Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Funcțiuni

QGIS oferă multe funcționalități GIS comune, oferite de caracteristicile de bază și de plugin-uri. Un scurt rezumat pentru șase categorii generale de caracteristici și plugin-uri este prezentat mai jos, urmat de o primă incursiune în consola Python integrată.

Vizualizarea datelor

Puteți vizualiza și suprapune datele raster și vectoriale în diferite formate și proiecții, fără conversia într-un format intern sau comun. Formatele acceptate includ:

 • Tabelele și vederile activate spațial folosesc PostGIS, SpatiaLite, MS SQL Spatial și Oracle Spatial, formate vectoriale acceptate de biblioteca OGR, inclusiv fișiere shape ESRI, MapInfo, SDTS, GML și multe altele. Vedeți secțiunea Lucrul cu Datele Vectoriale.

 • Formatele raster și imaginile acceptate de biblioteca GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), cum ar fi GeoTIFF, ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG și multe altele. Vedeți secțiunea Lucrul cu Datele Raster.

 • Date raster și vectoriale GRASS din bazele de date GRASS (locație/set de hărți). Parcurgeți secțiunea Integrarea GRASS GIS.

 • Date spațiale online, servite de Servicii Web OGC, inclusiv WMS, WMTS, WCS, WFS, și WFS-T. Parcurgeți secțiunea Lucrul cu date OGC.

Explorarea datelor și compunerea hărților

Puteți compune hărți, apoi să explorați în mod interactiv datele spațiale prin intermediul interfeței grafice prietenoase. Printre cele mai multe instrumente utile disponibile în GUI se includ:

 • Navigatorul QGIS

 • Reproiectarea Din-Zbor

 • DB Manager
 • Compozitorul de Hărți

 • Panoul de Vizualizare

 • Semne de carte Spațiale

 • Instrumente de adnotare

 • Identificarea/selectarea entităților

 • Editarea/vizualizarea/căutarea atributelor

 • Etichetarea entităților, definită cu ajutorul datelor

 • Instrumente de simbologie definită cu ajutorul datelor, pentru rastere și vectori

 • Compoziția hărților pentru atlas, folosind straturile cu graticule

 • Săgeata Nordului, scara grafică și eticheta drepturilor de autor pentru hărți

 • Suport pentru salvarea și restaurarea proiectelor

Crearea, editarea, gestionarea și exportul datelor

Puteți crea, edita, gestiona și exporta în diverse formate straturile raster sau vectoriale. QGIS oferă următoarele:

 • Instrumente de digitizare pentru formatele acceptate de OGR și straturile vectoriale GRASS

 • Abilitatea de a crea și edita fișiere shape și straturi vectoriale GRASS

 • Plugin-ul de georeferențiere pentru geocodarea imaginelor

 • Instrumente GPS de import și de export pentru formatul GPX, și de convertit alte formate GPS în GPX, sau de descărcat/încărcat direct într-o unitate GPS (Pe Linux, s-a adăugat usb: la lista de dispozitive GPS.)

 • Suport pentru salvarea și editarea datelor OpenStreetMap

 • Abilitatea de a crea tabele de baze de date spațiale din fișierele shape, cu ajutorul plugin-ului DB Manager

 • Gestionarea îmbunătățită a tabelelor bazei de date spațiale

 • Instrumente pentru gestionarea tabelelor cu atribute vectoriale

 • Opțiunea de a salva capturile de ecran ca imagini georeferențiate

 • Instrumentul DXF-Export cu capacități sporite pentru exportul stilurilor și a plugin-urilor pentru a efectua funcții similare CAD

Analiza datelor

Puteți efectua analiza datelor spațiale asupra bazelor de date și a altor formate acceptate de OGR. QGIS oferă în prezent instrumente de analiză vectorială, eșantionare, geoprocesare, și de gestionare a bazei de date și a geometriei. Puteți utiliza, de asemenea, instrumentele integrate GRASS, care includ funcționalitatea GRASS completă a mai mult de 400 de module. (Consultați secțiunea Integrarea GRASS GIS.) Sau, puteți lucra cu Plugin-ul Processing, care oferă un cadru de analiză geospațială puternic, care apelează algoritmi nativi din QGIS sau terți, cum ar fi GDAL, SAGA, GRASS, fTools și mai mult. (Parcurgeți secțiunea Introducere.)

Publicarea hărților de pe Internet

QGIS poate fi folosit ca și client WMS, WMTS, WMS-C sau WFS și WFS-T, și ca server WMS, WCS sau WFS. (Vedeți secțiunea Lucrul cu date OGC.) În plus, puteți publica datele pe Internet, folosind un server de web UMN MapServer sau GeoServer.

Extinderea funcționalității QGIS prin intermediul plugin-urilor

QGIS poate fi adaptat nevoilor dumneavoastră speciale cu arhitectură de plugin-uri extensibile și biblioteci care pot fi folosite pentru a crea plugin-uri. Puteți crea chiar noi aplicații cu C++ sau Python!

Plugin-uri de bază

Plugin-urile de bază includ:

 1. Captura Coordonatelor (Captura coordonatelor mouse-ului în CRS-uri diferite)

 2. DB Manager (Schimbare, editare și vizualizare straturi și tabele din/în bazele de date; execută interogările SQL)

 3. Convertorul Dxf2Shp (Conversia fișierelor DXF în fișiere shape)

 4. eVIS (Vizualizarea evenimentelor)

 5. fTools (Analiza și gestionarea datelor vectoriale)

 6. Instrumente GDAL (Integrează Instrumentele GDAL în QGIS)

 7. Georeferenţiere GDAL(Adăugarea în rastere a informațiilor de proiecție folosind GDAL)

 8. Instrumente GPS (Încărcarea și importul datelor GPS)

 9. GRASS (Integrarea GRASS GIS)

 10. Hărți calorice (Generarea hărților calorice raster, din datele de tip punct)

 11. Plugin-ul de Interpolare (Interpolarea bazată pe vertecșii unui strat vectorial)

 12. Metasearch Catalogue Client
 13. Editarea Offline (Permite editarea offline şi sincronizarea cu baza de date)

 14. Oracle Spatial GeoRaster
 15. Processing (fostul SEXTANTE)

 16. Analiza Terenurilor Raster (Analiza terenurilor geomorfologice raster)

 17. Plugin-ul Road Graph (Analiza celei mai scurte căi dintr-o rețea)

 18. Pluginul de Interogare spaţială

 19. Verificatorul de Topologie (Găsirea erorilor topologice din straturile vectoriale)

 20. Plugin-ul de Statistici Zonale (Calculează numărul, suma, și valoarea medie a unui raster, pentru fiecare poligon al unui strat vectorial)

Plugin-urile Externe Python

QGIS oferă un număr tot mai mare de plugin-uri externe, scrise în Python, care sunt furnizate de către comunitate. Aceste plugin-uri rezidă în depozitul oficial de plugin-uri, și pot fi instalate cu ușurință cu ajutorul Instalatorului de Plugin-uri Python. Parcurgeți secțiunea Dialogul Plugin-urilor.

Consola Python

Pentru editarea script-urilor, este avantajoasă utilizarea consolei integrate Python, care poate fi deschisă din meniul: Pluginuri ‣ Consola Python. Consola se deschide ca o fereastră de utilități non-modală. Pentru interacțiunea cu mediul QGIS, există variabila qgis.utils.iface, care este o instanță a QgsInterface. Această interfață permite accesul la canevasul hărții, la meniuri, bare de instrumente și la alte părți ale aplicației QGIS. Puteți crea un script, apoi să-l glisați și să-l fixați în fereastra QGIS, acesta fiind executat în mod automat.

Pentru mai multe informații despre lucrul cu consola Python, și despre programarea plugin-urilor și a aplicațiilor bazate pe QGIS, vă rugăm să consultați Cartea de rețete a dezvoltatorului PyQGIS.

Probleme Cunoscute

Limitarea numărului de fișiere deschise

Dacă deschideți un proiect QGIS mare și sunteți sigur că toate straturile sunt valide, dar unele straturi sunt marcate ca fiind eronate, puteți gestiona, probabil, această problemă. Linux (și alte sisteme de operare, de asemenea) are o limită pentru fișierele deschise de către un proces. Limitele resurselor sunt per-proces și sunt moștenite. Comanda internă ulimit, modifică limitele numai pentru procesul curent; noua limită va fi moștenită de către orice proces copil.

Puteți vedea toate informațiile ulimit curente, tastând

[email protected]:~$ ulimit -aS

Puteți vedea numărul curent acceptat de fișiere deschise per proces, folosind următoarea comandă în consolă

[email protected]:~$ ulimit -Sn

Pentru a modifica limitele pentru o sesiune existentă , ați putea utiliza ceva de genul

[email protected]:~$ ulimit -Sn #number_of_allowed_open_files
[email protected]:~$ ulimit -Sn
[email protected]:~$ qgis

Pentru a remedia definitiv problema

Pe majoritatea sistemelor Linux, limitele resurselor sunt stabilite de modulul pam_limits, în conformitate cu setările conținute în /etc/security/limits.conf sau /etc/security/limits.d/*.conf. Ar trebui să puteți edita acele fișiere dacă aveți privilegiul de root (de asemenea, prin intermediul sudo), dar va trebui să vă conectați din nou pentru ca schimbările să aibă efect.

Mai multe informații:

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-increase-the-maximum-number-of-open-files/ http://linuxaria.com/article/open-files-in-linux?lang=en