Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Elementul de tip Tabelă de Atribute

Este posibilă adăugarea părților unui tabel cu atribute vectoriale în canevasul Compozitorului de Hărți: Faceți clic pe pictograma de openTable Adăugare tabelă de atribute, iar apoi, ținând apăsat butonul stâng al mouse-ului, glisați pe canevas, pentru a plasa și dimensiona elementul. Puteți să-i poziționați și să-i personalizați mai bine aspectul, în fila cu Proprietățile Articolului.

Fila Proprietăților elementului pentru o tabelă de atribute oferă următoarele funcționalități (v. figure_composer_legend_1):

Figure Composer Attribute Table 1:

../../../../_images/attribute_properties.png

Fila Proprietăților pentru Elementul de tip Tabelă de Atribute nix

Proprietăți principale

Fila Proprietăților elementului pentru o tabelă de atribute oferă următoarele funcționalități (v. figure_composer_table_2):

Figure Composer Attribute Table 2:

../../../../_images/attribute_mainproperties.png

Fila Proprietăților Principale ale Tabelei de Atribute nix

 • Ca Sursă puteți selecta, în mod normal, doar ‘Entitățile stratului’.

 • Cu Layer puteți alege dintre straturile ectoriale încărcate în proiect.

 • In case you activated the checkboxGenerate an atlas option in the Atlas generation tab, there are two additional Source possible: ‘Current atlas feature’ (see figure_composer_table_2b) and ‘Relation children’ (see figure_composer_table_2c). Choosing the ‘Current atlas feature’ you won’t see any option to choose the layer, and the table item will only show a row with the attributes from the current feature of the atlas coverage layer. Choosing ‘Relation children’, an option with the relation names will show up. The ‘Relation children’ option can only be used if you have defined a relation using your atlas coverage layer as parent, and the table will show the children rows of the atlas coverage layer’s current feature (for further information about the atlas generation, see Generarea unui Atlas).
 • The button [Refresh table data] can be used to refresh the table when the actual contents of the table has changed.

Figure Composer Attribute Table 2b:

../../../../_images/attribute_mainatlas.png

Proprietățile Principale ale Tabelei de Atribute pentru ‘Entitatea atlas curentă’ nix

Figure Composer Attribute Table 2c:

../../../../_images/attribute_mainrelation.png

Proprietățile Principale ale Tabelei de Atribute pentru ‘Relația copil’ nix

 • The button [Attributes...] starts the Select attributes menu, see figure_composer_table_3, that can be used to change the visible contents of the table. After making changes use the [OK] button to apply changes to the table. The upper part of the window shows the list of the attributes to display and the lower part helps to set the way the data is sorted.

  Figure Composer Attribute Table 3:

  ../../../../_images/attribute_select.png

  Dialogul de Selectare a atributelor din Tabela de atribute nix

  În secțiunea Coloanelor puteți:

  • Remove an attribute, just select an attribute row by clicking anywhere in the row and press the minus button to remove the selected attribute.
  • Adăugați un nou atribut folosind butonul plus. La final, va apărea un nou rând gol, apoi veți putea selecta celula goală a coloanei Atribut. Puteți selecta câmpul unui atribut din listă sau puteți alege construirea unui nou atribut, folosind o expresie regulată (butonul |expresie|). Desigur, aveți posibilitatea de a modifica fiecare atribut existent deja prin intermediul unei expresii regulate.

  • Utiliza săgețile îndreptate în sus și în jos, pentru a schimba ordinea atributelor din tabelă.

  • Selecta o celulă în coloana Anteturilor pentru a-i schimba poziția, doar tastând un nume nou.

  • set a precise Alignment (mixing vertical and horizontal alignment options) for each column.
  • Select a cell in the Width column and change it from Automatic to a width in mm, just type a number. When you want to change it back to Automatic, use the cross.
  • The [Reset] button can always be used to restore it to the original attribute settings.

  În secțiunea de Sortare puteți:

  • Add an attribute to sort the table with. Select an attribute and set the sorting order to ‘Ascending’ or ‘Descending’ and press the plus button. A new line is added to the sort order list.
  • select a row in the list and use the up and down button to change the sort priority on attribute level. Selecting a cell in the Sort Order column helps you change the sorting order of the attribute field.
  • utiliza butonul minus pentru a elimina un atribut din lista ordinii de sortare.

Filtrarea entităților

The Feature filtering dialog of the attribute table provides the following functionalities (see figure_composer_table_4):

Figure Composer Attribute Table 4:

../../../../_images/attribute_filter.png

Dialogul de Filtrare a Entității din Tabela de Atribute nix

Puteți:

 • Defini Numărul maxim de rânduri care vor fi afișate.

 • Activate checkbox Remove duplicate rows from table to show unique records only.

 • Activate checkbox Show only visible features within a map and select the corresponding Composer map to display the attributes of features only visible on selected map.

 • Activate checkbox Show only features intersecting Atlas feature is only available when checkbox Generate an atlas is activated. When activated it will show a table with only the features shown on the map of that particular page of the atlas.

 • Activate checkbox Filter with and provide a filter by typing in the input line or insert a regular expression using the given expression expression button. A few examples of filtering statements you can use when you have loaded the airports layer from the Sample dataset:

  • ELEV > 500
  • NAME = 'ANIAK'
  • NAME NOT LIKE 'AN%'
  • regexp_match( attribute( $currentfeature, 'USE' )  , '[i]')

  The last regular expression will include only the airports that have a letter ‘i’ in the attribute field ‘USE’.

Aspectul

The Appearance dialog of the attribute table provides the following functionalities (see figure_composer_table_5):

Figure Composer Attribute Table 5:

../../../../_images/attribute_appearance.png

Fereastra de Dialog a Aspectului Tabelei de Atribute nix

 • Click checkbox Show empty rows to fill the attribute table with empty cells. This option can also be used to provide additional empty cells when you have a result to show!

 • With Cell margins you can define the margin around text in each cell of the table.

 • With Display header you can select from a list one of ‘On first frame’, ‘On all frames’ default option, or ‘No header’.

 • The option Empty table controls what will be displayed when the result selection is empty.

  • Draw headers only, will only draw the header except if you have chosen ‘No header’ for Display header.
  • Hide entire table, will only draw the background of the table. You can activate checkbox Don’t draw background if frame is empty in Frames to completely hide the table.
  • Show set message, will draw the header and adds a cell spanning all columns and display a message like ‘No result’ that can be provided in the option Message to display
 • The option Message to display is only activated when you have selected Show set message for Empty table. The message provided will be shown in the table in the first row, when the result is an empty table.

 • With Background color you can set the background color of the table. The Advanced customization option helps you define different background colors for each cell (see figure_composer_table_6)

Figure Composer Attribute Table 6:

../../../../_images/attribute_background.png

Fereastra de Dialog Avansată a Fundalului Tabelei de Atribute nix

 • With the Wrap text on option, you can define a character on which the cell content will be wraped each time it is met
 • With Oversized text you define the behaviour when the width set for a column is smaller than its content’s length. It can be Wrap text or Truncate text.

Afișarea grilei

The Show grid dialog of the attribute table provides the following functionalities (see figure_composer_table_7):

Figure Composer Attribute Table 7:

../../../../_images/attribute_grid.png

Dialogul de Afișare a Grilei din Tabela de Atribute nix

 • Activate checkbox Show grid when you want to display the grid, the outlines of the table cells.
 • With Line width you can set the thickness of the lines used in the grid.
 • The Color of the grid can be set using the color selection dialog.

Stilizarea fonturilor și a textelor

Dialogul de Stilizare a fonturilor și textelor din tabela de atribute oferă următoarele funcționalități (v. figure_composer_table_8):

Figure Composer Attribute Table 8:

../../../../_images/attribute_fonts.png

Dialogul de Stilizare a Fontului și a Textului din Tabela de Atribute nix

 • You can define Font and Color for Table heading and Table contents.
 • For Table heading you can additionally set the Alignment to Follow column alignment or override this setting by choosing Left, Center or Right. The column alignment is set using the Select Attributes dialog (see Figure_composer_table_3 ).

Cadrele

The Frames dialog of the attribute table provides the following functionalities (see figure_composer_table_9):

Figure Composer Attribute Table 9:

../../../../_images/attribute_frame.png

Fereastra de Dialog a Cadrului Tabelei de Atribute nix

 • With Resize mode you can select how to render the attribute table contents:
  • Use existing frames displays the result in the first frame and added frames only.
  • Extend to next page will create as many frames (and corresponding pages) as necessary to display the full selection of attribute table. Each frame can be moved around on the layout. If you resize a frame, the resulting table will be divided up between the other frames. The last frame will be trimmed to fit the table.
  • Repeat until finished will also create as many frames as the Extend to next page option, except all frames will have the same size.
 • Use the [Add Frame] button to add another frame with the same size as selected frame. The result of the table that will not fit in the first frame will continue in the next frame when you use the Resize mode Use existing frames.
 • Activate checkbox Don’t export page if frame is empty prevents the page to be exported when the table frame has no contents. This means all other composer items, maps, scalebars, legends etc. will not be visible in the result.
 • Activate checkbox Don’t draw background if frame is empty prevents the background to be drawn when the table frame has no contents.