Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

QGIS Browser

De QGIS Browser is een nieuw paneel in QGIS waarmee je eenvoudige door je database kunt browsen. Je hebt daarbij toegang tot vector bestanden (bijv. ESRI shapefiles of MapInfo bestanden), databases (bijv. PostGIS of MSSQL Spatial) en WMS/WFS webservices. Je kunt ook GRASS data bekijken (hoe deze data in QGIS in te lezen zie GRASS GIS Integration).

Figure browser 1:

../../../_images/browser_standalone_metadata.png

Qgis browser as a standalone application to view metadata, preview and attributes nix

Gebruik QGIS Browser om vooraf de gegevens te bekijken. Met de ‘drag en drop’ functie kun je eenvoudig gegevens in je kaart en in de legenda slepen.

 1. Activeren van het QGIS Browser paneel: Klik met de rechtermuis op een werkbalk en selecteer checkboxBrowser.

 2. Sleep het paneel in het paneel van de legenda.

 3. Selecteer het tabblad Browser.

 4. Browse in je database en kies de folder shapefiles van qgis_sample_data.

 5. Selecteer met ingehouden Shift toets airport.shp en alaska.shp .

 6. Sleep met ingehouden linkermuisknop deze selectie de kaart in.

 7. Selecteer een laag open het snelmenu met de rechtermuisknop en kies Project CRS van laag overnemen. Voor meer informatie zie Werken met Projecties.

 8. Selecteer mActionZoomFullExtent Volledig uitzoomen om de lagen zichtbaar te maken.

De QGIS Browser kan ook gebruikt worden als een losse applicatie.

Opstarten van qgis browser

 • nix Geef “qbrowser” in op de opdracht prompt.

 • win Start QGIS browser vanuit het Startmenu of via de snelkoppeling op het bureaublad, of door te dubbelklikken op een QGIS projectbestand.

 • osx QGIS browser is nog niet beschikbaar in de Applicatie folder. Echter deze kan eenvoudig beschikbaar worden gemaakt. In Finder gebruik Ga ‣ Ga naar map... en gebruik deze om de folder``/Applications/QGIS.app/Contents/MacOS/bin`` te openen. Gebruik de toetscombinatie option - command en sleep qbrowser.app met ingehouden linkermuisknop naar de Applicatie folder. Hiermee maak je een link aan waarmee de QGIS browser gestart kan worden.

In figure_browser_standalone_metadata kun je de uitgebreidde functionaliteit van de Qgis browser applicatie zien. Het tabblad Param geeft de details de database connecties van bijvoorbeeld PostGIS of MSSQL Spatial. Het tabblad Metadata bevat algemene informatie over het bestand (zie Tabblad Metadata). Met het tabblad Preview kun je de inhouden van bestanden bekijken zonder deze eerst te importeren in je QGIS project. Het is ook mogelijk de attribuutvelden te bekijken via het tabblad :guilabel:`Attributes.