.

Querybouwer

De zoekopdrachtbouwer geeft de mogelijkheid om van een tabel een subset te maken gebruik makende van een soort SQL WHERE opdracht waarbij het resultaat wordt getoond in het hoofdscherm. Het resultaat van de zoekopdracht, kan opgeslagen worden als een nieuwe vectorlaag.

Zoekopdracht

Open de Querybouwer door de Laag eigenschappen te openen en daarin te gaan naar het menu Algemeen. Klik, onder guilabel:Subset objecten, op de knop [Querybouwer] om de Querybouwer te openen. Als u bijvoorbeeld een laag regions, heeft met een veld TYPE_2`, zou u alleen regio's kunnen selecteren die in veld ``TYPE_2 borough bevatten in het tekst invoervak Provider specifieke filter-expressie van de Querybouwer. Figure_attributes_2 toont een voorbeeld van de querybouwer met gegevens geladen van de regions.shp van de QGIS voorbeeld gegevensset. De gedeelten Velden, Waarden en Operatoren helpen de gebruiker met het opbouwen van een SQL-achtige zoekopdracht.

Figure Attributes 2:

../../../_images/queryBuilder.png

Zoekopdrachtbouwer nix

Velden bevat een lijst van alle attribuutvelden van de vectorlaag uit de attributentabel waarmee gezocht kan worden. Om een attributenveld toe te voegen aan de SQL where tekstinvoer gedeelte, dubbelklik op de naam in de lijst van veldnamen. Je kunt normaal gesproken verschillende velden, waarden en operators gebruiken om een zoekopdracht op te bouwen maar je kunt deze ook rechtsstreeks in het SQL where tekstinvoer gedeelte intypen.

Waarden geeft een lijst van de waarden van een attributentabel. Om een lijst te verkrijgen van alle mogelijke waarden van een attribuut, selecteer eerst het attribuut in de lijst Velden en druk vervolgens op de knop [Alles]. Om een lijst op te bouwen met de 25 eerste unieke waarden van een attribuutveld, selecteer eerst het atribuut in de lijst Velden en druk vervolgens op de knop [Voorbeeld]. Om een waarde toe te voegen aan het SQL where tekstinvoer gedeelte, dubbelklik op de waarde in de lijst van waarden.

Operatoren bevat alle operatoren die gebruikt kunnen worden. Om een operator toe te voegen aan het SQL WHERE tekstinvoer gedeelte druk op de bijbehorende knop. Beschikbaar zijn relationele operatoren ( = , > , ...), de tekstvergelijkingsoperator (LIKE) en logische operatoren (AND, OR, ...).

De knop [Test] toont een melding met het aantal objecten die het resultaat zullen zijn van gegeven zoekopdracht, wat erg handig is tijdens het proces van het opbouwen van een zoekopdracht. De knop [Leegmaken] zal de inhoud van het SQL WHERE invoertekst gedeelte leegmaken. Met de knop [OK] worden de objecten die voldoen aan de zoekopdracht geselecteerd en het venster gesloten. De knop [Cancel] sluit het venster zonder de huidige selectie te veranderen.

QGIS behandelt de resulterende subset als was het de gehele laag. Als u bijvoorbeeld het filter hierboven toepaste op ‘Borough’, kunt u Anchorage niet weergeven, bevragen, opslaan of bewerken, omdat het een ‘Municipality’ is en daarom geen deel is uitmaakt van de subset.

De enige uitzondering is dat, tenzij uw laag deel uitmaakt van een database, het gebruiken van een subset voorkomt dat u de laag kunt bewerken.