Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Plugin-ul de Analiză a Terenurilor Raster

|dem_analysis| Plugin-ul de Analiză a Terenului Raster poate fi folosit pentru a calcula panta, aspectul, umbrirea, indicele de rugozitate și relieful pentru modelele digitale de elevație (DEM). Este foarte simplu de manevrat și oferă o interfață cu utilizatorul grafică, intuitivă, pentru crearea de noi straturi raster (v. Figure_raster_terrain_1).

Descrierea analizei:

  • Pante: Calculează unghiul de înclinare, în grade, pentru fiecare celulă (pe baza primei comenzi de estimare derivativă).

  • Aspectul: Expoziția (începe cu 0 pentru direcția nordului, în grade, în sens invers acelor de ceasornic).

  • Umbrirea reliefului: Creează o hartă umbrită folosind lumina și umbra, pentru a oferi un aspect pronunțat tridimensional unei hărți cu relief umbrit. Harta de ieșire are o singură bandă, care reflectă valoarea de gri a pixelilor.

  • Indicele de Robustețe: O măsurare cantitativă a eterogenității terenului, așa cum este descris de către Riley și colab. (1999). Se calculează pentru fiecare locație, prin rezumarea schimbărilor de altitudine, în grila 3x3 pixeli.

  • Relieful: Creează o hartă a reliefului umbrit, din datele digitale ale elevației. Este implementată o metodă de alegere a culorilor de elevație, prin analizarea distribuției de frecvență. Harta de ieșire este de tip multibandă, cu trei benzi care reflectă valorile RGB ale reliefului umbrit.

Figure Raster Terrain 1:

../../../_images/raster_terrain_dialog.png

Plugin-ul de Modelare a Terenurilor Raster (calculul pantei)

Utilizarea plugin-ului

  1. Porniți QGIS și încărcați stratul raster, gtopo30, din locația eșantionului GRASS.

  2. Încarcă plugin-ul de Analiză a Terenului Raster din Managerul de Plugin-uri (v. Dialogul Plugin-urilor).

  3. Selectați o metodă de analiză din meniu (cum ar fi, Raster ‣ Analiza Terenului ‣ Pantă). Dialogul Pantei apare așa cum se prezintă în Figure_raster_terrain_1.

  4. Specificați o cale și un tip pentru fișierul de ieșire.

  5. Clic pe [OK].