Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

18.1. Introducere

Acest ghid descrie modul de utilizare al cadrului de procesare QGIS. Nu sunt necesare cunoștințe anterioare despre cadrul de procesare sau despre oricare dintre aplicațiile pe care se bazează. Sunt cerute, în schimb, cunoștințe de bază despre QGIS. Capitolele despre scriptare presupun că aveți unele cunoștințe de bază despre Python și, poate, despre API-ul Python al QGIS.

Acest ghid este conceput pentru studiu individual sau pentru utilizarea într-o sesiune de instruire.

Exemplele din acest ghid folosesc QGIS 2.0, fiind parțial actualizate la 2.10. Acestea ar putea să nu funcționeze sau să nu fie disponibile pentru alte versiuni.

Acest ghid este compus dintr-un set de mici exerciții, de complexitate progresivă. Dacă nu ați folosit cadrul de procesare, ar trebui să porniți de la început. Dacă aveți ceva experiență anterioară, nu ezitați să treceți peste lecții. Acestea sunt mai mult sau mai puțin independente una de alta, și fiecare prezintă unele concepte sau elemente noi, așa cum este indicat în titlul capitolului și în scurta introducere de la începutul fiecărui capitol. Aceasta ar trebui să facă mai ușoară localizarea lecțiilor care tratează un anumit subiect.

Pentru o descriere mai sistematică a tuturor componentelor cadrului și despre utilizarea acestora, este recomandat să verificați capitolul corespunzător din manualul de QGIS. Folosiți-l ca text suplimentar, împreună cu acest ghid.

All the exercises in this guide use free data set that can be downloaded from the QGIS website. The zip file to download contains several folders corresponding to each one of the lessons in this guide. In each of them you will find a QGIS project file. Just open it and you will be ready to start the lesson.

Utilizare plăcută!