Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Preambuła

This document is the original user guide of the described software QGIS. The software and hardware described in this document are in most cases registered trademarks and are therefore subject to legal requirements. QGIS is subject to the GNU General Public License. Find more information on the QGIS homepage, http://www.qgis.org.

Informacje, dane, wyniki itp. zawarte w tym dokumencie zostały podane i sprawdzone zgodnie z najlepszą wiedzą i odpowiedzialnością autorów i edytorów. Mimo tego, istnieje możliwość, że zawierają one pomyłki.

Zatem żadne dane nie mogą być przedmiotem żądań lub gwarancji. Autorzy, edytorzy i wydawcy nie biorą żadnej odpowiedzialności za niepowodzenie i jego konsekwencje. Zgłoszenia potencjalnych pomyłek są zawsze chętnie przyjmowane.

This document has been typeset with reStructuredText. It is available as reST source code via github and online as HTML and PDF via http://www.qgis.org/en/docs/. Translated versions of this document can be downloaded in several formats via the documentation area of the QGIS project as well. For more information about contributing to this document and about translating it, please visit http://qgis.org/en/site/getinvolved/index.html.

Odnośniki w tym dokumencie

Dokument niniejszy zawiera odnośniki wewnętrzne i zewnętrzne. Kliknięcie odnośnika wewnętrznego przenosi do inne części tego dokumentu, natomiast zewnętrzne odnośniki prowadzą pod inne adresy internetowe. W PDFie oba rodzaje linków mają kolor niebieski i obsługiwane są przez przeglądarkę systemową. W przypadku HTML przeglądarka wyświetla i obsługuje oba rodzaje linków tak samo.

Autorzy i edytorzy podręczników użytkownika, instalacji i programowania:

Tara Athan Radim Blazek Godofredo Contreras Otto Dassau Martin Dobias
Peter Ersts Anne Ghisla Stephan Holl N. Horning Magnus Homann
Werner Macho Carson J.Q. Farmer Tyler Mitchell K. Koy Lars Luthman
Claudia A. Engel Brendan Morely David Willis Jürgen E. Fischer Marco Hugentobler
Larissa Junek Diethard Jansen Paolo Corti Gavin Macaulay Gary E. Sherman
Tim Sutton Alex Bruy Raymond Nijssen Richard Duivenvoorde Andreas Neumann
Astrid Emde Yves Jacolin Alexandre Neto Andy Schmid Hien Tran-Quang

Copyright (c) 2004 - 2014 QGIS Development Team

Internet: http://www.qgis.org

Licencja niniejszego dokumentu

Dopuszcza się kopiowanie, rozpowszechnianie oraz/lub modyfikację tego dokumentu pod warunkami licencji GNU Free Documentation w wersji 1.3 lub dowolnej późniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation, bez niezmiennego tekstu oraz tekstów okładek. Kopia licencji została zamieszczona w Dodatku GNU Free Documentation License.