Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

1.2. Voorbereiden gegevens voor oefeningen

De voorbeeldgegevens die worden verschaft met de trainingshandleiding verwijzen naar de stad Swellendam en de omgeving ervan. Swellendam bevindt zich op ongeveer 2 uur oostelijk van Kaapstad in de Westkaap van Zuid-Afrika. De gegevensset bevat namen van objecten in zowel het Engels als Afrikaans.

Iedereen kan deze gegevensset zonder problemen gebruiken, maar het zou uw voorkeur kunnen hebben om gegevens te gebruiken uit uw eigen land of stad. Als u daarvoor kiest, uw gelokaliseerde gegevens zullen worden gebruikt in alle lessen van module 3 tot en met module 7.2. Latere modules gebruiken meer complexe gegevensbronnen, die al dan niet beschikbaar zouden kunnen zijn voor uw regio.

Notitie

Dit proces is bedoeld voor makers van cursussen, of meer ervaren gebruikers van QGIS die gelokaliseerde voorbeeldgegevens voor hun cursus willen maken. Standaard voorbeeldgegevens worden met de trainingshandleiding verschaft, maar u kunt deze instructies volgens als u de standaard gegevenssets wilt vervangen.

Notitie

De voorbeeldgegevens die bij het volgen van de handleiding worden gebruikt, kunnen hier worden gedownload: https://github.com/qgis/QGIS-Training-Data/archive/QGIS-Training-Data-v1.0.zip. U mag de bestanden opslaan in een map, genaamd exercise_data.

1.2.1. hard Try Yourself

Notitie

Deze instructies gaan er van uit dat u goede kennis heeft van QGIS en zijn niet bedoeld te worden gebruikt als lesmateriaal.

Als u voor uw cursus de standaard voorbeeldgegevens wilt vervangen door gelokaliseerde gegevens, kan dat eenvoudig worden gedaan met behulp van de gereedschappen die zijn ingebouwd in QGIS. De regio die u kiest om te gebruiken zou een goede mix moeten zijn van stedelijke en landschappelijk gebieden, wegen van verschillende significantie moeten bevatten, gebiedsgrenzen (zoals natuurreservaten of boerderijen) en oppervlaktewater, zoals stromen en rivieren.

 • Open een nieuw project in QGIS

 • Selecteer, in het keuzemenu Vector, OpenStreetMap –> Download Data. U kunt dan handmatig de coördinaten invullen van de regio die u wilt gebruiken, of u kunt een bestaande laag gebruiken voor het instellen van de coördinaten.

 • Kies een locatie om het resulterende bestand .osm op te slaan en klik op Ok:

../../../_images/set_osm_region.png
 • U kunt dan het bestand .osm openen met behulp van de knop Vectorlaag toevoegen. U zou misschien Alle bestanden moeten selecteren in het browservenster. Als alternatief kunt u het bestand in het venster van QGIS slepen en neerzetten.

 • Selecteer, in het dialoogvenster dat opent, alle lagen, behalve de lagen other_relations en multilinestrings:

../../../_images/select_osm_layers.png

Dit zal drie lagen, die relateren aan de conventies voor namen van OSM, in uw kaart laden (u moet misschien in-/uitzoomen om de vectorgegevens te zien).

../../../_images/osm_data_loaded.png

We moeten de bruikbare gegevens uit deze lagen halen, hernoem ze en maak overeenkomende shapefiles:

 • Als eerste, dubbelklik op de laag multipolygons om het dialoogvenster Laag eigenschappen te openen.

 • Klik, op de tab Algemeen, op Querybouwer om het venster Querybouwer te openen.

Deze laag bevat drie velden waaruit we de gegevens moeten halen omdat we die nodig hebben om ze te kunnen gebruiken in de trainingshandleiding:

 • building
 • natural (specifiek water)

 • landuse

U kunt een monster nemen van de gegevens die uw regio bevat om te zien welke resultaten uw regio zal opleveren. Als u merkt dat “landuse” geen resultaten oplevert, dan staat het u vrij om die weg te laten.

U zult filterexpressies moeten schrijven voor elk veld waarvan we de gegevens willen extraheren die we nodig hebben. We zullen het veld “building” hier als voorbeeld gebruiken:

 • Voer de volgende expressie in in het tekstgebied: building != "NULL" en klik op Test om te zien hoeveel resultaten de query zal teruggeven. Als het aantal resultaten klein is, wilt u misschien in de Attributentabel van de laag kijken om te zien welke gegevens OSM heeft teruggegeven voor uw regio:

../../../_images/building_query_builder.png
 • Klik op Ok en u zult zien dat de laagelementen die geen gebouwen zijn, uit de kaart zijn verwijderd.

We moeten nu de resulterende gegevens als een shapefile opslaan om te kunnen gebruiken gedurende de cursus:

 • Klik met rechts op de laag multipolygons en selecteer Opslaan als...

 • Overtuig u ervan dat het bestandstype ESRI-shape gegevens is en sla het bestand op in uw nieuwe map exercise_data, in een map genaamd “epsg4326”.

 • Zorg er voor dat Geen symbologie is geselecteerd (we zullen later, als deel van de cursus, symbologie toevoegen).

 • U kunt ook selecteren Voeg opgeslagen bestand toe aan kaart.

Als de laag buildings eenmaal is toegevoegd aan de kaart kunt u het proces herhalen voor de velden natural en landuse met behulp van de volgende expressies:

Notitie

Zorg er voor dat u het eerdere filter van de laag multipolygons verwijdert (via het dialoogvenster Laag eigenschappen) voordat u doorgaat met de volgende filterexpressie!

 • natural: “natural = ‘water’”
 • landuse: “landuse != ‘NULL’”

Elke resulterende gegevensset zou moeten worden opgeslagen in de map “epsg4326” in uw nieuwe map exercise_data (d.i. “water”, “landuse”).

U zou dan de volgende velden uit de lagen lines en points naar hun overeenkomende mappen moeten extraheren:

 • lines: “highway != ‘NULL’” naar roads en “waterway != ‘NULL’” naar rivers

 • points: “place != ‘NULL’” naar places

Als u eenmaal het extraheren van de hierboven vermelde gegevens heeft voltooid, kunt u de lagen multipolygons, lines en points verwijderen.

U zou nu een kaart moeten hebben die er ongeveer uitziet zoals deze (de symbologie zal zeker heel anders zijn, maar dat is prima):

../../../_images/post_osm_import.png

Het belangrijkste is dat u 6 lagen heeft die overeenkomen met die hierboven en dat al deze lagen enkele gegevens hebben.

De laatste stap is om een bestand voor Spatiallite te maken uit de laag landuse om te gebruiken tijdens de cursus:

 • Klik met rechts op de laag landuse en selecteer Opslaan als...

 • Selecteer SpatialLite als de indeling en sla het bestand op als landuse in de map “epsg4326”.

 • Klik op Ok.

 • Verwijder landuse.shp en de daaraan gerelateerde bestanden (indien gemaakt).

1.2.2. hard Try Yourself SRTM DEM tiff-bestanden maken

Voor module 6 (Vectorgegevens maken) en module 8 (Rasters), heeft u ook rasterfabeeldingen nodig (SRTM DEM) die de regio bedekken die u heeft geselecteerd voor uw cursus.

De CGIAR-CGI (http://srtm.csi.cgiar.org/) verschaft enkele SRTM DEM die u kunt downloaden vanaf http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp.

U zult afbeeldingen nodig hebben die de gehele regio bedekken die u heeft gekozen om te gebruiken. Als u de gegevens hebt behouden zoals in de trainingshandleiding, kunt u het bereik gebruiken dat wordt weergegeven in de set_osm_region afbeelding hierboven, pas anders uw bereik aan. Behoude de indeling GeoTiff. Als het formulier helemaal is ingevuld, klik dan op de knop Click here to Begin Search >> en download het/de bestand(en).

Als u eenmaal de vereiste bestand(en) heeft gedownload, zouden zij moeten worden opgeslagen in de map “exercise_data” in de submappen van “raster/SRTM”.

1.2.3. hard Try Yourself TIFF afbeeldingsbestanden maken

In module 6 toont les 1.2 close-up afbeeldingen van drie sportvelden van een school waarvan studenten wordt gevraagd die te digitaliseren. U zult daarom die drie afbeeldingen dienen te reproduceren met behulp van uw new SRTM DEM tiff-bestand(en). Het is geen verplichting om sportvelden van de school te gebruiken: alle drie types landuse voor school kunnen worden gebruikt (bijv. verschillende schoolgebouwen, speelplaatsen of parkeerplaatsen).

Ter verwijzing, de afbeeldingen in de voorbeeldgegevens zijn:

../../../_images/field_outlines.png ../../../_images/school_area_one.png

1.2.4. basic Try Yourself Tokens vervangen

Nadat u uw gelokaliseerde gegevensset heeft gemaakt, is de laatste stap om de tokens in het bestand conf.py te evrvangen zodat de toepasselijke namen zullen verschijnen in uw gelokaliseerde versie van de trainingshandleiding.

De tokens die u dient te vervangen zijn de volgende:

 • majorUrbanName: dit is standaard “Swellendam”. Vervang die door de belangrijkste stad in uw regio.

 • schoolAreaType1: dit is standaard “athletics field”. Vervang die door de naam van het grootste type schoolgebied in uw regio.

 • largeLandUseArea: dit is standaard “Bontebok National Park”. Vervang dit door de naam van de grootste polygoon landuse in uw regio.

 • srtmFileName: dit is standaard srtm_41_19.tif. Vervang deze door de naam van uw SRTM DEM-bestand.

 • localCRS: dit is standaard WGS 84 / UTM 34S. U zou deze moeten vervangen door het juiste CRS voor uw regio.