Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Interpolointiliitännäinen

Interpolointiliitännäisellä voidaan luoda vektorimuotoisesta pisteaineistosta interpoloitu rasteripinta. Sen käyttö on helppoa ja intuitiivista (Katso Figure_interpolation_1). Liitännäinen vaatii seuraavien parametrien antamisen:

 • Lähtöaineisto Vektoritasot: Valitse lähtöaineistona toimiva(t) pisteaineisto(t) ladattujen aineistojen listasta. Jos valittuja on enemmän kuin yksi, niin niitä kaikkia käytetään lähtöaineistoina. Huomaa: Viivoja tai polygoneja voi käyttää kolmioinnin rajoitteina määrittelemällä joko “pisteet”, “rakenneviivat” tai “taiteviivat” :guilabel: `Tyyppi`|selectstring| valintalaatikossa.

 • interpoloitava attribuutti: Valitse arvo- eli attribuuttisarake, jonka mukaan interpoloidaan, tai ota käyttöön checkbox Käytä z-koordinaattia valintalaatikko käyttääksesi lähtöaineiston z-koordinaattiarvoja.

 • interpolointimenetelmä: Valitse interpolointimenetelmä. Voit valita ‘Kolmioverkon (TIN)’ tai ‘Käänteisellä etäisyydellä painottamisen (IDW)’.

 • Rivien ja sarakkeiden lukumäärä: Määrää tulosrasterin rivi- ja sarakemäärät.

 • Tulostiedosto: Anna tulostiedoston nimi.

 • checkbox :guilabel: Lisää tulos projektiin lisää tulostason kartalle.

Figure Interpolation 1:

../../../_images/interpolate_dialog.png

Interpolointiliitännäinen nix

Liitännäisen käyttö

 1. Käynnistä QGIS ja lataa pistemäinen vektoriaineisto (esim. elevp.csv).

 2. Lataa interpolointiliitännäinen liitännäishallinnasta (katso kappale load_core_plugin`) ja paina raster-interpolate Interpolation ikonia, joka löytyy QGIS työkalupalkista. Interpolointiliitännäis-dialogi avautuu kuten kuvassa Figure_interpolation_1 näkyy.

 3. Valitse lähtöaineisto (esim. elevp selectstring) ja sarake (esim. ELEV)

 4. Valitse interpolointimenetelmä (esim. ‘TIN’), ja määritä rasterin solukooksi 5000. Anna tulostiedostolle nimi (esim. elevation_tin).

 5. Paina [OK].