Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Przyjęte oznaczenia

W tym rozdziale opisany jest jednolity styl oznaczeń przyjętych w tym podręczniku.

Oznaczenia GUI

Oznaczenia GUI są tak pomyślane, aby przypominały właściwy wygląd interfejsu użytkownika. Ogólna zasada jest taka, że używa się wyglądu elementów tak, jak wyglądają one bez fokusa, aby użytkownik mógł łatwo odnaleźć w interfejsie to, co opisane jest w podręczniku.

 • Pozycje menu: Warstwa ‣ Dodaj warstwę rastrową lub Widok‣ Paski narzędzi ‣ Digitalizacja

 • Tool: addRasterLayer Add a Raster Layer
 • Przycisk: [Zapisz jako domyślne]

 • Tytuł okna Właściwości warstwy

 • Zakładka: Ogólne

 • Pole wyboru: checkbox Renderuj

 • Radio Button: radioButtonOn Postgis SRID radioButtonOff EPSG ID
 • Select a number: selectNumber
 • Select a string: selectString
 • Browse for a file: browseButton
 • Select a color: selectColor
 • Suwak: slider

 • Input Text: inputText

Jeśli element posiada tło (cień) oznacza, że można go kliknąć.

Oznaczenia tekstu i klawiszy

This manual also includes styles related to text, keyboard commands and coding to indicate different entities, such as classes or methods. These styles do not correspond to the actual appearance of any text or coding within QGIS.

 • Hiperlinki: http://qgis.org

 • Kombinacje klawiszy: naciśnij Ctrl+B, oznacza przytrzymaj klawisz Ctrl i naciśnij klawisz B.

 • Nazwa pliku: lakes.shp

 • Nazwa klasy: NewLayer

 • Metoda: classFactory

 • Serwer: myhost.de

 • Tekst wprowadzany przez użytkownika: qgis --help

Linie kodu wyróżnione są czcionką o stałej szerokości:

PROJCS["NAD_1927_Albers",
 GEOGCS["GCS_North_American_1927",

Uwagi szczegółowe dla platform

GUI sequences and small amounts of text may be formatted inline: Click nix win File osx QGIS ‣ Quit to close QGIS. This indicates that on Linux, Unix and Windows platforms, you should click the File menu first, then Quit, while on Macintosh OS X platforms, you should click the QGIS menu first, then Quit.

Dłuższe fragmenty tekstu mogą być sformatowane jako lista:

 • nix zrób to;

 • win zrób to;

 • osx zrób tamto.

lub jako akapity:

nix osx Zrób to, to i to. Potem zrób to, to i to, a następnie zrób tamto i to, a potem jeszcze to.

win Zrób to, a potem tamto. Potem zrób to i to. Następnie zrób tamto i to, a potem jeszcze to. Na koniec zrób to, to, to, to i tamto.

Zrzuty ekranowe zamieszczone w podręczniku zostały utworzone na różnych platformach, której znacznik umieszczony jest na końcu opisu obrazka.