Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Raster Terreinanalyses Plugin

dem_analysis Met de Raster Terreinanalyses Plugin kunnen berekeningen worden gedaan op basis van een digitaal terreinmodel (DEM). Het werkt heel eenvoudig met behulp van de grafische interface waarmee nieuwe rasterlagen kunnen worden gemaakt (Zie Figure_raster_terrain_1).

Beschrijving van de analyses:

  • Slope: Berekent de hellingshoek van het terrein in graden (gebaseerd op een schatting van de eerste orde afgeleide).

  • Aspect: Berekent de richting van de afloop van het terrein in graden (met de klok mee vanaf het Noorden).

  • Hillshade: Berekent de schaduw waarmee een beter 3-dimensionaal beeld van het terrein kan worden gegeven.

  • Ruggedness Index: Een berekening van terreinverschillen zoals beschreven door Riley et al. (1999). Voor elke gridcel worden de hoogteverschillen met de 8 aangrenzenden cellen opgeteld.

  • Relief: Genereert een hoogtekaart met kleur en schaduw op basis van een DEM. Daarbij wordt op basis van de data bepaald hoe de hoogten worden geclassificeerd.

Figure Raster Terrain 1:

../../../_images/raster_terrain_dialog.png

Raster Terrain Modelling Plugin (helling berekening)

Gebruik van de plugin

  1. Start QGIS en laad het rasterbestand gtopo30 van de GRASS voorbeeld dataset.

  2. Laadt de Raster Terreinanalyses Plugin met de Plugin-manager (zie hoofdstuk Loading a QGIS Core Plugin)

  3. Selecteer de gewenste analyse via het menu (bijv. Raster ‣ Terrain Analysis ‣ Slope ‣). Het dialoogvenster Slope verschijnt zoals te zien is in Figure_raster_terrain_1.

  4. Voer een map en bestandsnaam in.

  5. Klik [OK].