Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Randarea hărților și imprimarea

Există, în general, două abordări atunci când datele de intrare ar trebui să fie randate într-o hartă: fie o modalitate rapidă, folosind QgsMapRenderer, fie producerea unei ieșiri mai rafinate, prin compunerea hărții cu ajutorul clasei QgsComposition.

Randarea simplă

Render some layers using QgsMapRenderer - create destination paint device (QImage, QPainter etc.), set up layer set, extent, output size and do the rendering:

# create image
img = QImage(QSize(800,600), QImage.Format_ARGB32_Premultiplied)

# set image's background color
color = QColor(255,255,255)
img.fill(color.rgb())

# create painter
p = QPainter()
p.begin(img)
p.setRenderHint(QPainter.Antialiasing)

render = QgsMapRenderer()

# set layer set
lst = [ layer.getLayerID() ] # add ID of every layer
render.setLayerSet(lst)

# set extent
rect = QgsRect(render.fullExtent())
rect.scale(1.1)
render.setExtent(rect)

# set output size
render.setOutputSize(img.size(), img.logicalDpiX())

# do the rendering
render.render(p)

p.end()

# save image
img.save("render.png","png")

Generarea folosind Compozitorul de hărți

Compozitorul de hărți reprezintă un instrument foarte util în cazul în care doriți să elaborați ceva mai sofisticat decât simpla randare de mai sus. Utilizănd Constructorului este posibilă crearea unor machete complexe de hărți, conținând extrase de hartă, etichete, legendă, tabele și alte elemente care sunt de obicei prezente pe hărțile tipărite. Machetele pot fi apoi exportate în format PDF, ca imagini raster sau pot fi transmise direct la o imprimantă.

The composer consists of a bunch of classes. They all belong to the core library. QGIS application has a convenient GUI for placement of the elements, though it is not available in the gui library. If you are not familiar with Qt Graphics View framework, then you are encouraged to check the documentation now, because the composer is based on it.

The central class of the composer is QgsComposition which is derived from QGraphicsScene. Let us create one:

mapRenderer = iface.mapCanvas().mapRenderer()
c = QgsComposition(mapRenderer)
c.setPlotStyle(QgsComposition.Print)

Rețineți: compoziția este o instanță a QgsMapRenderer. În cod, ne așteptăm să rulăm în interiorul aplicației QGIS și, astfel, să folosim render-ul suportului de hartă. Compoziția utilizează diverși parametri ai render-ului, cei mai importanți fiind setul implicit de straturi de hartă și granițele curente. Atunci când utilizați compozitorul într-o aplicație independentă, vă puteți crea propria dvs. instanță de render de hărți, în același mod cum s-a arătat în secțiunea de mai sus, și să-l transmiteți compoziției.

Este posibilă adăugarea diferitelor elemente (hartă, etichete, ...) în compoziție — aceste elemente trebuie să fie descendenți ai clasei QgsComposerItem. Elementele suportate în prezent sunt:

 • map — this item tells the libraries where to put the map itself. Here we create a map and stretch it over the whole paper size:

  x, y = 0, 0
  w, h = c.paperWidth(), c.paperHeight()
  composerMap = QgsComposerMap(c, x,y,w,h)
  c.addItem(composerMap)
  
 • label — allows displaying labels. It is possible to modify its font, color, alignment and margin:

  composerLabel = QgsComposerLabel(c)
  composerLabel.setText("Hello world")
  composerLabel.adjustSizeToText()
  c.addItem(composerLabel)
  
 • legendă

  legend = QgsComposerLegend(c)
  legend.model().setLayerSet(mapRenderer.layerSet())
  c.addItem(legend)
  
 • bara scării

  item = QgsComposerScaleBar(c)
  item.setStyle('Numeric') # optionally modify the style
  item.setComposerMap(composerMap)
  item.applyDefaultSize()
  c.addItem(item)
  
 • săgeată

 • imagine

 • formă

 • tabelă

By default the newly created composer items have zero position (top left corner of the page) and zero size. The position and size are always measured in millimeters:

# set label 1cm from the top and 2cm from the left of the page
composerLabel.setItemPosition(20,10)
# set both label's position and size (width 10cm, height 3cm)
composerLabel.setItemPosition(20,10, 100, 30)

A frame is drawn around each item by default. How to remove the frame:

composerLabel.setFrame(False)

Pe lângă crearea manuală a elementele compozitorului, QGIS are suport pentru șabloane, care sunt, în esență, compoziții cu toate elementele lor salvate într-un fișier .qpt (cu sintaxă XML). Din păcate, această funcționalitate nu este încă disponibilă în API.

Odată ce compoziția este gata (elementele compozitorului au fost create și adăugate la compoziție), putem trece la producerea unui raster și/sau a unei ieșiri vectoriale.

The default output settings for composition are page size A4 and resolution 300 DPI. You can change them if necessary. The paper size is specified in millimeters:

c.setPaperSize(width, height)
c.setPrintResolution(dpi)

Ieșire ca imagine raster

The following code fragment shows how to render a composition to a raster image:

dpi = c.printResolution()
dpmm = dpi / 25.4
width = int(dpmm * c.paperWidth())
height = int(dpmm * c.paperHeight())

# create output image and initialize it
image = QImage(QSize(width, height), QImage.Format_ARGB32)
image.setDotsPerMeterX(dpmm * 1000)
image.setDotsPerMeterY(dpmm * 1000)
image.fill(0)

# render the composition
imagePainter = QPainter(image)
sourceArea = QRectF(0, 0, c.paperWidth(), c.paperHeight())
targetArea = QRectF(0, 0, width, height)
c.render(imagePainter, targetArea, sourceArea)
imagePainter.end()

image.save("out.png", "png")

Ieșire în format PDF

The following code fragment renders a composition to a PDF file:

printer = QPrinter()
printer.setOutputFormat(QPrinter.PdfFormat)
printer.setOutputFileName("out.pdf")
printer.setPaperSize(QSizeF(c.paperWidth(), c.paperHeight()), QPrinter.Millimeter)
printer.setFullPage(True)
printer.setColorMode(QPrinter.Color)
printer.setResolution(c.printResolution())

pdfPainter = QPainter(printer)
paperRectMM = printer.pageRect(QPrinter.Millimeter)
paperRectPixel = printer.pageRect(QPrinter.DevicePixel)
c.render(pdfPainter, paperRectPixel, paperRectMM)
pdfPainter.end()