Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

15.6. Regulile Lesson:

Regulile permit “arborelui de interogare” rescrierea interogărilor primite. O utilizare comună o reprezintă implementarea vederilor, inclusiv a celor actualizabile. - Wikipedia

Scopul acestei lecții: De a afla cum se pot crea noi reguli pentru baza de date.

15.6.1. Vederi materializate (Vederi bazate pe reguli)

Presupunem că doriți să înregistrați fiecare schimbare de număr_de_telefon în tabelul jurnaul_personalului. Astfel, veți configura un tabel nou:

create table people_log (name text, time timestamp default NOW());

În etapa următoare, creați o regulă care înregistrează fiecare schimbare de număr_de_telefon în tabelul jurnaul_personalului:

create rule people_log as on update to people
 where NEW.phone_no <> OLD.phone_no
 do insert into people_log values (OLD.name);

Pentru a funcționarea regulii, haideți să modificăm un număr de telefon:

update people set phone_no = '082 555 1234' where id = 2;

Verificați că tabela people a fost actualizată corect:

select * from people where id=2;

 id |  name  | house_no | street_id |  phone_no
----+------------+----------+-----------+--------------
 2 | Joe Bloggs |    3 |     2 | 082 555 1234
(1 row)

Acum, datorită regulii create, tabela people_log va arăta astfel:

select * from people_log;

  name  |      time
------------+----------------------------
 Joe Bloggs | 2014-01-11 14:15:11.953141
(1 row)

Note

Valoarea câmpului time va depinde de data și ora curente.

15.6.2. In Conclusion

Reguli vă permit adăugarea sau modificarea automată a datelor din baza de date, pentru a reflecta modificările din alte părți ale bazei de date.

15.6.3. What’s Next?

Modulul următor vă va introduce în Baza de Date Spațiale cu ajutorul PostGIS, care ia aceste conceptele bazelor de date și le aplică datelor GIS.