Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Expresii

Funcționalitatea Expresiilor este disponibilă în mai multe zone ale QGIS. Aceasta poate fi accesată de către expression Constructorul de Expresii, expressionSelect Selectarea după o Expresie..., opțiunea stratului pentru simboluri de tipul Generator de Geometrie, calculateField Calculatorul de câmpuri sau instrumentul de dataDefined Suprascriere a definițiilor cu ajutorul datelor. Pe baza datelor stratului și a funcțiilor precompilate sau definite de utilizator, vi se oferă o modalitate puternică de a manipula valorile atributelor, geometria și variabilele, în scopul schimbării, în mod dinamic, a stilului de geometrie, a conținutului sau a poziției etichetei, valoarea diagramei, înălțimea unui element de compozitor, selecția unele entități, crearea câmpului virtual ...

Câteva exemple:

 • De la câmp Calculator, se calculează câmpul “pop_density” folosind câmpurile existente “total_pop” și “area_km2”:

  "total_pop" / "area_km2"
  
 • Actualizarea câmpului “density_level” cu categorii, în funcție de valorile “pop_density”:

  CASE WHEN "pop_density" < 50 THEN 'Low population density'
     WHEN "pop_density" >= 50 and "pop_density" < 150 THEN 'Medium population density'
     WHEN "pop_density" >= 150 THEN 'High population density'
  END
 • Aplicarea unui stil categorisit pentru toate entitățile, în funcție de prețul mediu al casei, dacă este mai mică sau mai mare de 10000€ pe metru pătrat:

  "price_m2" > 10000
  
 • Folosind instrumentul de “Selectare După Expresie...”, selectați toate entitățile care reprezintă zonele cu “Densitate ridicată a populației” și în care prețul mediu pentru o casă este mai mare de 10000€ pe metru pătrat:

  "density_level" = 'High population density' and "price_m2" > 10000
  

În acelaşi mod, expresia anterioară ar putea fi utilizată pentru a stabili ce entități trebuie să fie etichetate sau afișate pe hartă. Folosirea expresiilor vă oferă o mulțime de posibilități.

Expresiile oferă acces la:

 • fila Expresiilor, care enumeră funcțiile ce pot fi utilizate

 • fila Editorului de Funcții care ajută la crearea unor funcții personalizate, dedicate utilizării în expresii.

Lista Funcţiilor

Figure Expression 1:

../../../_images/function_list.png

Fila Expresiilor

Fila Expresiilor conține, alături de funcții, câmpurile și valorile stratului. Ea conține controale grafice pentru:

 • introducerea de expresii care utilizează funcții și/sau câmpuri. O previzualizare a rezultatului expresiei este afișată în partea de jos a dialogului.

 • selectarea funcției adecvate dintr-o listă. O casetă de căutare este disponibilă pentru a filtra lista și pentru a găsi rapid o anumită funcție sau un câmp. Un dublu-clic pe numele unui element va produce adăugarea acestuia în expresia introdusă.

 • afișarea ajutorului pentru fiecare funcție selectată. Atunci când un câmp este selectat, acest control grafic prezintă o mostră a valorilor sale. Un dublu-clic pe o valoare va produce adăugarea acesteia în expresia introdusă.

Pentru a găsi rapid o funcție, acestea sunt organizate în grupuri. În Operatori, găsiți operatorii matematici. Uitați-vă în Matematică pentru funcții matematice. Grupul Conversiilor conține funcții care transformă un tip de date într-altul. Grupul Șirurilor oferă funcții pentru șiruri de date, cum ar fi Data și Ora, care se ocupă de dată și oră. În grupul Geometriilor, veți găsi funcții pentru obiectele geometrice. Cu ajutorul grupului de funcții Înregistrare, puteți adăuga o numerație setului dvs. de date, în timp ce grupul Câmpurilor și Valorilor ajută la vizualizarea tuturor atributelor tabelului de atribute. Grupul funcțiilor Personalizate conține funcțiile create sau importate de către utilizator. Există multe alte grupuri, enumerate mai jos.

Operatori

Acest grup cuprinde operatorii (ex.: +, -, *). De notat că pentru majoritatea funcțiilor matematice de mai jos, în cazul în care una dintre intrări are valoarea NULL, atunci rezultatul este NULL.

Funcția

Descriere

a + b

Adunarea a două valori (a plus b)

a - b

Scăderea a două valori (a minus b)

a * b

Înmulțirea a două valori (a înmulțit cu b)

a / b

Împărțirea a două valori (a împărțit la b)

a % b

Restul împărțirii lui a la b (ex.: 7 % 2 = 1, sau 2 se potrivește de trei ori în 7, având restul 1)

a ^ b

Puterea a două valori (de exemplu, 2^2=4 or 2^3=8)

a < b

Compară două valori și le evaluează la 1, dacă valoarea din stânga este mai mică decât cea din dreapta. (a este mai mic decât b)

a <= b

Compară două valori și le evaluează la 1, dacă valoarea din stânga este mai mică sau egală cu cea din dreapta

a <> b

Compară două valori, și le evaluează la 1 dacă acestea nu sunt egale

a = b

Compară două valori și le evaluează la 1, dacă acestea sunt egale

a != b

a și b nu sunt egale

a > b

Compară două valori și le evaluează la 1, dacă valoarea din stânga este mai mare decât cea din dreapta (a este mai mare decât b)

a >= b

Compară două valori și le evaluează la 1, dacă valoarea din stânga este mai mare sau egală cu cea din dreapta

a ~ b

a se potrivește cu expresia regulată b

||

Îmbină două valori într-un șir. Dacă una dintre valori este NULL, atunci rezultatul va fi NULL.

‘\n’

Introduce o nouă linie într-un șir

LIKE

Returnează 1 dacă primul parametru se potrivește cu modelul furnizat

ILIKE

Returnează 1 dacă primul parametru se potrivește, în mod insensibil la context, cu modelul furnizat. (ILIKE poate fi folosit în loc de LIKE, pentru a realiza o identificare insensibilă la context)

a IS b

Stabilește dacă două valori sunt identice. Returnează 1 dacă a este similar cu b

a OR b

Returnează 1 atunci când condițiile a sau b sunt adevărate

a AND b

Returnează 1 atunci când condițiile a și b sunt adevărate

NOT

Neagă o condiție

nume de coloană “numele coloanei”

Valoarea din câmpul reprezentat de numele coloanei; a se vedea mai jos, pentru a nu face confuzie cu ghilimelele simple

‘șir’

o valoare de tip șir; a se vedea mai sus, pentru a nu face confuzie cu ghilimelele duble

NULL

valoarea NULL

a IS NULL

a nu are nici o valoare

a IS NOT NULL

a are o valoare

a IN (value[,value])

a se află în lista de valori

a NOT IN (value[,value])

a nu se află în lista de valori

Câteva exemple:

 • Îmbină un șir cu o valoare din numele unei coloane:

  'My feature''s id is: ' || "gid"
 • Testați dacă atributul câmpului “description” începe cu șirul ‘Hello’ (notați poziția caracterului %):

  "description" LIKE 'Hello%'

Condiționări

Acest grup conține funcții care gestionează verificările condiționale din expresii.

Funcția

Descriere

CASE WHEN ... THEN ... END

Evaluează o expresie și returnează un rezultat dacă este adevărat. Aveți posibilitatea să testați mai multe condiții

CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END

Evaluează o expresie și returnează diverse rezultate, în funcție de valorile returnate, true sau false. Aveți posibilitatea de a testa mai multe condiții

coalesce

Returnează prima valoare non-NULL din lista de expresii

if

Teste o condiție și returnează un rezultat diferit, în funcție de verificarea condițională

regexp_match

Returneaza true dacă orice parte dintr-un șir se potrivește cu expresia regulată specificată

Câteva exemple:

 • Trimite înapoi o valoare în cazul în care prima condiție este adevărată, altfel, transmite o altă valoare:

  CASE WHEN "software" LIKE '%QGIS%' THEN 'QGIS' ELSE 'Other' END

Funcțiile Matematice

Acest grup conține funcții matematice (ex.: rădăcina pătrată, sin și cos).

Funcția

Descriere

abs

Returnează valoarea absolută a unui număr

acos

Returnează cosinusul invers al unei valori, în radiani

asin

Returnează sinusul invers al unei valori, în radiani

atan

Returnează cosinusul invers al unei valori, în radiani

atan2(y,x)

Returnează tangenta inversă a y/d, folosind semnele a două argumente pentru a determina cadranul rezultatului

azimuth(a,b)

Returnează azimutul, în funcție de nord, ca unghiul măsurat în radiani, în sens orar, pe verticală, de la punctul a la punctul b

ceil

Rotunjește în sus un număr

clamp

Restricționează într-un interval specificat o valoare de intrare

cos

Returnează cosinusul unei valori, în radiani

degrees

Convertește din radiani în grade

exp

Returnează exponentul unei valori

floor

Rotunjește în jos un număr

ln

Returnează logaritmul natural al expresiei transmise

log

Returnează valoarea logaritmului pentru valoarea și baza transmise

log10

Returnează valoarea logaritmului în baza 10 pentru expresia transmisă

max

Returnează cea mai mare valoare dintr-un set de valori

min

Returnează cea mai mică valoare dintr-un set de valori

pi

Returnează valoarea pi, pentru calcule

radians

Convertește din grade în radiani

rand

Returnează un număr aleator întreg, în intervalul specificat de argumentele minim și maxim (inclusiv).

randf

Returnează un număr aleator zecimal, în intervalul specificat de argumentele minim și maxim (inclusiv)

round

Rotunjește la numărul de poziții zecimale

scale_exp

Transformă o valoare dată dintr-un domeniu de intrare la un interval de ieșire, folosind o curbă exponențială

scale_linear

Transformă o valoare dată dintr-un domeniu de intrare la un interval de ieșire, folosind o interpolare liniară

sin

Returnează sinusul unui unghi

sqrt

Returnează rădăcina pătrată a unei valori

tan

Returnează tangenta unui unghi

Funcțiile Culorilor

Acest grup conține funcții pentru manipularea culorilor.

Funcția

Descriere

color_cmyk

Returnează o reprezentare de tip șir a unei culori, în funcție de componentele ei cyan, magenta, galben și negru

color_cmyka

Returnează o reprezentare de tip șir a unei culori, în funcție de componentele ei cyan, magenta, galben, negru și alpha (transparență)

color_hsl

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza atributelor nuanței, saturației și luminozității

color_hsla

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza atributelor nuanței, saturației, luminozității și alpha (transparență)

color_hsv

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza atributelor nuanței, saturației și valorii

color_hsva

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza atributelor nuanței, saturației, valorii și alpha (transparență)

color_part

Returnează o componentă specifică dintr-un șir de culoare, de exemplu, o componentă roșie sau o componentă alfa

color_rgb

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza componentelor roșie, verde și albastră

color_rgba

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, pe baza componentelor roșie, verde, albastră și alpha (transparență)

darker

Returnează o culoare, de tip șir, mai închisă (sau mai deschisă)

lighter

Returnează o culoare, de tip șir, mai deschisă (sau mai închisă)

project_color

Returnează o culoare din schema de culori a proiectului

ramp_color

Returnează o reprezentare de tip șir a culorii, dintr-un interval de culori

set_color_part

Setează o componentă de culoare specifică pentru un șir de culoare, cum ar fi o componentă roșie sau o componentă alfa

Conversii

Acest grup conține funcții pentru transformarea dintr-un tip de dată în altul (ex.: din șir în întreg, din întreg în șir).

Funcția

Descriere

to_date

Convertește un șir într-un obiect de tip dată

to_datetime

Convertește un șir într-un obiect datetime

to_int

Convertește un șir într-un număr întreg

to_interval

Convertește un șir într-un interval (poate fi folosit pentru a returna zilele, orele, lunile, etc dintr-o dată)

to_real

Convertește un șir într-un număr real

to_string

Convertește un număr într-un șir

to_time

Convertește un șir într-un obiect time

Funcții personalizate

Acest grup conține funcții create de către utilizatori. Vedeți function_editor pentru mai multe detalii.

Funcții pentru Dată și Oră

Acest grup conține funcții care gestionează datele calendaristice și ora.

Funcția

Descriere

age

Returnează diferența dintre două date sau de tip datetimes, sub formă de interval

day

Extrage ziua dintr-o dată sau dintr-o valoare datetime, sau numărul de zile dintr-un interval.

day_of_week

Returnează un număr corespunzător zilei din săptămână, pentru data sau valoarea datetime specificată

hour

Extrage partea corespunzătoare orei dintr-o valoare datetime sau time, sau numărul de ore dintr-un interval

minute

Extrage partea corespunzătoare minutelor dintr-o valoare datetime sau time, sau numărul de minute dintr-un interval.

month

Extrage partea corespunzătoare lunii dintr-o valoare datetime sau time, sau numărul lunii dintr-un interval.

now()

Returnează data și ora curente

secundă

Extrage partea corespunzătoare secundelor dintr-o valoare time sau datetime, sau numărul de secunde dintr-un interval

week

Extrage numărul săptămânii dintr-o valoare date sau datetime, sau numărul de săptămâni dintr-un interval

year

Extrage partea corespunzătoare anului dintr-o valoare datetime sau time, sau numărul de ani dintr-un interval

Câteva exemple:

 • Obține luna și anul curente, în formatul “10/2014”

  month(now()) || '/' || year(now())

Fields and Values

Conține o listă de câmpuri dintr-un strat.

În general, puteți utiliza diferite câmpuri, valori și funcții, pentru a construi expresia de calcul, sau o puteți introduce în casetă, pur și simplu.

Pentru a afișa valorile unui câmp, trebuie doar să faceți clic pe câmpul corespunzător și să alegeți între Încărcarea primelor 10 valori și Încărcarea tuturor valorilor unice. În partea dreaptă se află lista cu Valorile Câmpurilor, în care sunt extrase valorile unice. În partea de sus a listei, o casetă de căutare ajută la filtrarea valorilor. Pentru a adăuga o valoare expresiei pe care o scrieți, faceți dublu clic pe numele ei.

De asemenea, valorile eșantion pot fi accesate printr-un clic-dreapta. Selectați numele câmpului din listă, apoi efectuați un clic-dreapta pentru a accesa meniul contextual cu opțiuni, pentru a încărca valorile eșantion din câmpul selectat.

În cadrul expresiei, numele câmpurilor ar trebui să se afle între ghilimele duble. Valorile sau șirurile trebuie să fie incluse între ghilimele simple.

Funcții pentru Potrivirea Fuzzy

Acest grup conține funcții pentru comparații fuzzy între valori.

Funcția

Descriere

hamming_distance

Returnează numărul de caractere la pozițiile corespunzătoare acelora din șirurilor de intrare, ale căror caractere sunt diferite

levensheim

Returnează numărul minim de modificări de caractere (inserări, ștersături sau înlocuiri) necesare pentru a schimba un șir într-altul. Măsoară similitudinea dintre două șiruri

longest_common_substring

Returnează cel mai lung subșir comun dintre două șiruri

soundex

Returnează reprezentarea Soundex a unui șir de caractere

Funcții Generale

Acest grup conține diverse funcții generale.

Funcția

Descriere

eval

Evaluează o expresie care este transmisă într-un șir. Folosește pentru a extinde parametrii dinamici transmiși ca variabile de context sau câmpuri

layer_property

Returnează o proprietate a unui strat sau o valoare a metadatelor sale. Aceasta poate fi numele stratului, crs-ul, tipul geometriei, numărul de entități...

var

Returnează valoarea stocată într-o variabilă specificată. A se vedea funcțiile variabile de mai jos

Funcții Geometrice

Acest grup conține funcții care operează asupra geometriei obiectelor (de ex.: lungimea, suprafața).

Funcția

Descriere

$area

Returnează aria entității curente

$geometry

Returnează geometria entității curente (se poate folosi pentru prelucrarea cu alte funcții)

$length

Returnează lungimea entității curente de tip linie

$perimeter

Returnează perimetrul entității curente de tip poligon

$x

Returnează coordonata x a entității curente

$x_at(n)

Returnează coordonata x al nodului n din geometria entității curente

$y

Returnează coordonata y a entității curente

$y_at(n)

Returnează coordonata y a nodului n din geometria entității curente

area

Returnează aria unei entități de geometrie poligonală. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei geometrii

bounds

Returnează o geomerie care reprezintă caseta de încadrare a unei geometrii de intrare. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei Geometrii

bounds_height

Returnează înălțimea unei casete de încadrare a unei geometrii. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei Geometrii

bounds_width

Returnează lățimea casetei de încadrare a unei geometrii. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei Geometrii

buffer

Returnează o geometrie care reprezintă toate punctele a căror distanță de la această geometrie este mai mică sau egală cu distanța specificată. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei geometrii

centroid

Returnează centrul geometric al unei geometrii

closest_point

Returnează cel mai apropiat punct al unei geometrii față de o alta

combine

Returnează combinația a două geometrii

contains(a,b)

Returnează 1 (true) dacă și numai dacă nici un punct al geometriei b nu se află în exteriorul geometriei a, și cel puțin un punct din interiorul lui b se află în interiorul lui a

convex_hull

Returnează anvelopa convexă a unei geometrii (aceasta reprezentând geometria convexă minimă care include toate geometriile din cadrul setului)

crosses

Returnează 1 (true) dacă geometriile respective au unele puncte interioare, dar nu toate, în comun

difference(a,b)

Returnează o geometrie care reprezintă porțiunea din geometria a care nu se intersectează cu geometria b

disjoint

Returnează 1 (true) dacă geometriile nu partajează nici un fel de spațiu

distance

Returnează distanța minimă (bazată pe referința spațială) dintre două geometrii în unități proiectate

end_point

Returnează ultimul nod dintr-o geometrie

exterior_ring

Returnează o linie sub formă de șir, reprezentând inelul exterior al unei geometrii de tip poligon. În cazul în care geometria nu reprezintă un poligon, atunci rezultatul va fi null

extrude(geom,x,y)

Returnează o versiune extrudată a intrării (Multi-)Curbă sau o geometrie (Multi-)Linie având o extensie specificată de x și y

geom_from_gml

Returnează geometria dintr-o reprezentare GML a unei geometrii

geom_from_wkt

Returnează o geometrie creată dintr-o reprezentare Well-Known Text (WKT)

geom_to_wkt

Returnează reprezentarea Well-Known Text (WKT) a unei geometrii, fără metadatele SRID

geometrie

Returnează geometria unei entități

geometry_n

Returnează geometria n dintr-o colecție de geometrii, sau null dacă geometria de intrare nu reprezintă o colecție

interior_ring_n

Returnează inel interior n dintr-o geometrie poligonală, sau null dacă geometria de intrare nu reprezintă un poligon

intersection

Returnează o geometrie care reprezintă porțiunea comună a două geometrii

intersects

Testează dacă o geometrie intersectează o alta. Returnează 1 (true) dacă geometriile se intersectează spațial (partajează oricare parte din spațiu) și 0 în caz contrar

intersects_bbox

Testează dacă o casetă de încadrare a unei geometrii intersectează o alta. Returnează 1 (true) dacă geometriile se intersectează (partajează oricare parte din spațiu) și 0 în caz contrar

is_closed

Returnează true dacă o linie sub formă de șir este închisă (punctele de start și de final coincid), false dacă linia nu este închisă și null dacă geometria nu reprezintă o linie sub formă de șir

length

Returnează lungimea unei entități cu geometria de tip linie (sau lungimea unui șir de caractere)

m

Returnează valoarea m dintr-o geometrie de tip punct

make_line

Creează o geometrie de tip linie, dintr-o serie de geometrii de tip punct

make_point(x,y,z,m)

Returnează o geometrie de tip punct din valorile x și y (și opțional valorile z și m)

make_point_m(x,y,m)

Creează o geometrie de tip punct din coordonatele x, y și din valoarea m

make_polygon

Creează o geometrie de tip poligon, dintr-un inel exterior și dintr-o serie de geometrii inelare interioare

nodes_to_points

Returnează o geometrie multipunct constând în fiecare nod din geometria de intrare

num_geometries

Returnează numărul de geometrii dintr-o colecție geometrică, sau null dacă geometria de intrare nu reprezintă o colecție

num_interior_rings

Returnează numărul de inele interioare dintr-un poligon sau dintr-o colecție geometrică, sau null dacă geometria de intrare nu reprezintă un poligon sau o colecție

num_points

Returnează numărul de vertecși dintr-o geometrie

num_rings

Returnează numărul de inele (incluzând inelele exterioare) dintr-un poligon sau dintr-o colecție geometrică, sau null dacă geometria de intrare nu reprezintă un poligon sau o colecție

order_parts

Ordonează părțile unei MultiGeometrii după anumite criterii

overlaps

Testează dacă o geometrie se suprapune peste alta. Returnează 1 (true) dacă geometriile partajează un spațiu, sunt de aceeași dimensiune, dar nu sunt complet conținute una în cealaltă

perimeter

Returnează perimetrul unei entități de geometrie poligonală. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei geometrii

point_n

Returnează un nod specific dintr-o geometrie

point_on_surface

Returnează un punct care, garantat, se situează pe suprafața unei geometrii

relate

Testează sau returnează Modelul Dimensional Extins cu 9 Intersecții (DE-9IM), de reprezentare a relațiilor dintre două geometrii

reverse

Inversează direcția unui șir de tip linie, prin inversarea ordinii vertecșilor săi

segments_to_lines

Returnează o geometrie multi linie constând într-o linie pentru fiecare segment din geometria de intrare

shortest_line

Returnează cea mai scurtă linie care unește două geometrii. Linia rezultată va începe la geometria 1 și se va încheia la geometria 2

start_point

Returnează primul nod dintr-o geometrie

sym_difference

Returnează o geometrie care reprezintă porțiunea comună a două geometrii care nu se intersectează

touches

Testează dacă o geometrie o atinge pe alta. Returnează 1 (true) dacă geometriile respective au cel puțin un punct în comun, dar interioarele lor nu se intersectează

transform

Returnează geometriea transformată dintr-un CRS sursă într-un CRS destinație

translate

Returnează o versiune deplasată a unei geometrii. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei geometrii

union

Returnează o geometrie care reprezintă setul de puncte reunit al geometriilor

within (a,b)

Testează dacă o geometrie este conținută în alta. Returnează 1 (true) dacă geometria a este complet inclusă în geometria b

x

Returnează coordonata x a unei geometrii de tip punct, sau coordonata x a centrului de greutate pentru o geometrie non-punct.

x_min

Returnează coordonata x minimă a unei geometrii. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei geometrii

x_max

Returnează coordonata x maximă a unei geometrii. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei geometrii

y

Returnează coordonata y a unei geometrii de tip punct, sau coordonata y a centrului de greutate pentru o geometrie non-punct

y_min

Returnează coordonata y minimă a unei geometrii. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei geometrii

y_max

Returnează coordonata y maximă a unei geometrii. Calculele sunt în Sistemul de Referință Spațială al acestei geometrii

z

Returnează coordonata z dintr-o geometrie de tip punct

Câteva exemple:

 • Returnează coordonata x a centroidului entității curente:

  x($geometry)
 • Trimite înapoi o valoare în funcție de suprafața entității:

  CASE WHEN $area > 10 000 THEN 'Larger' ELSE 'Smaller' END

Funcțiile Înregistrărilor

Acest grup conține funcții care operează asupra identificatorilor de înregistrare.

Funcția

Descriere

$currentfeature

Returnează entitatea care este evaluată în mod curent. Se poate utiliza cu funcția ‘atribut’ pentru a evalua valorile atributelor din entitatea curentă.

$id

Returnează id-ul entității din rândul curent

$map

Returnează ID-ul elementului curent al hărții, în cazul în care harta este desenată într-o compoziție, sau “canvas” în cazul în care harta este în desenată în cadrul ferestrei principale QGIS

$rownum

Returnează numărul rândului curent

$scale

Returnează scara curentă a canevasului hărții

atribut

Returnează valoarea unui atribut specificat dintr-o entitate.

get_feature

Returnează prima entitate a unui strat, care se potrivește cu o valoare de atribut dată.

uuid

Generează un Identificator Unic Universal (UUID) pentru fiecare rând. Fiecare UUID are o lungime de 38 caractere

Câteva exemple:

 • Returnează prima entitate din stratul “LayerA”, al cărui câmp “id” are aceeași valoare ca și câmpul “nume” al entității curente (un fel de relație):

  get_feature( 'layerA', 'id', attribute( $currentfeature, 'name') )
 • Se calculează aria entității îmbinate, din exemplul anterior:

  area( geometry( get_feature( 'layerA', 'id', attribute( $currentfeature, 'name') ) ) )

Funcții pentru Șiruri

Acest grup conține funcții care operează asupra șirurilor, (de ex: înlocuirea, conversia în majuscule).

Funcția

Descriere

concat

Concatenează mai multe șiruri într-unul

format

Formatează un șir folosind argumentele furnizate

format_date

Formatează un tip de dată sau un șir într-un format personalizat de tip text

format_number

Returnează un număr formatat, cu separatorul local pentru mii (trunchiază, de asemenea, la numărul de cifre specificate)

left(string, n)

Returnează un subșir care conține n caractere din stânga șirului

length

Returnează lungimea unui șir (sau lungimea unei entități cu geometria de tip linie)

lower

Convertește un șir în litere mici

lpad

Returnează un șir completat până la lungimea dorită, folosind un caracter de umplere

regexp_replace

Returnează șirul înlocuit cu expresia regulată furnizată

regexp_substr

Returnează porțiunea dintr-un șir care se potrivește cu expresia regulată specificată

replace

Returnează șirul înlocuit cu expresia regulată furnizată

right(string, n)

Returnează un subșir care conține n caractere din stânga șirului

rpad

Returnează un șir completat până la lungimea dorită, folosind un caracter de umplere

strpos

Returnează șirul înlocuit cu expresia regulată furnizată

substr

Returnează o parte dintr-un șir

title

Convertește, în nume proprii, toate cuvintele unui șir (toate cuvintele fiind scrise cu minuscule, având o majusculă la început).

trim

Elimină toate spațiile albe de la începutul și de la sfârșitul unui șir (spații, tab-uri, etc)

upper

Convertește un șir în majuscule.

wordwrap

Returnează un șir cu un număr maxim/minim de caractere per linie

Funcții Recente

Acest grup cuprinde funcțiile utilizate recent. Funcțiile utilizate în dialogul Expresiilor sunt adăugate în listă, fiind ordonate începând de la cea mai recent utilizată. Acest lucru ajută la preluarea rapidă a oricărei expresii anterioare.

Funcții Variabile

Acest grup cuprinde variabile dinamice referitoare la aplicație, fișierul de proiect și alte setări. Aceasta înseamnă că anumite funcții pot nu fie disponibile, în funcție de context:

 • din dialogul expressionSelect Select by expression

 • din dialogul calculateField Field calculator

 • din dialogul cu proprietățile stratului

 • din compozitorul de hărți

Pentru a utiliza aceste funcții într-o expresie, acestea ar trebui să fie precedate de caracterul @ (ex.: @row_number). Sunt luate în considerare:

Funcția

Descriere

atlas_feature

Returnează entitatea curentă a atlasului (ca obiect entitate)

atlas_featureid

Returnează ID-ul entității curente a atlasului

atlas_featurenumber

Returnează numărul de pagini din compoziție

atlas_filename

Returnează numele curent al fișierului atlasului

atlas_geometry

Returnează geometria entității curente a atlasului

atlas_pagename

Returnează numele paginii curente a atlasului

atlas_totalfeatures

Returnează numărul total de entități din atlas

grid_axis

Returnează axele actuale ale adnotării din grilă (de exemplu, ‘x’ pentru longitudine, ‘y’ pentru latitudine)

grid_number

Returnează valoarea actuală a adnotării din grilă

item_id

Returnează ID-ul de utilizator pentru elementul compozitorului (nu neapărat unic)

item_uuid

Returnează ID-ul unic pentru elementul compozitorului

layer_id

Returnează ID-ul stratului curent

layer_name

Returnează numele stratului curent

layout_dpi

Returnează rezoluția compoziției (DPI)

layout_numpages

Returnează numărul de pagini din compoziție

layout_pageheight

Returnează înălțimea compoziției, în mm

layout_pagewidth

Returnează lățimea compoziției, în mm

map_id

Returnează ID-ul destinației hărții curente. Acesta va fi ‘canvas’ pentru rendere, și ID-ul elementului pentru renderele din compozitorul de hărți

map_extent_center

Returnează entitatea de tip punct din centrul hărții

map_extent_height

Returnează înalțimea curentă a hărții

map_extent_width

Returnează lățimea curentă a hărții

map_rotation

Returnează rotația curentă a hărții

map_scale

Returnează scara curentă a hărții

project_filename

Returnează numele de fișier al proiectului curent

project_folder

Returnează dosarul proiectului curent

project_path

Returnează calea completă (inclusiv numele de fișier) a proiectului curent

project_title

Returnează titlul proiectului curent

qgis_os_name

Returnează numele Sistemului de Operare curent, ex.: ‘windows’, ‘linux’ sau ‘osx’

qgis_platform

Returnează platforma QGIS, ex.: ‘desktop’ sau ‘server’

qgis_release_name

Returnează numele versiunii curente de QGIS

qgis_version

Returnează textul versiunii curente de QGIS

qgis_version_no

Returnează numărul versiunii curente de QGIS

symbol_angle

Returnează unghiul simbolului utilizat pentru randarea entității (valabil numai pentru însemnele simbolurilor)

symbol_color

Returnează culoarea simbolului utilizat pentru a randa entitatea

user_account_name

Returnează numele de cont al utilizatorului curent din sistemul de operare

user_full_name

Returnează numele utilizatorului curent din sistemul de operare

row_number

Stochează numărul rândului curent

Editorul de Funcții

Cu ajutorul Editorului de Funcții aveți posibilitatea de a vă crea propriile funcții Python, într-un mod facil.

Figure Expression 2:

../../../_images/function_editor.png

Fila Editorului de Funcții

Editorul de funcții va crea noi fișiere Python în folderul .qgis2\python\expressions și va încărca automat toate funcțiile definite, la pornirea QGIS. Rețineți că noile funcții sunt salvate numai în folderul expressions și nu în fișierul proiectului. De asemenea, dacă aveți un proiect care utilizează una dintre funcțiile personalizate, va trebui să permiteți accesul la fișierul .py din directorul expresiilor.

Iată un scurt exemplu cu privire la modul de creare a propriilor funcții:

@qgsfunction(args="auto", group='Custom')
def myfunc(value1, value2, feature, parent):
  pass

Exemplul Scurt crează funcția ‘myfunc’, care vă va oferi o funcție cu două valori. Când se utilizează argumentul args = ‘auto’, numărul de argumente ale funcției va fi calculat în funcție de numărul de argumente definit în Python (minus 2 - entitatea și părintele).

Această funcție poate fi utilizată cu următoarea expresie:

myfunc('test1', 'test2')

Funcția dvs. va fi implementată în grupul de funcții Personalizate ale filei Expresiilor, după utilizarea butonului Rulare Script.

Mai multe informații despre crearea de cod Python pot fi găsite în Cartea de rețete a dezvoltatorului PyQGIS.

Editorul de funcții nu se limitează doar la lucrul cu calculatorul de câmpuri, el putând fi utilizat de fiecare dată în lucrul cu expresii.