Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

18.35. Overzichtstabel syntaxis voor R voor Processing

Module contributed by Matteo Ghetta - funded by Scuola Superiore Sant’Anna

Processing staat heel veel verschillende parameters voor invoer en uitvoer toe die kunnen worden gebruikt in de tekst van het script. Hier is een tabel met een overzicht:

18.35.1. Invoerparameters

Parameter

Voorbeeld van syntaxis

Teruggeven van objecten

vector Layer = vector

SpatialDataFrame object, standaard object van pakket rgdal

vector point Layer = vector point

SpatialPointDataFrame object, standaard object van pakket rgdal

vector line Layer = vector line

SpatialLineDataFrame object, standaard object van pakket rgdal

vector polygon Layer = vector polygon

SpatialPolygonsDataFrame object, standaard object van pakket rgdal

meerdere vector

Layer = multiple vector

SpatialDataFrame objecten, standaard object van pakket rgdal

tabel

Layer = table

dataframe conversie van csv, standaard object van de functie read.csv

veld

Field = Field Layer

naam van het geselecteerde veld, bijv. "Area"

raster Layer = raster

RasterBrick object, standaard object van pakket raster

meerdere raster

Layer = multiple raster

RasterBrick objecten, standaard object van pakket raster

getal

N = number

gekozen integer of floating number

tekenreeks

S = string

string toegevoegd in het vak

longstring LS = longstring

string toegevoegd in het vak, zou langer kunnen zijn dan een normale tekenreeks

selectie

S = selection first;second;third

string van het geselecteerde item uit d ekeuzelijst

crs C = crs string of the resulting CRS chosen, in the format: "EPGS:4326"

bereik

E = extent

Object Extent van het pakket raster, u kunt waarden uitnemen zoals E@xmin

punt

P = point

indien aangeklikt op de kaart, heeft u de coördinaten van het punt

bestand

F = file

pad van het gekozen bestand, bijv. “/home/matteo/file.txt”

map

F = folder

pad van de gekozen map, bijv. “/home/matteo/Downloads”

Elke invoer zou ook OPTIONAL kunnen zijn, dat betekent dat u heen handige manier heeft om het script te vertellen dat het deze parameter moet negeren.

Instellen van een invoer als optioneel gaat als volgt, u hoeft slechts de string optional toe te voegen vóór de invoer, bijv:

##Layer = vector
##Field1 = Field Layer
##Field2 = optional Field Layer

18.35.2. Uitvoerparameters

Parameters voor uitvoer nemen de Invoer-namen die u aan het begin gaf en schrijven het object dat u wilt.

Parameter

Voorbeeld van syntaxis

vector Output = output vector
raster Output = output raster

tabel

Output = output table

bestand

Output = output file

Notitie

voor het invoertype plot kunt u het plot direct opslaan als png vanuit Processing Resultaten bekijken of u kunt er voor kiezen om het plot direct op te slaan vanuit d einterface van het algoritme.

18.35.3. Voorbeelden

Bekijk Hoofdstuk Syntaxis voor R om een beter begrip te krijgen van alle parameters vaoor invoer en uitvoer.