Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Functionaliteit

QGIS biedt veel algemene GIS functionaliteit middels standaard funtionaliteit en plugins. Bij deze een kort overzicht van functionaliteit onderverdeeld over zes categorieën.

Bekijken van data

Men kan een groot aantal veelgebruikte vector- en rasterformaten in verschillende coördinatensystemen inlezen, bekijken en over elkaar heen leggen, zonder dat men deze eerst moet omzetten naar een intern of ander veelgebruikt formaat. Ondersteunde formaten zijn:

 • Spatiale tabellen en views uit databases zoals PostGIS, SpatiaLite en MSSQL Spatial, vector formaten ondersteund door de OGR functie bibliotheek, waaronder ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS, GML en vele andere, zie Werken met Vector Data.

 • Raster- en afbeeldingsformaten ondersteund door de functie bibliotheek GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), waaronder GeoTiff, Erdas Img., ArcInfo Ascii, Grid, JPEG, PNG en vele andere, zie Werken met Raster data.

 • GRASS raster en vector formaten vanuit de GRASS database (location/mapset), zie GRASS GIS Integration.

 • Spatiale data die via internet services wordt aangeboden waaronder de OGC-compliant Web Map Service (WMS) of de Web Feature Service (WFS), zie Working with OGC Data.

 • OpenStreetMap data, zie OpenStreetMap.

Bevragen van gegevens en het maken van kaarten

Men kan kaarten maken en interactief spatiale gegevens bevragen via een gebruiksvriendelijke interface. Handige tools die dit ondersteunen zijn o.a.:

 • QGIS browser
 • Gelijktijdige CRS-transformatie

 • Layouter manager

 • Overzichtskaart

 • Favoriete plaatsen (Spatial Bookmarks)

 • Identificeren/Selecteren van objecten

 • Bewerk/Bekijk/Zoek attribuutwaarden van objecten

 • Toevoegen van labels/annotatie aan objecten

 • De weergavestijl wijzigen van vector and raster objecten

 • Het toevoegen van een grid laag - nu via de fTools plugin en Decoratie

 • Gebruik van kaartattributen als noordpijl, schaalbalk en een copyright label

 • Opslaan en weer openen van projecten

Creëer, bewerk, beheer en exporteer data

Je kunt vector kaarten maken, bewerken, onderhouden en exporteren in en naar verschillende formaten. Om raster formaten te kunnen bewerken en deze om te zetten naar andere formaten kan men het beste de GRASS interface gebruiken. QGIS biedt het volgende:

 • Middelen om door OGR ondersteunde vector formaten te digitaliseren

 • Creëer en bewerk shapefiles en GRASS vector lagen

 • Georefereer afbeeldingen met de Georeferencer plugin

 • GPS tools om GPS informatie van/naar GPX formaat te importeren/exporteren. Er is ook ondersteuning om andere GPS formaten direct te kunnen inlezen/schrijven naar GPS apparaten. (onder Linux, is usb: toegevoegd aan de lijst van ondersteunde GPS toestellen)

 • Bekijk en bewerk gegevens van OpenStreetMap

 • Maak lagen aan in PostGIS vanuit shape bestanden met de SPIT plugin

 • Verbeterde ondersteuning van PostGIS tabellen

 • Beheer attribuutwaarden van vector data met de nieuwe attributen tabel (zie Werken met de Attributen Tabel) of de Table Manager plugin

 • Sla screenshots op als gegeorefereerde afbeeldingen

Analyseer data

Men kan verschillende spatiale analyses uitvoeren op PostGIS en andere door OGR ondersteunde formaten gebruikmakende van de fTools plugin. QGIS bied momenteel aan vector analyses, sampling, geoprocessing, geometrie en database beheer tools. Men kan ook de geïntegreerde GRASS tools gebruiken, die de volledige set van meer dan 400 modules van GRASS functionaliteit bevat (zie GRASS GIS Integration). Of gebruik SEXTANTE die QGIS voorziet van een krachtig geospatiaal analyse framework waarmee eigen en derde partijen algoritmes kunnen worden aangeroepen vanuit QGIS zoals GDAL, SAGA, GRASS, fTools en meer (zie SEXTANTE).

Publiceer kaarten op het Internet

Met QGIS kan een zogenaamde mapfile van kaartgegevens geëxporteerd worden waarmee de kaart zoals men deze heeft geconfigureerd binnen QGIS kan publiceren als kaart op internet via een webserver waarop UMN MapServer is geinstalleerd. QGIS kan behalve als WMS, WMS-C of als WFS, WFS-T client ook als WMS of WFS server gebruikt worden (zie Werken met OGC Data).

QGIS functionaliteit uitbreiden met plugins

QGIS kan aangepast worden aan jouw speciale behoeften door gebruik te maken van de plugin architecture en uitbreidingen te kiezen. QGIS biedt daarnaast de mogelijkheid om functionaliteit uit te breiden door zelf plugins te maken. Men kan zelfs besluiten om een nieuwe GIS applicatie te maken gebruik makende van C++ of Python!

Standaard Plugins

 1. Voeg Tekstgescheiden kaartlagen toe (Laad en toon tekstbestanden waarbij velden, gescheiden door een scheidingsteken, x & y coördinaten bevatten)

 2. Coördinaat Prikker (Geeft de coördinaten in verschillende CRS via de muis)

 3. DB Manager (voor het uitwisselen, bewerken en bekijken van kaartlagen en tabellen; uitvoeren van SQL queries)

 4. Diagram overlay (Het plaatsen van diagrammen in vector lagen)

 5. Dxf2Shp Converter (Converteert DXF naar Shape bestanden)

 6. GPS gereedschap (Voor het laden en importeren van GPS-data)

 7. GRASS (GRASS GIS integratie)

 8. GDALTools (Integreer GDAL Tools in QGIS)

 9. Georeferencer GDAL (Georefereren van raster m.b.v. GDAL)

 10. Heatmap gereedschap(Genereert raster heatmaps (hittekaart) vanuit punt gegevens)

 11. Interpolatie-plugin (interpoleert op basis van vector punten laag)

 12. Mapserver Export (Export een QGIS project bestand naar een MapServer map file)

 13. Offline Editing (Offline wijzigen en synchroniseren met database toestaan)

 14. OpenStreetMap plugin (Viewer en editor voor OpenStreetmap data)

 15. Oracle Spatial GeoRaster ondersteuning

 16. Plugin Installer (Download en installeer QGIS python plugins)

 17. Raster terrain analyse plugin (Terrein analyses gebaseerd op Raster)

 18. Road graph plugin (Netwerk analyse voor het bepalen van de kortste route)

 19. SPIT (Importeer Shapebestanden in een PostgreSQL/PostGIS database)

 20. SQL Anywhere Plugin (Sla vector lagen op in een SQL Anywhere database)

 21. Zonal statistics plugin (berekent aantal, som, gemiddeld van raster voor elke polygoon van een vector laag)

 22. Ruimtelijke Query Plugin (voor het maken van ruimtelijke queries voor vector lagen)

 23. eVIS (Bekijk afbeeldingen die gekoppeld zijn aan vector objecten)

 24. fTools (Gereedschapskist van vector analyse en beheer tools)

Externe Python Plugins

Het aantal python plugins die wordt aangeboden door gebruiker waarmee de QGIS functionaliteit uitgebreid kan worden welke wordt via de officiële PyQGIS gebruikers repository, groei continue en deze kunnen erg eenvoudig gevonden en geinstalleerd worden via de Python Plugin Installer (Zie Loading an external QGIS Plugin).

Wat is er nieuw in versie 1.8

Deze versie is onderdeel van onze ‘cutting edge’ serie. Deze versie bevat nieuwe onderdelen en de programma interface is uitgebreid ten opzichte van QGIS 1.0.x en QGIS 1.7.0. We raden aan om deze versie te gebruiken boven voorgaande versies.

In deze versie zijn honderden foutmeldingen opgelost en vele nieuwe onderdelen en verbeteringen toegevoegd die in deze handeleiding worden beschreven.

QGIS Browser

Een onderdeel in QGIS, die ook buiten QGIS als losse applicatie kan worden gebruik. Met de browser kun je makkelijk door je bestandensysteem zoeken en ook database connecties (PostGIS, WFS etc.) opeen, waarbij je deze vooraf kunt bekijken en middels drag en drop, (slepen en neerzetten) deze kaartgegevens kunt toevoegen aan het kaartbeeld.

DB Manager

De DB manager is nu officieel een onderdeel van QGIS core. Je kunt kaartlagen van QGIS Browser in de DB manager slepen waarmee je een kaartlaag in een spatiale database kunt zetten. Wanneer je een spatiale tabel van de ene spatiale database naar een andere sleept zal deze daarin worden geïmporteerd. Je kunt de DB manager gebruiken om een SQL-queries uit te voeren en het resultaat daarvan zien door deze aan het kaartbeeld toe te voegen. Je kunt ook tabellen aanmaken, wijzigen verwijderen en leegmaken en deze naar een andere database schema verplaatsen.

Terrein Analyse Plugin

Een nieuwe standaard plugin is toegevoegd voor het doen van terrein analyses (helling, hellingoriëntatie, reliëfschaduw, reliëf en ruwheids index).

Nieuwe symboollaag typen

 • Lijnarcering vulpatroon

 • Puntarcering vulpatroon

 • Ellipsen renderen (tekent ellipsen maar ook rechthoeken, driehoeken, kruizen)

Nieuwe plugin repository

Let op, de oude plugin repositories worden niet langer ondersteund; de schrijvers van plugins wordt vriendelijk verzocht om hun plugins toe te voegen aan de nieuwe repository. Bekijk de lijst van QGIS Plugins op http://plugins.qgis.org/plugins/.

Meer nieuwe functionaliteit

 • Ondersteuning voor het nesten van projecten waarbij een project (+inhoud) onderdeel uitmaakte van een ander project

 • Groeps selectie: De optie om lagen te groeperen tot een groep

 • Berichten log: Je kunt de berichten in de gaten houden die QGIS aanmaakt tijdens het starten en tijdens gebruik

 • GUI instellingen: De gebruikers interface van QGIS kan eenvoudig worden aangepast door schermonderdelen (zoals panelen en werkbalken) in de applicatie te verbergen

 • De Actie Tool is nu beschikbaar vanuit de werkbalk Attributen en geeft de mogelijkheid om een actie uit te voeren voor een vector object waarop je klikt

 • Nieuwe schaal selectie : Selecteer een schaal van een lijst van voorgedefinieerde schalen

 • Verschuif naar Selectie tool: Verschuif de kaart naar geselecteerd(e) object(en); veranderd niet de schaal

 • Kopiëer en plak stijlen tussen lagen

 • Het menu waarmee je het Ruimtelijk Referentie Systeem (CRS) kunt selecteren is bijgewerkt

 • Definieer een Legenda-onafhankelijke tekenvolgorde

 • Ondersteuning voor MSSQL Spatial - Je hebt nu ook Microsoft SQL Server spatiale databases gebruiken in QGIS

 • Print Composers meerdere regels op legenda onderdelen is mogelijk door gebruik te maken van een speciaal karakter

 • Labeling is nu mogelijk op basis van expressies

 • Heatmap Plugin - een nieuwe basis plugin is toegevoegd voor het genereren van raster heatmaps (hittekaarten) vanuit punt gegevens

 • De gebruikersinterface van GPS live tracking is sterk gewijzigd en vele verbeteringen zijn eraan toegevoegd

 • Het menu is iets ander ingedeeld - Er zijn nu aparte menu’s voor Vector, Raster, Web en vele plugins zijn aangepast zodat deze kunnen worden opgestart vanuit de Vector, Raster of het Web menu

 • Verspring Curve - een nieuwe digitaliseer hulpmiddel waarmee je de nieuwe ligging van een lijn/vlak in een richting kunt laten verspringen t.o.v. de oorspronkelijke ligging

 • Nieuwe hulpmiddelen Geometrieën verdichten en Ruimtelijke index aanmaken toegevoegd in het Vector menu

 • De Export/toevoegen geometry kolom hulpmiddel kan nu gegevens exporteren met de CRS van de laag, CRS van het project of de ellipsoïde gemeten lengten

 • Model/view gebaseerde boom voor regels in regels gebaseerde rendering

 • Verbetering van Favoriete Plaatsen (Spatial Bookmarks)

 • Nieuwe plugin metadata in metadata.txt

 • Refactoring van de postgres data provider: ondersteuning van willekeurige sleutelveld (inclusief niet-numerieke en meerdere kolommen), ondersteuning voor het opvragen van bepaald geometrie type en/of srid in QgsDataSourceURI

 • Toegevoegd gdal_fillnodata aan GDALTools plugin

 • Ondersteuning voor PostGIS TopoGeometry datatype

 • Python bindings voor vector veld symbool laag en generieke verbeteringen aan de Python bindings (programma interface)

 • Een Benchmark programma is toegevoegd

 • Toegevoegd Row cache voor attributen tabel

 • UUID generation widget voor attribuut tabel

 • Toegevoegd ondersteuning voor views die bewerkt kunnen worden van Spatiale databases

 • Toegevoegd Expressie gebaseerde widget in de veld calculator

 • Aanmaken van event lagen in analysis lib gebruik makende van linear referencing

 • Laden/opslaan van stijlen in de nieuwe symbologie renderer van/naar een SLD document

 • QGIS Server kan ook dienen als WFS Server

 • WFS ondersteuning is nu een standaard functionaliteit van QGIS

 • De mogelijkheid om WKT geometry over te slaan wanneer gekopieerd word van attribuut tabellen

 • Ondersteuning voor het rechtsstreeks laden van kaartgegevens uit zipped en gzipped bestanden

 • De QGIS test suite zal iedere nacht alle ingebouwde unit testen uitvoeren op belangrijke OS systemen

 • Je kunt de tegelgrootte opgeven voor WMS lagen