Het kaartvenster

Dit is waar de kaart zelf wordt weergegeven.

2.3.1.5. basic De Statusbalk

Toont u informatie over de huidige kaart. Stelt u ook in staat de schaal van de kaart aan te passen en de coördinaten van de muiscursor op de kaart te zien.

2.3.2. basic Try Yourself 1

Probeer de vier hierboven vermelde elementen te identificeren op uw eigen scherm, zonder naar het diagram hierboven te kijken. Kijk of u hun namen en functies kunt identificeren. U zult meer bekend raken met deze elementen als u ze in de komende dagen gaat gebruiken.

Controleer uw resultaten

2.3.3. basic Try Yourself 2

Probeer elk van deze gereedschappen op uw scherm te vinden. Wat zijn hun doelen?

  1. mActionFileSaveAs

  2. mActionZoomToLayer

  3. mActionWhatsThis

  4. ../../../_images/toggle_render.png
  5. mActionMeasure

Notitie

Als een van deze gereedschappen niet zichtbaar is op het scherm, probeer dan enkele werkbalken in te schakelen die momenteel verborgen zijn. Onthoud ook dat als er te weinig ruimte is op het scherm, een werkbalk verkleind kan zijn door enkele van zijn gereedschappen te verbergen. U kunt de verborgen gereedschappen zichtbaar maken door te dubbelklikken op de pijlknop rechts in een dergelijke verkleinde werkbalk. U kunt een Helptip zien met de naam van elk gereedschap door de muiscursor enige tijd boven het gereedschap te houden.

Controleer uw resultaten

2.3.4. What’s Next?

Nu u heeft gezien hoe de interface van QGIS werkt, kunt u de beschikbare gereedschappen gebruiken en beginnen met het verbeteren van uw kaart! Dat is het onderwerp voor de volgende les.