Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Functionaliteit

QGIS biedt veel algemene functionaliteit voor GIS middels standaard functionaliteit en plug-ins. Bij deze een kort overzicht van de functionaliteit, onderverdeeld in zes categorieën, gevolgd door een eerste verkenning van de geïntegreerde console voor Python.

Gegevens bekijken

U kunt een groot aantal veelgebruikte vector- en rasterindelingen in verschillende coördinatensystemen inlezen, bekijken en over elkaar heen leggen, zonder dat u deze eerst moet omzetten naar een interne of andere veelgebruikte indeling. Ondersteunde indelingen zijn:

 • Toegang tot ruimtelijke tabellen en weergaven uit databases zoals PostGIS, SpatiaLite en MS SQL Spatial, Oracle Spatial, vectorindelingen ondersteund door de geïnstalleerde bibliotheek van OGR, waaronder ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS, GML en vele andere, zie Werken met vectorgegevens.

 • Raster- en afbeeldingsindelingen ondersteund door de geïnstalleerde bibliotheek GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), waaronder GeoTiff, ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG en vele andere, zie gedeelte Werken met rastergegevens.

 • GRASS raster- en vectorindelingen vanuit databases van GRASS (location/mapset). Zie gedeelte Integratie van GRASS GIS.

 • Ruimtelijke gegevens die via internetservices worden aangeboden waaronder de OGC-compliant webservices WMS, WMTS, WCS, WFS en WFS-T. Zie gedeelte Werken met gegevens van OGC.

Bevragen van gegevens en het maken van kaarten

Men kan kaarten maken en interactief ruimtelijke gegevens bevragen via een gebruiksvriendelijke interface. Handige gereedschappen die dit ondersteunen zijn o.a.:

 • QGIS Browser

 • Gelijktijdige CRS-transformatie

 • DB Manager
 • Printvormgeving

 • Overzichtskaart

 • Favoriete plaatsen (Spatial Bookmarks)

 • Annotatie-gereedschappen

 • Objecten identificeren/selecteren

 • Attributen bewerken/bekijken/zoeken

 • Data-bepaald labelen

 • Data-gedefinieerde vector en raster symbologie gereedschappen

 • Atlas kaartcompositie met gridlijnen als laag

 • Noordpijl, schaalbalk en Label copyright voor kaarten

 • Ondersteuning voor het opslaan en weer inladen van projecten

Gegevens maken, bewerken, beheren en exporteren

U kunt vector- en rasterlagen aanmaken, bewerken, onderhouden en exporteren in en naar verschillende indelingen. QGIS biedt o.a. het volgende:

 • Gereedschappen voor digitaliseren van door OGR ondersteunde vectorindelingen en vectorlagen van GRASS

 • Mogelijkheid om shapefiles en vectorlagen voor GRASS te maken en te bewerken

 • Plug-in Georeferencer voor het geo-verwijzen van afbeeldingen als luchtfoto’s en satellietbeelden

 • Gereedschappen voor GPS om GPS-informatie van/naar de indeling GPX te im-/exporteren. Er is ook ondersteuning om andere indelingen van GPS te converteren naar GPX en direct te kunnen lezen/schrijven naar GPS-apparaten. (onder Linux, is usb: toegevoegd aan de lijst van ondersteunde GPS-toestellen)

 • Ondersteuning voor bekijken en bewerken van gegevens van OpenStreetMap

 • Mogelijkheid om ruimtelijke databasetabellen vanuit shapefile-bestanden aan te maken met de plug-in DB Manager

 • Verbeterde ondersteuning van ruimtelijke databasetabellen

 • Gereedschap voor het beheren van vector-attributentabellen

 • Optie om schermafdrukken als afbeeldingen met geoverwijzingen op te slaan

 • Gereedschap DXF-Export met verbeterde mogelijkheden om stijlen en plug-ins te exporteren om CAD-achtige functies uit te voeren

Gegevens analyseren

U kunt verschillende ruimtelijke analyses uitvoeren op ruimtelijke databases en andere door OGR ondersteunde indelingen. QGIS| biedt momenteel gereedschap voor vectoranalyse, sampling, geo-processing, geometrie en databasebeheer. Men kan ook de geïntegreerde gereedschappen voor GRASS gebruiken, die de volledige set van meer dan 400 modules aan functionaliteit van GRASS bevat (zie Integratie van GRASS GIS). Of gebruik de plug-in Processing die QGIS voorziet van een krachtig geo-ruimtelijk framework voor analyse waarmee eigen algoritmen en algoritmen van derde partijen kunnen worden aangeroepen vanuit QGIS zoals GDAL, SAGA, GRASS, fTools en meer. (Zie gedeelte Introductie).

Kaarten op het internet publiceren

QGIS kan gebruikt worden als cliënt voor WMS, WMTS, WMS-C of WFS en WFS-T, en als een server voor WMS, WCS of WFS. (Zie gedeelte Werken met gegevens van OGC). Aanvullend kunt u gegevens exporteren en publiceren op het internet via een webserver met daarop UMN MapServer of GeoServer geïnstalleerd.

Functionaliteit voor QGIS uitbreiden met plug-ins

QGIS kan aangepast worden aan uw speciale behoeften door gebruik te maken van de architectuur voor plug-ins en functiebibliotheken waarmee u zelf plug-ins kunt maken. U kunt hiermee zelfs nieuwe toepassingen voor GIS maken met C++ of Python!

Bronplug-ins

Bron-plug-ins zijn:

 1. Coördinaat prikken (Vastleggen coördinaten van locatie muisaanwijzer in verschillende CRS-en)

 2. DB Manager (voor het uitwisselen, bewerken en bekijken van kaarten en tabellen van/naar databases; uitvoeren van query’s van SQL)

 3. Dxf2Shp converter (Converteert DXF naar Shape-bestanden)

 4. eVIS (Visualiseer gebeurtenissen door toevoegen van foto’s)

 5. fTools (Analyseren en beheren/bewerken van vectorgegevens)

 6. GDALTools (GDAL Tools in QGIS integreren)

 7. Georeferencer GDAL (Het toevoegen van een georeferentie aan rasterkaarten m.b.v. GDAL)

 8. GPS-gereedschap (Voor het laden en importeren van GPS-gegevens)

 9. GRASS (GRASS GIS integratie)

 10. Heatmap (Genereer raster heatmap/hittekaart vanuit puntgegevens)

 11. Plug-in Interpolatie (interpoleert op basis van vectorpunten)

 12. Metasearch Catalogue Client
 13. Offline bewerken (Offline wijzigen en synchroniseren met database toestaan)

 14. Ondersteuning voor Oracle Spatial GeoRaster

 15. Processing (voorheen SEXTANTE)

 16. Plug-in Raster Terreinanalyse (Terreinanalyses gebaseerd op raster)

 17. Plug-in Road Graph (Netwerkanalyse voor het bepalen van de kortste route)

 18. Plug-in Ruimtelijke query

 19. Topologie Checker (Vindt topologische fouten in vectorlagen)

 20. Plug-in Gebiedsstatistieken (berekent aantal, som, gemiddelde van raster voor elk polygoon van een vectorlaag)

Externe plug-ins voor Python

QGIS biedt een groeiend aantal externe plug-ins voor Python die worden aangeboden door gebruikers waarmee de functionaliteit van QGIS uitgebreid kan worden. Deze plug-ins zijn aanwezig in de officiële opslagplaats voor plug-ins en deze kunnen erg eenvoudig worden gevonden en geïnstalleerd via Plug-ins beheren en installeren. Zie gedeelte Het dialoogvenster Plug-ins.

Python-console

Maak, om scripts te schrijven, gebruik van de geïntegreerde console voor Python, die kan worden geopend via het menu: Plug-ins ‣ Python-console. De console opent als een niet-modaal venster voor gebruik. Voor directe interactie met de omgeving van QGIS, is er de variabele :data: qgis.utils.iface die een instantie is van de klasse QgsInterface. Deze interface biedt toegang tot het kaartvenster, menu’s, werkbalken en andere onderdelen van de toepassing QGIS. U kunt een script maken, dat dan slepen en laten vallen in het venster van QGIS, waarna het automatisch zal worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over het werken met de console voor Python en het programmeren van plug-ins en toepassingen voor QGIS, bekijk dan PyQGIS Developer Cookbook.

Bekende problemen

Beperking van aantal geopende bestanden

Wanneer u een project van QGIS met veel lagen opent en u weet zeker dat alle kaartlagen goed zijn, maar voor enkele lagen wordt aangegeven dat deze niet goed zijn, dan heeft u te maken met dit probleem. Voor Linux (en andere besturingssystemen) is er een limiet voor het aantal bestanden dat tegelijkertijd geopend kan worden voor een proces. Via overerving geldt deze beperking voor elk proces. Met de shell-opdracht “limit” kan deze limiet worden gewijzigd voor het huidige shell proces; die limiet zal worden overgedragen op elk proces dat vervolgens wordt gestart binnen de shell.

U kunt de huidige informatie over ulimit bekijken met de volgende opdracht

[email protected]:~$ ulimit -aS

U kunt het huidig aantal toegestane aantal geopende bestanden per proces zien met de volgende opdracht in een console

[email protected]:~$ ulimit -Sn

Om de limiet voor een bestaande sessie te veranderen, kunt u een opdracht geven als

[email protected]:~$ ulimit -Sn #number_of_allowed_open_files
[email protected]:~$ ulimit -Sn
[email protected]:~$ qgis

Repareren voor altijd

Op de meeste Linux-systemen worden bronbeperkingen tijdens het inloggen ingesteld door de module “pam_limits” volgens de instellingen die zijn opgeslagen in het bestand /etc/security/limits.d/*.conf. Wanneer u beheerdersrechten heeft (root/sudo), kunt u dit configuratiebestand wijzigen, de limiet verhogen, en vervolgens opnieuw inloggen om te kijken of dit het probleem oplost.

Meer informatie:

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-increase-the-maximum-number-of-open-files/ http://linuxaria.com/article/open-files-in-linux?lang=en