Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Rasterberekeningen

The Raster Calculator in the Raster menu allows you to perform calculations on the basis of existing raster pixel values (see figure_raster_2_). The results are written to a new raster layer with a GDAL-supported format.

Figure Raster 10:

../../../_images/raster_calculator1.png

Rasterberekeningen nix

De lijst Raster banden bevat all geladen rasterlagen die kunnen worden gebruikt. Dubbelklik op de rasterlaag in de lijst om een raster toe te voegen aan het tekstvak Rasterberekeningen Expressie. Je kunt vervolgens de operatoren gebruiken om een berekening expressie op te bouwen of je kunt deze rechtsstreeks typen in het tekstvak.

In het deel Resultaatlaag kun je instellingen geven voor de resulterende rasterlaag. Je kunt voor de grootte van het te berekenen gebied een rasterlaag of X,Y coördinaten en Rijen en Kolommen gebruiken om de resolutie te bepalen voor de te schrijven laag. Wanneer de te verwerken laag een andere resolutie heeft, dan zullen de waarden worden bepaald met het ‘Nearest neigbor’ Algoritme.

Het onderdeel Operatoren bevat alle operatoren die gebruikt kunnen worden. Dubbelklik op een operator om deze toe te voegen aan het tekstvak Rasterberekening expressie. Zowel wiskundige (+, -, *, ... ) als trigonometrische functies (sin, cos, tan, ... ) zijn beschikbaar!

Door het aanvinkvak checkbox :guilabel:`Voeg resultaat toe aan project’ zal de resultaatlaag automatisch worden toegevoegd aan de legenda en kan deze zichtbaar worden gemaakt.

Voorbeelden

Omzetten hoogtewaarden van meter naar voet

Voor het omzetten van een hoogteraster van meters naar voet kun je de omrekeningsfaktor 3.28 gebruiken. De expressie is:

Een uitknipmasker gebruiken

Wanneer van een hoogte rasterkaart, dat deel wilt uitknippen dat boven 0 meter hoogte ligt, kunt je de volgende expressie gebruiken om in één keer een uitknipmasker te maken en het resultaat te schrijven naar een nieuwe rasterkaart.

Met andere woorden, voor elke pixel met een waarde groter of gelijk aan 0, wordt de waarde 1 anders 0. Daarmee maak je een uitknipmasker.