Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Road Graph Plugin

De Road graph plugin is een C++ plugin voor QGIS die de kortste route tussen twee punten berekent over een lijnen kaartlaag en vervolgens de route over het netwerk heen tekent.

Figure Road Graph 1:

../../../_images/roadgraph_sample.png

Road Graph Plugin nix

Belangrijkste functies

  • bereken de lengte van het pad en de reistijd

  • optimaliseer door middel van de lengte of reistijd

  • exporteer het pad naar een vectorlaag

  • markeer de richtingen van de wegen (dit is traag en wordt voornamelijk gebruikt om fouten op te sporen en om te testen)

Als laag voor het pad kan elk door QGIS ondersteunde type lijnenlaag worden gebruikt. Twee lijnen met een gemeenschappelijk punt worden verondersteld onderling verbonden te zijn. Hou er rekening mee dat het noodzakelijk is de CRS van de laag ook te gebruiken als CRS van het project wanneer de laag in bewerking is. Dat is nodig omdat een verschil in CRS bij het uitvoeren van een herberekening fouten kan veroorzaken en dat kan resulteren in discontinuïteiten, zelfs wanneer ‘snapping’ wordt toegepast.

In de attributentabel van de laag kunnen de volgende velden worden gebruikt:

  • speed on road section — numeriek veld;

  • direction — elk type dat in een string kan worden vastgelegd. De richtingen heen- en terugwaarts komen overeen met éénrichtingswegen, beide richtingen met wegen met twee richtingen

Als in sommige velden geen waarde is ingevuld of niet bestaan worden default waarden gebruikt. Men kan de default waarden en sommige instellingen aanpassen via instellingen.

De plugin gebruiken

Na het opstarten van de plugin verschijnt een nieuw paneel aan de linkerzijde van het QGIS-venster. Vul daarna de gegevens in door middel van de dialoog Road graph plugin settings in het menu Vector ‣ Road Graph (zie figure_road_graph_2).

Figure Road Graph 2:

../../../_images/roadgraph_plugin_settings.png

Road graph plugin instellingen nix

Na het invullen van de :guilabel: Time unit, :guilabel: Distance unit en Topology tolerance kan men de vectorlaag kiezen in het tabblad Transportation layer. Daar kan men ook Direction field en Speed field kiezen. In het tabblad Default settings kan Direction worden ingevuld voor de berekening.

Tenslotte kan via het paneel Kortste pad het startpunt en het stoppunt worden ingevoerd in de laag met de paden. Klik dan op [Calculate].