Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Functionaliteit

QGIS biedt veel algemene GIS functionaliteit middels standaard funtionaliteit en plugins. Bij deze een kort overzicht van functionaliteit onderverdeeld over zes categorieën gevolgd door een eerste verkenning van het geïntegreerde Python console.

Bekijken van data

Men kan een groot aantal veelgebruikte vector- en rasterformaten in verschillende coördinatensystemen inlezen, bekijken en over elkaar heen leggen, zonder dat men deze eerst moet omzetten naar een intern of ander veelgebruikt formaat. Ondersteunde formaten zijn:

 • Toegang tot spatiale tabellen en views uit databases zoals PostGIS, SpatiaLite en MS SQL Spatial, Oracle Spatial, vector formaten ondersteund door de OGR functie bibliotheek, waaronder ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS, GML en vele andere, zie Werken met Vector Data.

 • Raster- en afbeeldingsformaten ondersteund door de functie bibliotheek GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), waaronder GeoTiff, ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG en vele andere, zie Werken met Raster data.

 • GRASS raster en vector formaten vanuit de GRASS database (location/mapset), zie Integratie van GRASS GIS.

 • Spatiale data die via internet services wordt aangeboden waaronder de OGC-compliant webservices WMS, WMTS, WCS, WFS en WFS-T, zie Werken met OGC Data.

 • OpenStreetMap data. See section OpenStreetMap.

Bevragen van gegevens en het maken van kaarten

Men kan kaarten maken en interactief spatiale gegevens bevragen via een gebruiksvriendelijke interface. Handige tools die dit ondersteunen zijn o.a.:

 • QGIS browser
 • Gelijktijdige CRS-transformatie

 • DB Manager
 • Layouter manager

 • Overzichtskaart

 • Favoriete plaatsen (Spatial Bookmarks)

 • Annotatie tools

 • Identificeren/Selecteren van objecten

 • Bewerk/Bekijk/Zoek attribuutwaarden van objecten

 • Data-gedefinieerd labelen

 • Data-gedefinieerde vector en raster symbologie gereedschap

 • Atlas kaartcompositie met gridlijnen als laag

 • Noordpijl, schaalbalk en copyright label voor kaarten

 • Ondersteuning voor het opslaan en weer inladen van projecten

Creëer, bewerk, beheer en exporteer data

Je kunt vector en raster kaartlagen aanmaken, bewerken, onderhouden en exporteren in en naar verschillende formaten. QGIS biedt o.a. het volgende:

 • Digitaliseergereedschap voor OGR ondersteunde vector formaten en GRASS vector kaartlagen

 • Creëer en bewerk shapefiles en GRASS vector lagen

 • Georeferencer plugin voor het georefereren van afbeeldingen als luchtfoto’s en satelietbeelden

 • GPS tools om GPS informatie van/naar GPX formaat te importeren/exporteren. Er is ook ondersteuning om andere GPS formaten te converteren naar GPX en direct te kunnen lezen/schrijven naar GPS apparaten. (onder Linux, is usb: toegevoegd aan de lijst van ondersteunde GPS toestellen)

 • Bekijk en bewerk gegevens van OpenStreetMap

 • Maak spatiale database tabellen aan vanuit shape-bestanden met de DB Manager plugin

 • Verbeterde ondersteuning van spatiale database tabellen

 • Gereedschap voor het beheren van vector attributen tabellen

 • Sla screenshots op als gegeorefereerde afbeeldingen

Analyseer data

Men kan verschillende spatiale analyses uitvoeren op spatiale databases en andere door OGR ondersteunde formaten. QGIS biedt momenteel gereedschap voor vectoranalyse, sampling, geoprocessing, geometrie en databasebeheer. Men kan ook de geïntegreerde GRASS tools gebruiken, die de volledige set van meer dan 400 modules van GRASS functionaliteit bevat (zie Integratie van GRASS GIS). Of gebruik de Processing Plugin die QGIS voorziet in een krachtig geospatiaal analyse framework waarmee eigen en derde partijen algoritmes kunnen worden aangeroepen vanuit QGIS zoals GDAL, SAGA, GRASS, fTools en meer (zie Introductie).

Publiceer kaarten op het Internet

QGIS kan gebruikt worden als WMS, WMTS, WMS-C of WFS en WFS-T client, en als een WMS, WCS of WFS server (zie Werken met OGC Data). Aanvullend kun je data exporteren en publiceren op het internet via een webserver met daarop geïnstalleerd UMN MapServer of GeoServer.

Het uitbreiden van de QGIS functionaliteit met plugins

QGIS kan aangepast worden aan jouw speciale behoeften door gebruik te maken van de plugin architecture en functiebibliotheken waarmee men zelf plugins kan maken. Men kan hiermee zelfs nieuwe GIS applicaties maken met C++ of Python!

Standaard Plugins

Standaard Plugins zijn:

 1. Coördinaat Prikker (Vastleggen coördinaten van lokatie muisaanwijzer in verschillende CRS)

 2. DB Manager (voor het uitwisselen, bewerken en bekijken van kaartlagen en tabellen; uitvoeren van SQL queries)

 3. Diagram overlay (Het plaatsen van diagrammen in vectorlagen)

 4. Dxf2Shp Converter (Converteert DXF naar Shape-bestanden)

 5. eVIS (Visualiseer gebeurtenissen door toevoegen van foto’s)

 6. fTools (Analyseren en beheren/bewerken van vectorgegevens)

 7. GDALTools (Integreer GDAL Tools in QGIS)

 8. Georeferencer GDAL (Het toevoegen van een georeferentie aan rasterkaarten m.b.v. GDAL)

 9. GPS gereedschap (Voor het laden en importeren van GPS-data)

 10. GRASS (GRASS GIS integratie)

 11. Heatmap (Genereer raster heatmap/hittekaart vanuit puntgegevens)

 12. Interpolatie-plugin (interpoleert op basis van vectorpunten)

 13. Offline Editing (Offline wijzigen en synchroniseren met database toestaan)

 14. Ondersteuning voor Oracle Spatial GeoRaster

 15. Processing (voorheen SEXTANTE)

 16. Raster Terrain Analyse plugin (Terrein analyses gebaseerd op Raster)

 17. Road Graph Plugin (Netwerk analyse voor het bepalen van de kortste route)

 18. Spatiale Query Plugin

 19. SPIT (Importeer Shapebestanden in een PostgreSQL/PostGIS database)

 20. SQL Anywhere Plugin (Sla vector lagen op in een SQL Anywhere database)

 21. Topology Checker (Vindt topologische fouten in vectorlagen)

 22. Zonal statistics plugin (berekent aantal, som, gemiddeld van raster voor elk polygoon van een vector laag)

Externe Python Plugins

QGIS biedt een groeiend aantal externe Python plugins die wordt aangeboden door gebruikers waarmee de QGIS functionaliteit uitgebreid kan worden. Deze plugins zijn aanwezig in de officiële plugins repository, en deze kunnen erg eenvoudig gevonden en geinstalleerd worden via de Python Plugin Installer. Zie The Plugins Menus.

Python Console

Maak gebruik van de geïntegreerde Python console om scripts te schrijven. Deze kan geopend worden via het menu: Plugins ‣ Python Console. Het console opent als een non-modal utility window. Voor directe interactie met de QGIS omgeving, is er de variabele :data: qgis.utils.iface die een instantie is van de QgsInterface. Deze interface biedt toegang tot het kaartbeeld, menu’s, knoppenbalken en andere onderdelen van de QGIS applicatie.

Voor meer informatie over het werken met de Python Console en het programmeren van Py|qg| plugins en applicaties, verwijzen we graag naar http://www.qgis.org/html/nl/docs/pyqgis_developer_cookbook/index.html.

Bekende problemen

Beperking van aantal geopende bestanden

Wanneer je een QGIS project opent met veel lagen en je weet zeker dat alle kaartlagen goed zijn, maar voor enkele lagen wordt aangegeven dat deze niet goed zijn, dan heb je te maken met dit probleem. Voor Linux (en andere besturingssystemen) is er een limiet voor het aantal bestanden wat tegelijkertijd geopend kan worden voor een proces. Via overerving geld deze beperking voor elk proces. Met het “limit” shell commando kan deze limit worden gewijzigd voor het huidige shell proces; die limiet zal worden overgedragen op elk proces dat vervolgens wordt gestart binnen de shell.

Je kunt de huidige ulimit informatie zijn met volgende opdracht

[email protected]:~$ ulimit -aS

Je kunt het huidig aantal toegestane aantal geopende bestanden per proces zien met het volgende commando in een console

[email protected]:~$ ulimit -Sn

Om de limiet voor een bestaande sessie te veranderen, kun je een opdracht geven als

[email protected]:~$ ulimit -Sn #number_of_allowed_open_files
[email protected]:~$ ulimit -Sn
[email protected]:~$ qgis

Repareren voor altijd

Op de meeste Linux systemen, resource beperkingen worden tijdens het inloggen gezet door de “pam_limits” module volgens de instellingen die zijn opgeslagen in het bestand /etc/security/limits.d/*.conf. Wanneer je admin rechten hebt (root/sudo), kun je dit configuratie bestand wijzigen, de limiet verhogen, en vervolgens opnieuw inloggen om te kijken of dit het probleem oplost.

Meer informatie:

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-increase-the-maximum-number-of-open-files/ http://linuxaria.com/article/open-files-in-linux?lang=en