Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

QGIS Browser

QGIS Browser is beschikbaar als een zelfstandige toepassing en als een paneel in QGIS Desktop. Het laat u eenvoudig door uw bestandssysteem navigeren en geogegevens beheren. U heeft daarbij toegang tot vectorbestanden (bijv. ESRI shapefiles of MapInfo bestanden), databases (bijv. PostGIS Oracle, Spatialite of MSSQL Spatial) en OWS/WCS|WMS|WFS verbindingen. U kunt ook gegevens van GRASS bekijken (hoe u deze gegevens in QGIS kunt laden, zie Integratie van GRASS GIS).

Widget QGIS Browser

Klik, om QGIS Browser te activeren, met rechts op de werkbalk van QGIS en selecteer checkbox Paneel Browser of selecteer die uit Beeld ‣ Panelen, of Extra ‣ Panelen (KDE). In het paneel Browser kunt u nu bladeren door uw bestandssysteem, databases en webservices en uw gegevens in het kaartvenster krijgen met eenvoudig slepen en neerzetten of dubbelklikken.

U kunt ook direct een project van QGIS openen vanuit het paneel Browser door te dubbelklikken op de naam of door het te slepen en neer te zetten in het kaartvenster.

Aan de bovenkant van het venster vindt u enkele pictogrammen die u helpen om:

 • addLayer Geselecteerde Lagen toevoegen. U kunt ook gegevens aan het kaartvenster toevoegen door Laag toevoegen of Geselecteerde lage toevoegen te selecteren in het contextmenu.

 • draw De boom van de browser te vernieuwen

 • filterMap Zoeken naar specifieke gegevensdata. Voer een woord in om naar te zoeken of een jokerteken en de browser zal de boom filteren om alleen paden naar overeenkomende tabellen, bestandsnamen of mappen van databases weer te geven – andere gegevens of mappen zullen niet worden weergegeven. Bekijk het voorbeeld voor Paneel Browser Panel(2) in de figure_browser_panels. De vergelijking mag hoofdlettergevoelig zijn of niet. Hij kan ook worden ingesteld op:

  • normaal: geeft elk item terug dat de zoektekst bevat

  • jokerteken(s) gebruiken: stem de zoekactie fijn af door tekens ? en/of * te gebruiken om de positie van de zoektekst te specificeren

  • een reguliere expressie gebruiken

 • collapseTree Klap de gehele boom in

 • propertiesWidget Widget Eigenschappen in- en uitschakelen. Indien ingeschakeld wordt een nieuw nieuw widget toegevoegd aan de onderzijde van het paneel dat de metadata, indien van toepassing, van het geselecteerde item weergeeft

Klikken met rechts op een item in de boom van de browser helpt u om:

 • in het geval van een bestand of een tabel, de metadata ervan weer te geven of om het te openen in uw project. Tabellen kunnen zelfs worden hernoemd, verwijderd of afgekort

 • in het geval van een map, als favoriete plaats op te nemen in uw favorieten, het te verbergen voor de boom van de browser. Verborgen mappen kunnen worden beheerd vanaf de tab Extra ‣ Opties ‣ Databronnen

 • schema’s vernieuwen, hernoemen of verwijderen.

U kunt ook bestanden in databases importeren of tabellen kopiëren van het ene schema/database naar een ander door eenvoudigweg te slepen en neer te zetten. Er is ene tweede paneel Browser beschikbaar om lang scrollen bij het slepen te vermijden. Selecteer eenvoudigweg het bestand en verplaats het naar het andere paneel met slepen en neerzetten.

Figure browser 1:

../../../_images/browser_panels.png

Panelen QGIS Browser naast elkaar

QGIS Browser als een zelfstandige toepassing

Het is ook mogelijk om de QGIS Browser als een zelfstandige toepassing uit te voeren. Net als voor het paneel Browser panel, helpt de zelfstandige Browser u navigeren door u bestandssysteem en uw geogegevens beheren. Het helpt u ook ze als voorbeeld te bekijken of te openen in een project van QGIS met slepen en neerzetten.

Opstarten van de QGIS browser

 • nix Typ “qbrowser” in op de opdrachtregel.

 • win Start QGIS Browser vanuit het menu Start of via de snelkoppeling op het bureaublad.

 • osx De QGIS Browser is beschikbaar in uw map Programma’s.

Figure browser 2:

../../../_images/browser_standalone_metadata.png

QGIS Browser als een zelfstandige toepassing

In figure_browser_standalone_metadata kunt u de uitgebreide functionaliteit van de toepassing QGIS Browser zien. De tab Param geeft de details van uw op verbindingen gebaseerde gegevenssets, zoals bijvoorbeeld PostGIS of MSSQL Spatial. De tab Metadata bevat algemene informatie over het bestand (zie vectormetadatatab). Met de tab Voorbeeld kunt u de inhoud van bestanden bekijken zonder deze eerst te importeren in een project van QGIS. Het is ook mogelijk de attribuutvelden te bekijken via de tab Attributen.