Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Plugin-ul fTools

Scopul plugin-ului fTools, conceput in Python, este acela de a oferi o resursa de unelte pentru mai multe operatiuni cu vectori GIS, fara a mai fi nevoie de software aditional. Ofera o serie de functii pentru managementul si analiza datelor spatiale, a caror insusiri predominante sunt functionalitatea si rapiditatea in executie.

fTools este acum instalat automat si activat in noile versiuni de QGIS, si asemeni tuturor plugin-urilor, poate fi dezactivat/activat folosind Managerul de Plugin-uri (vezi sectiunea Loading a QGIS Core Plugin). Atunci cand e activat, plugin-ul fTools adauga un meniu Vector la QGIS, oferind unelte de analiza sau de cercetare, unelte de geoprocesare precum si cateva unelte de managementul datelor.

Unelte de analiza

Iconita

Unealta

Scop

matrix

Matricea Distantelor

Masoara distantele dintre doua straturi de puncte si ofera rezultatul sub forma de: a) Matrice patratica a distantelor, b) Matrice liniara a distantelor sau c) Rezumat al distantelor. Calculul poate fi limitat la cele mai apropiate mii puncte.

sum_lines

Suma lungimilor liniilor

Calculeaza suma totala a lungimilor liniilor aflate in interiorul fiecarui poligon de pe un strat vectorial de poligoane.

sum_points

Puncte in poligon

Numara punctele aflate in interiorul fiecarui poligon al unui strat vectorial de poligoane.

unique

Lista valori unice

Afiseaza lista cu valorile unice gasite in tabela unui strat vectorial.

basic_statistics

Statistici esentiale

Calculeaza statistici esentiale (media, deviatia statistica standard, suma, coeficientul de variatie CV) pentru un camp dat.

neighbor

Analiza celui mai apropiat vecin

Afiseaza rezultatele analizei celui mai apropiat vecin - Nearest neighbour analysis - vis-a-vis de nivelul de grupare al punctelor dintr-un strat vectorial.

mean

Coordonatele medii

Calculeaza coordonatele fie ale centrului normal, fie ale centrului de greutate, pentru obiecte vectoriale - individual sau grupate dupa anumite campuri ale bazei de date.

intersections

Intersectii de linii

Indentifica intersectiile dintre linii si genereaza un fisier shape cu punctele corespunzatoare. Util pentru localizarea intersectiilor de drumuri, ape curgatoare. Ignora intersectiile cu lungime mai mare de 0.

Tabela Ftools 1: fTools Unelte de Analiza

Unelte de cercetare

Iconita

Unealta

Scop

random_selection

Selectie aleatoare

Selecteaza aleatoriu fie un numar n, fie un procent n de elemente.

sub_selection

Selectie aleatoare dintre subseturi.

Selecteaza aleatoriu elemente din subseturi create pe baza unor identificatori unici.

random_points

Puncte aleatoare

Genereaza puncte pseudo-aleatoare intre limitele unui strat indicat.

regular_points

Puncte regulate

Genereaza o retea regulata de puncte intre limitele unui strat indicat si exporta respectivele puncte ca fisier shape.

vector_grid

Retea de vectori

Genereaza o retea de linii sau poligoane pe baza conditiilor - limite si spatiere - indicate de utilizator.

select_location

Selectie in functie de localizare

Selecteaza elemente pe baza pozitiei relative fata de un alt strat. Rezultatul poate fi o selectie noua, un subset dintr-o selectie curenta, sau o completare a selectiei curente cu noi elemente.

layer_extent

Poligon din extinderea stratului

Creaza un poligon dreptunghiular care incadreaza limitele unui strat vectorial sau raster.

Tabela Ftools 2: fTools Unelte de Cercetare

Unelte de geoprocesare

Iconita

Unealta

Scop

convex_hull

Structuri convexe

Creaza o structura convexa minima (Convex hull) pentru un strat indicat, sau pe baza unor identificatori din baza de date.

buffer

Zona(-e) tampon

Creaza zone tampon in jurul elementelor la o distanta specificata sau preluata dintr-un camp al bazei de date.

intersect

Intersectare

Rezultatul va contine elementele din stratul initial care se suprapun (se intersecteaza) peste elementele din stratul indicat drept de intersectie.

union

Uniune

Rezultatul va combina elementele din cele 2 straturi indicate, fie ca se interesteaza fie ca nu.

sym_difference

Diferenta simetrica

Rezultatul va contine elementele din straturile indicate mai putin elementele care se suprapun (se intersecteaza).

clip

Taiere

Rezultatul va contine elementele din stratul initial care se suprapun cu elementele stratului indicat drept de taiere. Elementele initiale vor fi taiate la intersectia cu elementele din stratul de taiere.

difference

Diferenta

Rezultatul va contine elementele din stratul initial care nu se suprapun cu elementele stratului indicat drept de taiere. Elementele initiale vor fi taiate la intersectia cu elementele din stratul de taiere.

dissolve

Dizolvare

Imbina elementele pe baza unui identificator indicat. Toate elementele cu valori identice se vor combina astfel incat sa formeze un singur element.

eliminate

Eliminarea poligoanelor tip sliver

Unifica elementele selectate astfel incat poligonul rezultat este cel cu aria cea mai mare sau cu cea mai mare frontiera comuna.

Tabela Ftools 3: fTools Unelte de geoprocesare

Unelte de geometrie

Iconita

Unealta

Scop

check_geometry

Verificare validitate geometrie

Verifica erorile din poligoane: daca liniile se intersecteaza, daca inelele interioare sunt corecte si reordoneaza nodurile.

export_geometry

Exporta/Adauga coloane cu informatie geometrica.

Adauga informatie geometrica la straturi de puncte (XCOORD, YCOORD), de linii (LUNGIMEA) sau respectiv de poligoane (ARIA, PERIMETRUL).

centroids

Centroidele poligoanelor

Calculeaza centroidul fiecarui poligon pentru un strat indicat de poligoane.

delaunay

Triangulatia Delaunay

Calculeaza si genereaza poligoanele triangulatiei Delaunay pentru un strat vectorial indicat.

 

Poligoane Voronoi

Calculeaza poligoanele Voronoi pentru un strat indicat de puncte.

simplify

Simplifica geometria

Generalizeaza liniile sau poligoanele pe baza unui algoritm Douglas-Peucker modificat.

 

Densificare geometria

Adauga noduri la linii sau poligoane.

multi_to_single

Degrupare elemente

Converteste grupurile de elemente in elemente simple. Creaza poligoane si linii.

single_to_multi

Grupare elemente

Grupeaza elemente intr-un singur element pe baza unui identificator unic.

to_lines

Din poligoane in linii

Converteste poligoanele in linii, grupurile de poligoane in grupuri de linii.

to_lines

Din linii in poligoane

Converteste liniile in poligoane, grupurile de linii in grupuri de poligoane.

extract_nodes

Extrage noduri

Extrage nodurile din straturile indicate de linii sau poligoane si creaza un strat de puncte.

Tabela Ftools 4: fTools Unelte de geometrie

Note

Unealta ‘Simplifica geometria’ poate fi utilizata pentru a inlatura nodurile duble din elementele de tip linie sau vector. Pentru aceasta, setati valoarea 0 pentru parametrul ‘Toleranta’.

Instrumente de management de date

Iconita

Unealta

Scop

define_projection

Definire proiectie actuala

Specifica CRS pentru fisiere shape care nu au definit sistemul de coordonate.

join_location

Imbinare atribute in functie de localizare

Adauga atribute aditionale la un strat vectorial pe baza unei relatii spatiale. Atributele unui strat sunt adaugate la tabela de atribute a celuilalt strat - rezultatul salvandu-se in format shape.

split_layer

Separa stratul vectorial

Separa stratul vectorial indicat in straturi multiple pe baza atributelor.

merge_shapes

Imbinare fisiere shape intr-unul singur

Imbina informatia din multiple fisiere shape intr-un unic fisier pe baza tipului de strat vectorial (punct, linie, poligon).

 

Creare index spatial

Creaza un index spatial pentru formatele OGR suportate.

Tabela Ftools 5: fTools Unelte de managementul datelor