Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Dezvoltarea plugin-urilor Python

Este posibil să se creeze plugin-uri în limbajul de programare Python. În comparație cu plugin-urile clasice scrise în C++ acestea ar trebui să fie mai ușor de scris, de înțeles, de menținut și de distribuit, din cauza naturii dinamice a limbajului Python.

Python plugins are listed together with C++ plugins in QGIS plugin manager. They’re being searched for in these paths:

 • UNIX/Mac: ~/.qgis/python/plugins and (qgis_prefix)/share/qgis/python/plugins
 • Windows: ~/.qgis/python/plugins and (qgis_prefix)/python/plugins

Home directory (denoted by above ~) on Windows is usually something like C:\Documents and Settings\(user) (on Windows XP or earlier) or C:\Users\(user). Since Quantum GIS is using Python 2.7, subdirectories of these paths have to contain an __init__.py fily to be considered Python packages that can be imported as plugins.

Pași:

 1. Ideea: Conturați-vă o idee despre ceea ce vreți să faceți cu noul plugin QGIS. De ce-l faceți? Ce problemă doriți să rezolve? Există deja un alt plugin pentru această problemă?

 2. Create files: Create the files described next. A starting point (__init.py__). Fill in the |Metadatele plugin-ului (metadata.txt) A main python plugin body (mainplugin.py). A form in QT-Designer (form.ui), with its resources.qrc.
 3. Scrieți codul: Scrieți codul în interiorul mainplugin.py

 4. Testul: Închideți și re-deschideți QGIS, apoi importați-l din nou. Verificați dacă totul este în regulă.

 5. Publish: Publish your plugin in QGIS repository or make your own repository as an “arsenal” of personal “GIS weapons”

Scrierea unui plugin

Since the introduction of python plugins in QGIS, a number of plugins have appeared - on Plugin Repositories wiki page you can find some of them, you can use their source to learn more about programming with PyQGIS or find out whether you are not duplicating development effort. QGIS team also maintains an Depozitul oficial al plugin-urilor python. Ready to create a plugin but no idea what to do? Python Plugin Ideas wiki page lists wishes from the community!

Fișierele Plugin-ului

Here’s the directory structure of our example plugin:

PYTHON_PLUGINS_PATH/
 MyPlugin/
  __init__.py  --> *required*
  mainPlugin.py --> *required*
  metadata.txt  --> *required*
  resources.qrc --> *likely useful*
  resources.py  --> *compiled version, likely useful*
  form.ui    --> *likely useful*
  form.py    --> *compiled version, likely useful*

Care este semnificația fișierelor:

 • __init__.py = The starting point of the plugin. It has to have the classFactory method and may have any other initialisation code.
 • mainPlugin.py = Principalul codul lucrativ al plugin-ului. Conține toate informațiile cu privire la acțiunile plugin-ului și ale codului principal.

 • resources.qrc = The .xml document created by QT-Designer. Contains relative paths to resources of the forms.
 • resources.py = Traducerea fișierului .qrc descris mai sus.

 • form.ui = The GUI created by QT-Designer.
 • form.py = Traducerea form.ui descris mai sus.

 • metadata.txt = Necesar pentru QGIS >= 1.8.0. Conține informații generale, versiunea, numele și alte metadate utilizate de către site-ul de plugin-uri și de către infrastructura plugin-ului. Începând cu QGIS 2.0 metadatele din __init__.py nu mai sunt acceptate, iar metadata.txt este necesar.

Aici este o modalitate on-line, automată, de creare a fișierelor de bază (carcase) pentru un plugin tipic QGIS Python.

De asemenea, există un plugin QGIS numit Plugin Builder care creează un șablon de plugin QGIS și nu are nevoie de conexiune la internet. Aceasta este opțiunea recomandată, atât timp cât produce surse compatibile 2.0.

Warning

If you plan to upload the plugin to the Depozitul oficial al plugin-urilor python you must check that your plugin follows some additional rules, required for plugin Validare

Conținutul Plugin-ului

Aici puteți găsi informații și exemple despre ceea ce să adăugați în fiecare dintre fișierele din structura de fișiere descrisă mai sus.

|Metadatele plugin-ului

În primul rând, managerul de plugin-uri are nevoie de preluarea câtorva informații de bază despre plugin, cum ar fi numele, descrierea etc. Fișierul metadata.txt este locul potrivit pentru a reține această informație.

Important

Toate metadatele trebuie să fie în codificarea UTF-8.

Numele metadatei

Obligatoriu

Note

nume

True

un șir scurt conținând numele pluginului

qgisMinimumVersion True

notație cu punct a versiunii minime QGIS

qgisMaximumVersion False

notație cu punct a versiunii maxime QGIS

descriere

True

scurt text care descrie plugin-ul, HTML nefiind permis

despre

False

text mai lung care descrie plugin-ul în detalii, HTML nefiind permis

versiune

True

scurt șir cu versiunea notată cu punct

autor

True

nume autor

email True

e-mail-ul autorului, nu va fi afișat pe site-ul web

jurnalul schimbărilor

False

șir, poate fi pe mai multe linii, HTML nefiind permis

experimental False

semnalizator boolean, True sau False

învechit

False

semnalizator boolean, True sau False, se aplică întregului plugin și nu doar la versiunea încărcată

etichete

False comma separated list, spaces are allowe inside individual tags

pagina de casă

False

o adresă URL validă indicând spre pagina plugin-ului dvs.

depozit

False

o adresă URL validă pentru depozitul de cod sursă

tracker False

o adresă validă pentru bilete și rapoartare de erori

pictogramă

False

un nume de fișier sau o cale relativă (relativă la directorul de bază al pachetului comprimat al plugin-ului)

categorie

False

una din valorile Raster, Vector, Bază de date și Web

By default, plugins are placed in the Plugins menu (we will see in the next section how to add a menu entry for your plugin) but they can also be placed the into Raster, Vector, Database and Web menus.

A corresponding “category” metadata entry exists to specify that, so the plugin can be classified accordingly. This metadata entry is used as tip for users and tells them where (in which menu) the plugin can be found. Allowed values for “category” are: Vector, Raster, Database or Web. For example, if your plugin will be available from Raster menu, add this to metadata.txt:

category=Raster

Note

În cazul în care valoarea qgisMaximumVersion este vidă, ea va fi setată automat la versiunea majoră plus 0.99 încărcată în depozitul Depozitul oficial al plugin-urilor python.

An example for this metadata.txt:

; the next section is mandatory

[general]
name=HelloWorld
[email protected]
author=Just Me
qgisMinimumVersion=2.0
description=This is an example plugin for greeting the world.
  Multiline is allowed:
  lines starting with spaces belong to the same
  field, in this case to the "description" field.
  HTML formatting is not allowed.
about=This paragraph can contain a detailed description
  of the plugin. Multiline is allowed, HTML is not.
version=version 1.2
; end of mandatory metadata

; start of optional metadata
category=Raster
changelog=The changelog lists the plugin versions
  and their changes as in the example below:
  1.0 - First stable release
  0.9 - All features implemented
  0.8 - First testing release

; Tags are in comma separated value format, spaces are allowed within the
; tag name.
; Tags should be in english language. Please also check for existing tags and
; synoninms before creating a new one.
tags=wkt,raster,hello world

; these metadata can be empty, they will eventually become mandatory.
homepage=http://www.itopen.it
tracker=http://bugs.itopen.it
repository=http://www.itopen.it/repo
icon=icon.png

; experimental flag (applies to the single version)
experimental=True

; deprecated flag (applies to the whole plugin and not only to the uploaded version)
deprecated=False

; if empty, it will be automatically set to major version + .99
qgisMaximumVersion=2.0

__init__.py

This file is required by Python’s import system. Also, Quantum GIS requires that this file contains a classFactory() function, which is called when the plugin gets loaded to QGIS. It receives reference to instance of QgisInterface and must return instance of your plugin’s class from the mainplugin.py - in our case it’s called TestPlugin (see below). This is how __init__.py should look like:

def classFactory(iface):
 from mainPlugin import TestPlugin
 return TestPlugin(iface)

## any other initialisation needed

mainPlugin.py

This is where the magic happens and this is how magic looks like: (e.g. mainPlugin.py):

from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import *

# initialize Qt resources from file resouces.py
import resources

class TestPlugin:

 def __init__(self, iface):
  # save reference to the QGIS interface
  self.iface = iface

 def initGui(self):
  # create action that will start plugin configuration
  self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", \
   self.iface.mainWindow())
  self.action.setObjectName("testAction")
  self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
  self.action.setStatusTip("This is status tip")
  QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)

  # add toolbar button and menu item
  self.iface.addToolBarIcon(self.action)
  self.iface.addPluginToMenu("&Test plugins", self.action)

  # connect to signal renderComplete which is emitted when canvas
  # rendering is done
  QObject.connect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), \
   self.renderTest)

 def unload(self):
  # remove the plugin menu item and icon
  self.iface.removePluginMenu("&Test plugins",self.action)
  self.iface.removeToolBarIcon(self.action)

  # disconnect form signal of the canvas
  QObject.disconnect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), \
   self.renderTest)

 def run(self):
  # create and show a configuration dialog or something similar
  print "TestPlugin: run called!"

 def renderTest(self, painter):
  # use painter for drawing to map canvas
  print "TestPlugin: renderTest called!"

The only plugin functions that must exist in the main plugin source file (e.g. mainPlugin.py) are:: - __init__ –> which gives access to Quantum GIS’ interface - initGui() –> called when the plugin is loaded - unload() –> called when the plugin is unloaded

You can see that in the above example, the ``:func:`addPluginToMenu`<http://qgis.org/api/classQgisInterface.html#ad1af604ed4736be2bf537df58d1399c3>`_ is used. This will add the corresponding menu action to the Plugins menu. Alternative methods exist to add the action to a different menu. Here is a list of those methods:

 • addPluginToRasterMenu()
 • addPluginToVectorMenu()
 • addPluginToDatabaseMenu()
 • addPluginToWebMenu()

Toate acestea au aceeași sintaxă ca metoda addPluginToMenu().

Adăugarea unui meniu la plugin-ul dvs. printr-una din metoldele predefinite este recomandată pentru a păstra coerența în stilul de organizare a plugin-urilor. Cu toate acestea, puteți adăuga grupul dvs. de meniuri personalizate direct în bara de meniu, așa cum demonstrează următorul exemplu :

def initGui(self):
  self.menu = QMenu(self.iface.mainWindow())
  self.menu.setObjectName("testMenu")
  self.menu.setTitle("MyMenu")

  self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", \
   self.iface.mainWindow())
  self.action.setObjectName("testAction")
  self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
  self.action.setStatusTip("This is status tip")
  QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)
  self.menu.addAction(self.action)

  menuBar = self.iface.mainWindow().menuBar()
  menuBar.insertMenu(self.iface.firstRightStandardMenu().menuAction(), self.menu)

def unload(self):
  self.menu.deleteLater()

Nu uitați să setați QAction și QMenu objectName unui nume specific plugin-ului dvs, astfel încât acesta să poată fi personalizat.

Fișier de resurse

You can see that in initGui() we’ve used an icon from the resource file (called resources.qrc in our case):

<RCC>
 <qresource prefix="/plugins/testplug" >
   <file>icon.png</file>
 </qresource>
</RCC>

It is good to use a prefix that will not collide with other plugins or any parts of QGIS, otherwise you might get resources you did not want. Now you just need to generate a Python file that will contain the resources. It’s done with pyrcc4 command:

pyrcc4 -o resources.py resources.qrc

And that’s all... nothing complicated :) If you’ve done everything correctly you should be able to find and load your plugin in the plugin manager and see a message in console when toolbar icon or appropriate menu item is selected.

Când lucrați la un plug-in real, este înțelept să stocați plugin-ul într-un alt director (de lucru), și să creați un fișier make care va genera UI + fișierele de resurse și să instalați plugin-ul în instalarea QGIS.

Documentație

Documentația pentru plugin poate fi scrisă ca fișiere HTML. Modulul qgis.utils oferă o funcție, showPluginHelp(), care se va deschide navigatorul de fișiere, în același mod ca și altă fereastră de ajutor QGIS.

Funcția showPluginHelp`() caută fișierele de ajutor în același director ca și modulul care îl apelează. Acesta va căuta, la rândul său, în index-ll_cc.html, index-ll.html, index-en.html, index-en_us.html și index.html, afișând ceea ce găsește mai întâi. Aici ll_cc reprezintă limba în care se afișează QGIS. Acest lucru permite multiplelor traduceri ale documentelor să fie incluse în plugin.

Funcția showPluginHelp() poate lua, de asemenea, parametrii packageName, care identifică plugin-ul specific pentru care va fi afișat ajutorul, numele de fișier, care poate înlocui ‘index’ în numele fișierelor în care se caută, și secțiunea, care este numele unei ancore HTML în documentul în care se va poziționa browser-ul.